25. sep, 2022

Åndelig Frihet

Hva Det Betyr Å Være En Integrert Del Av Den Kollektive Oppvåkningen: Stå opp mot mørket, Være Modig og hjelpe til med å planlegge Menneskehetens Oppstigning.

Åndelig Frihet
Den kollektive oppvåkningen er designet for å forene hele menneskeheten  (ikke bare visse mennesker) under samme paraply, i et forsøk på å heve vår kollektive bevissthet, slik at vi kollektivt kan begynne å bevege oss som EN mot en delt skjebne og visjon.

Dette var absolutt ingen enkel oppgave, med tanke på at menneskeheten har levd i relativ adskillelse i tusenvis av år, og har blitt betinget over tid til å tro at visse forskjeller er viktige, men denne oppvåkningen har kommet hit på dette sentrale tidspunktet, for å vise oss alle at vi er virkelig ikke alene, og at vår lidenskap, drivkraft, styrke og besluttsomhet kan brukes til å støtte alle på denne planeten, i motsetning til å få oss til å tro at det er mer levedyktig og nødvendig å ty til makt, vold eller krig.

For første gang i historien, ønsket vi ikke noe mer enn at andre rundt oss (enten de er familiemedlemmer eller fremmede) skulle lykkes og forandre verden rundt dem, fordi vi innså hvor verdifull hver eneste stemme var.

Vi begynte å jobbe sammen med andre mennesker fra ulike samfunnslag, som begynte å se ting fra et annet perspektiv, fordi vi forsto viktigheten av å ha medfølelse med andre og ikke dømme dem, basert på hva de har valgt å ha på seg, spise eller gjøre med en tiden de har til overs.

Som medlemmer av den kollektive oppvåkningen, er vårt hovedmål å jobbe sammen mot åndelig frihet, fordi denne friheten vil tillate oss alle å gjenforenes med vår sanne guddommelighet.

Men hvordan kommer vi dit? Hvordan kan vi jobbe mot åndelig frihet? Vel, veien er enkel. Alt vi trenger å gjøre er å innrette oss etter kjærlighetens og lysets kraft i livene våre, slik at vi kan bli virkelig frie, fra alt annet.

Hva betyr egentlig, dette? Vel, hva dette til syvende og sist betyr, er å bringe så mye kjærlighet inn i livene våre som mulig, slik at det kan bringe oss nærmere (gjennom aktivering) til vår sanne virkelighet (som ligger utenfor den tredje dimensjonen).

Hvis du leser dette, betyr det sannsynligvis at du kommer fra et kjærlighetsfullt sted. Og hvis det er tilfelle, vil jeg hjelpe.

Du skjønner, åndelig frihet handler om å være fri til å være så fri som mulig, og å elske så mye som mulig. Det betyr å være i stand til å koble til ditt sanne jeg, slik at du kan bli virkelig fri fra alt annet på denne planeten. Enkelt nok?

Åndelig frihet handler om uavhengighet fra systemet, og å bringe menneskeheten tilbake til en enhetsbasert bevissthet. Individuelt kan vi bare gå så langt; det er først når vi jobber sammen, at vi kan flytte fjell.

Åndelig frihet handler også om å hjelpe andre til å se hva som egentlig skjer her, og hvordan de blir manipulert til å gi fra seg kraften sin.

De mørke er tungt investert i å holde oss delt og erobret, og sørge for at vi alltid kjemper oss imellom, slik at oppmerksomheten vår forblir fokusert på trivielle saker.

Når vi er tunet med kjærlighet, lys og vårt sanne jeg, får alle på Jorden åndelig frihet, som et resultat av kollektiv oppvåkning. Den kollektive oppvåkningen er et bevissthetskifte, som involverer aktivering av sovende menneskelig potensial og den dramatiske utvidelsen av individuell bevissthet.

Det er en monumental økning i åndelig persepsjon, en dyp indre transformasjon som skjer når vi retter oppmerksomheten mot virkelighetens sanne natur.

Den våkne personen ser utover sløret til konsensusvirkelighet. De ser hinsides illusjonen av atskilthet. De ser at alle vesener er knyttet til hverandre og til kilden. De ser sannheten om hvem de egentlig er, og de blir klar over deres uendelige vesen og deres evige natur.

De ser gjennom hjernevaskingen og programmeringen som de har blitt utsatt for av samfunn, kultur og religion. De ser forbi løgnene, manipulasjonen, bedraget og kontrolltaktikkene, som brukes av de som ønsker å holde menneskeheten slavebundet av frykt, grådighet og uvitenhet.

De lar seg ikke lenger lure av de som søker makt over andre, gjennom korrupte politiske agendaer eller religiøse dogmer. De forstår at alt liv er hellig og sammenkoblet og at hvert valg de tar, påvirker alt liv på denne planeten.

Vi er alle integrerte deler av den kollektive oppvåkningen, på planeten Jorden. Og det er på tide at vi alle går frem og oppfyller rollene våre, i denne oppvåkningen!

Vi elsker deg høyt.

Vi er her med deg.

A'HO
Aurora Ray

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset