24. sep, 2022

September 2022

September 2022 har vært en måned for å grave dypt inn i vår kollektive underbevissthet og våre kollektive traumer, smerte og hva enn det måtte være som måtte graves opp, fra dypt inne i oss selv.

Med dette har det kommet et dypt pust, mellom pusten, ettersom september, med utåndingen, brakte alt som trenges å bli frigjort, å bli gitt slipp på, helbredet og ganske enkelt tillate hva det enn var eller er, å bli løftet fra oss, både individuelt og kollektivt. Vi har kanskje ikke engang vært klar over hvor dypt dette trengte inn, men vi vil føle det, og faktisk vite mer om dette, i løpet av de neste ukene.

Ettersom alt er utløst, kan den fornyede innåndingen begynne og nå en mye dypere inn- og utpust enn før, og langt mer lys- og kjærlighetsfylt.

Det var som å måtte gå til Hades underverden, og så tilbringe litt tid der, som den kollektive smerten som frigjorte og dypeste sår av menneskeheten for øvrig. Og gravingen var dypere enn noen gang før, fordi det meste av dette ble begravd på vår underbevisste programmering og trossystemer, og alt det vi ikke hadde forholdt oss til tidligere.

Det som har blitt aktivert til fulle nå, er vårt Høyere Hjerte Senter, vårt Høyere Hals Senter, som inkluderer de to store chakraene som innebærer å stå i vår sannhet og kraft med integritet, mens vi bruker Sannhetens Sverd, halsen og Alta Major Chakraene, som kobles direkte til pineal- og hypofysen, og ryggraden, så vel som det Tredje Øye og Krone Senteret, og derfra og oppover, Kausal- og Sjelestjerne Chakraene. Her ligger Altseende, Althørende, Allvitende, så vel som de høyere senderne som lar Kristus Lyset komme fullt ut, via Kausal Chakraet, og Sjelestjernen, vårt fulleste sjelepotensiale, kall og hensikt. Høyere Hjerte Senter utvides ikke bare oppover, men også nedover. Men jeg ønsker å konsentrere meg om Sjelestjernen, her.

Erkeengelen Muriel holder Magenta Strålen, og dette er virkelig Manifestasjonsstrålen og hva dette betyr, Sjeleformålet, Misjonen, det som din egen sjel ønsket å samskape i den Nye Jorden og den Nye Gullalderen, og dermed å utnytte dens fullt potensial, dets mestring.

Vi blir minnet på at vi trenger å føle inn i hva det enn er vi ønsker å manifestere i livene våre, ettersom hjertesenteret trenger å bli involvert, og dermed Kjærlighetens Kraft. Sannhetens Høyeste Tjeneste, er alltid Hjerte- og Sjelesentrert, gjennomstrømmet av Kjærlighetens Kraft. Man elsker å gjøre, skape og manifestere i form og væren, det som beveger sjelen på de høyeste måter. Oppfatningen i sannheten, er i hjertet.

Hva er det du virkelig kjærlig ville skape for deg selv og andre, i den Nye Gullalderen, og med stor kjærlighet og hengivenhet, på de høyeste og beste måter, for det høyeste gode for alle – forene alle?

Dette er spørsmålet vi blir stilt nå, for med den dype helbredelsen og frigjøringen av september, kommer svangerskapet til det nye – det som vi nå blir bedt om å begynne å manifestere i og for den Nye Gullalderen.

Og vi kan bare manifestere oss på kjærlige måter, og Kjærlighet har den største vibrasjonsfrekvensen, og man kan ikke skape noe med kjærlighet og i kjærlighet, som går imot de Guddommelige Lover. Vi har overgått separasjon og dualitet. Nå handler alt om Enhet.

Gjør deg dermed klar over hva du ønsker å manifestere, og etterlate som en varig arv for den Nye Menneskeheten og den Nye Gullalderen.

Tiden Er NÅ, i dette øyeblikket.

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset