13. nov, 2022

Du Er Verdifull

Dagen kom da hun bestemte seg for at hun er ferdig med masken av angst, smerte og lidelse.

Det var ingen grunn til å være engstelig lenger. Fordi hun lærte å elske seg selv som hun var. Hun var elsket på en så dyp måte, at alle hennes mentale og hjertesår forsvant. Ja, det gjorde de.

Og det var den elskede, den ene livsgiveren som utøste uendelig kjærlighet i alle sprekker i hennes hjerte.

Angstmasken falt til bakken, akkurat i det øyeblikket hun innså sin verdi og sin plass i det universelle puslespillet.

Hun visste umiddelbart, at hvis hun vil leve og skape, må angstmasken forsvinne. Sjelen hennes fortalte henne at det ikke var ment å være slik, og i flere tiår var det det som holdt henne trygg.

Hjertets sår og sinnets arr, kan leges. Hun visste at alt er mulig, og likevel tok det henne nesten fem tiår å finne sitt sentrum.

Hun måtte skrive inn historien sin på nytt, og grave ut det som betyr noe.

Da angstens maske ble satt til hvile, ble det som betyr noe, avdekket fra tidens sand. Poesien hennes dukket opp. Livet hennes ble omdefinert og styrker hun ikke visste at hun hadde, ble vist frem.

Uro ble erstattet med Sjelefred. Hennes Sanne Jeg ble vekket, og hun ble en kvinne med et oppdrag.

Nå må hun fortelle andre om hva hun gravde frem, under fortidens ruiner. For der det er ruin, er det også skatter.

Hun må fortelle andre om illusjonen av ubetydelighet.

Masken av ubetydelighet må vaskes bort fra de vakre ansiktene til så mange fantastiske Sjeler, som er klare til å skinne deres sterkeste Lys.

Hun må fortelle andre som fortsatt lider, hvor viktige og betydningsfulle De Er.

Hun må fortelle dem at de betyr noe.

Livet er verdifullt.
Livet betyr noe.

Lidelse i hjerte og sinn, er ikke en venn. Det er en tung maske, som ikke lenger har bruk for.

For å gi et bidrag, er det avgjørende å skape fra et sted med indre fred og tilgivelse for seg selv og andre.

Helt til hun innså at det ikke er noe å tilgi, men å bare gi rom for å integrere.

Det hele skjer i trinn. Det hele skjer ved å grave fram lag på lag med kondisjonering. Lag på lag av oppfattet sannhet.

Helt til hun kommer til kjernen, og senteret for hvem hun er og hvem hun var ment å være.

Og den kvinnen var meg.
Og den kvinnen er DU.

DU … FRI ... Omfavner din betydning.

Å vite at DU BETYR NOE.

DU ER VIKTIG.
DU ER UNIK.
DU ER VERDIFULL.
DU ER ELSKET.

Og du elsker av hele ditt hjerte og sjel, alt det du er og alt du var meningen å være.

Uten noen maske, som skjuler din sanne skjønnhet.

Jeg venter på deg, på den andre siden av smerten.

Ta spranget. Ta sjansen.

Hopp, med alt du har.

Ta av masken og kast den så langt du kan.

Sammen kan vi helbrede oss selv og verdens sår.

Fordi DU er en kvinne på oppdrag!

Arkeologi for kvinnens sjel
Corina Luna Dea

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset