17. okt, 2022

Den Nye Bevisstheten: Delfiner, Hvaler og Engler

Kanalisering fra Erkeengelen Mikael via/Celia Fenn

Kjære dere! Dette er en tid med dyp ekspansjon på Jorden deres. Som et resultat av dine transformasjoner og overganger de siste 6 månedene, er du nå klar til å innrette deg mer fullstendig med Høyere Bevissthet og Multidimensjonale opplevelser.

Du beveger deg nå inn i bevissthetstilstanden hvor du kan oppleve det sjette dimensjonale frekvensnivået, som er assosiert med magisk skapelse og manifestasjon. Denne kraftfulle frekvensen aktiverer endringer og transformasjoner i den menneskelige hjernens fysiologi. Frekvensen skifter hjernen inn i det som er kjent som Alpha-hjernebølgesyklusen, som aktiveres hos mennesker generelt i tilstander av meditasjon og dyp kreativitet. Dette vil bli en mer normal tilstand av væren, som kan nås etter ønske i den Nye Jorden.

Nå vet du kanskje at Delfiner har en mye større hjerne enn mennesker, og at deres naturlige hjernefrekvens er Alfa. Det er derfor Delfinene har kommet frem for å jobbe med deg, på dette tidspunktet.

Delfindrømmer: Det Neste Nivået

Delfiner tar en fysisk form på Jorden i havene deres, men de har også høyere eteriske og åndelige former som er koblet til Sirius, Pleiadene og andre Galaktiske- og Stjernelokasjoner. Det er også Engle-Delfiner, kjent som «De Gylne Delfiner», som jobber tett med Englefamiliene, spesielt Elohim.

Delfinene har en veldig omfattende og klar forståelse av det menneskelige hologrammet og fysiologien, og er derfor i stand til å hjelpe som øyeblikk av evolusjonær overgang, og som nåværende øyeblikk.

Du har kanskje hørt om folk som svømmer med Delfiner eller jobber med dem, og opplever kraftfulle skifter og spontane helbredelser. På dette tidspunktet, når du tilpasser deg dette dype bevissthetsskiftet, går de frem for å hjelpe deg med å tilpasse deg disse nye frekvensene. De er mestere av 6D-bevissthet og er i stand til å holde den i sitt Jordhjem.

Delfiner kommuniserer gjennom lyd, og lydfrekvensene bærer komprimert informasjon i holografisk form. Denne informasjonen kan lastes ned til cellene dine som Lyskoder eller Lysspråk, og vil bidra til å omkode den fysiske kroppen for de neste trinnene i evolusjonen.

Mange av dere som er healere, kanaler og lærere, vil føle den magnetiske tiltrekningen til å jobbe med disse utviklede interstellare vesenene for å hjelpe til med fremveksten av Flerdimensjonale Mennesker som vil aktivere «Delfinhjernen» eller evnen til å fungere i dype tilstander av kreativ meditasjon i dagliglivet.

Den Galaktiske Forbindelsen: Hvalene, Theta Frekvensen og Hvalsangene

Kjære dere! De Kosmiske/Galaktiske Hvalene trer også frem, for å være til utvidet tjeneste for dere! I likhet med Delfinene, er Hvalene både inkarnert på Jorden og de eksisterer i Høyere Engle- og Galaktiske former.

Hvalene er Eldgamle Vesener og har vært en del av Jordens historie, siden begynnelsen av skapelsen. De holder «Sanglinjene» eller Holografisk Skapelsesmatrise i havene, og Sangene deres skaper nye veier for evolusjon og uttrykk. De er også Voktere av Jorden Akashiske Bibliotek, som er opptegnelsen av Jordens reise gjennom Tid og Rom.

I sine Kosmiske og Galaktiske roller, fungerer Hvalene i Theta-frekvens med hjernen, en struktur som er mye større enn til og med Delfinene. Theta er en dyp bevissthetstilstand som du vil kalle «dyp transe». I Theta-frekvensen kan du bevege deg utover materielle begrensninger til flytende plasma skapelse og manifestasjon, og skape holografiske verdener som manifesterer seg i virkeligheten i Nye Jordens Tidsspiral.

Dette er det neste trinnet i bevisst evolusjonen, å være i stand til å jobbe med Theta-frekvensen, mens den fortsatt er i fysisk form. Problemet for deg er at den menneskelige hjernen assosierer Theta-frekvens med søvn- og drømmetilstander, og derfor sliter du med å oppnå Theta-mestring på en bevisst måte. Hval-Mesterne vil hjelpe deg å lære å holde på disse energiene og bli Kosmiske Skapere. Mange av dere vil føle seg tiltrukket av å jobbe med Hvalsang-linjene på Jorden og i de Galaktiske rom, i samskaping med Hvalene.

Bevisst Pust og Leve Mellom Verdener

Store Havdyr (Delfiner og Hvaler) er Bevisste Pustere. De lever i et flytende medium (vann), men de puster luft (gass). De må være i stand til å bevege seg mellom disse tilstandene og være bevisst på pusten deres, slik at de kan opprettholde denne bevisstheten og evnen til å eksistere mellom verdener.

Din Oppstigningsreise og Evolusjon har lært deg å bli bevisst på deg selv som eksisterer mellom verdener, mellom det fysiske og åndelige. Nå, med denne bevisste bevisstheten, kan du begynne å bli Mester av Flerdimensjonal bevissthet, når du beveger deg mellom verdener, dimensjoner og frekvenser.

Den første nøkkelen, er bevisst pust. I likhet med Hvalene og Delfinene, vil du forstå koblingen mellom Hjertet, Lungene og Pulseringene av Kosmisk og Guddommelig Lys. Du vil lære å få tilgang til forskjellige frekvenser og nivåer gjennom bevisste pusteteknikker, som du vil lære av Hvaler og Delfin «ekspertene» og lærere.

Det er så mye å se frem til, når du fortsetter din reise med å Være og Bli på din vakre Nye Jorden.

Jeg Er Erkeengelen Mikael

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset