18. okt, 2022

DNA Oppgraderinger

Hold deg på linje, finn din høyeste frekvens, gi slipp på tidligere historie, følelser, traumer, projeksjoner, forfedres såring, gjør ditt indre arbeid og kom inn i disse nye oppgraderingene, det er på tide.

Guddommelig Lys kommer inn i det Planetariske Riket med mer styrke, og utfører konstante oppgraderinger og nedlasting av informasjon til vårt DNA, som bor i hver celle i vårt vesen.

Vi trenger ikke vite hvordan vi skal handle.

Vårt Høyere Selv har gitt tillatelse til å endre vår bevissthet.

Vår nye organisme gjør alt av seg selv.

Tidligere var vi ansvarlige for våre handlinger, fra nå av lærer vi å være ansvarlige for våre tanker og følelser.

Hvis tankene og følelsene våre er rolige og positive, har vannet i cellene våre én formel.

Hvis de har endret seg dramatisk, blir formelen umiddelbart annerledes, og hele strukturen, biokjemien og metabolismen til cellene forvandles umiddelbart.

Det er derfor medisiner kan bli gift.

Ord og tanker påvirker DNA.

Banneordet (og tanken) forårsaker en mutagen effekt, som fra sterk strålingseksponering, som dreper vannet inne i cellene.

Derfor er alle sykdommer. DNA-bølge-«ører» fanger øyeblikkelig opp den emosjonelle fargen på stemmen, og sender som svar ut et foton av Lys.

DNA er som et fyrtårn, det oversetter følelser og vi forstår hverandre dypt.

DNA-koden er ikke konstant; gener endrer sin plassering i kromosomene, som respons på stress.

Men det er ikke stress som er viktig, men en bevisst reaksjon; biografi blir biologi. Og dessuten kan fortiden vår bokstavelig talt omskrives.

Takket være det endrede og lettere hydrogenet, begynte kroppen vår fra en stiv og tett struktur å mykne, bli flytende og bevege seg til et lettere/lysere nivå.

Dette er vår nye, biokrystallinske fundament.

Men krystallene er ikke stive, men amorfe som vann, som kan ta hvilken som helst ramme.

Vi var vannlevende skapninger, og så langt forblir vi dem, til overgangen til neste silisiumcellestruktur.

All materie er superkondensert Lys, og den styres av Bevisstheten til den Guddommelige Kilden, medskapere og oss ...

Nå lærer vi dette gjennom en Ny Bevissthet.

Transformasjonen av kroppen vår til en Krystallinsk Tilstand eller Manifestert Lys, er noen ganger ekstremt smertefullt: Hjertestans, høy feber, søvnløshet, tap av appetitt, apati og depresjon. Dette er bare dannelsen av nytt organisk materiale, virkningen av nytt hydrogen i cellene.

Den Sentrale Sol i Galaksen, genererer og sender ut kraftfulle koder, noe som gjør vårt DNA mykt og formbart for oppgradering.

Alle funksjonene til kroppen vår er basert og aktivert av det resonante Lyslegemet fra banken til den Galaktiske databasen. Dette Lyset omslutter Genom strukturene og omorganiserer dem.

Gener, som tidligere ble ansett som søppel, avslører deres Multidimensjonalitet, og takket være dem, så husker vi våre tidligere inkarnasjoner, som i går.

Oppfatningen vår endres, og vi blir igjen de Flerdimensjonale Vesenene, som opprinnelig ble unnfanget av den Guddommelige Kilden.

Og dette er bare en liten del av miraklene som venter oss, i aller nærmeste fremtid.

Så, la oss holde oss godt hydrerte, avslappede og på linje med den Guddommelige Tilstedeværelsen i oss, til enhver tid!

Indre Guddommelig Kjærlighet til En!


- Pars Kutay

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset