11. okt, 2022

Lysvesener

Vi blir drevet fremover av livets evolusjonære flyt, og ettersom de fragmenterte aspektene av denne verden oppløser vår oppfatning av virkeligheten, endres.

Alt som skjer nå støtter frigjøringen av vår sjel og hjelper oss med å frigjøre gamle mønstre, gamle programmer og gamle måter å være på.

Som et resultat blir visjonen vår ryddet og sannheten dukker opp.

Forstyrrelsen av verden er en del av denne tiden og lærer deg å stabilisere deg selv i kjernen av ditt vesen.

Å mestre din frykt og å kreve din suverenitet.

Observer verden med løsrevet medfølelse og trekk fokuset ditt innover.

Overgi deg innvendig til sidene ved deg som trenger medfølelse og omstrukturering. Vær åpen og mottakelig for endringer, både internt og eksternt ettersom større syn tilbys på dette tidspunktet.

Vi har konstant impulser av lys og informasjon, som kommer inn i vår verden.

Det er dette som hjelper vår verden med oppstigning.

Den kollektive bevisstheten rydder ut. Matrisen utvider seg og fylles med lys.

I tillegg er vi et fyrtårn av lys, som beveger seg gjennom livet.

De Himmelske Energiene
For mange av de gamle sjelene, nye forløpere, dypt følsomme empatiske engler og spesielt de som har vært på veien og tjent lenge, kan du føle at du går gjennom en annen form for død.

Du forlater fullstendig ett rom, dimensjon og frekvens og opplever deg selv på et nytt nivå – følelsesmessig, mentalt, åndelig og fysisk.

Du har en metafysisk rekalibrering, tilbake til ditt sanne jeg.

Dette er sjelsessens av Oppstegne Christos legemliggjøring, i samarbeid med ditt DNA og oppstigningsenergiene, hvor mange går utover sin stjerne/galaktiske avstamning og går til den sanne kjerneessensen – sjelens opprinnelse og Høyere Selv, som kom gjennom de forskjellige dimensjonene, inkarnasjonene, planeter og skapelsesstråler.

Disse skapelsesstrålene og DNA hjalp deg med å lede din hensikt og misjon, som tiltrakk deg til å knytte forbindelser til mennesker, steder og agendaer på planeten og påvirket din personlighet; du ekspanderer utover dette og tillater alt som har tjent deg og gir slipp og forlater det som ikke gir gjenklang i ditt nå evige nærvær av sjelen.

På grunn av dette kan du føle deg ute av samsvar med gjeldende oppdateringer og informasjon om energiene og 5D utover, da du kanskje ser og føler ting annerledes.

Godtgjørelse og tillit er nøklene i denne oppstigningsprosessen.

Med Uendelig Kjærlighet og Lys

- Ascension LightWorkers

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset