18. sep, 2022

Oppstigning og Masse Hjerteåpning

I løpet av de neste 48 timene og i løpet av de neste ukene, så skjer en intens masseåpning av menneskehetens hjertesentre, som vi aldri har vært vitne til før!

Den kommer med full utløsning av Guddommelig Lys, Guddommelig Kjærlighet og Den Hellige Ånd, Shekinah, og det vil være Rose Linjen, som går gjennom London, som bærer dette, ettersom Ilden av Illuminasjon og Renselse feier denne linjen helt klar, ettersom den nå blir forbundet med den oppstegne Ryggraden til den Nye Jorden, for alltid mer.

Jeg ble vist en massiv Torus lignende energi, som kommer ned fra den Guddommelige Kilden, og den er fylt med så mye Guddommelig Lys, Kjærlighet og Kraft, og den feiende ilden til Shekinah, pluss Illuminasjonsilden og Renselsesilden, kløyver hjertesenteret åpent.

Veien har blitt forberedt de siste dagene, med massesorgen som virkelig har frigjort hele menneskehetens innestengte følelser på enestående måter. Den feide og sveipet gjennom forfedres avstamninger, gjennom DNA-koden for smerte og lidelse og ofte innestengte traumer, og den vil fortsette å gjøre det.

Uansett hva som er i ditt eget hjerte og sjel, og i dine egne forfedres avstamninger, og i din dypeste underbevissthet, vil nå bli frigjort. Ikke stopp tårene, ikke prøv å holde hjertet lukket med fordømmelse, med adskillelse og med etiketter: Åpne opp og la sorgen komme til overflaten, i alle dens uttrykk og former, ettersom alt nå blir forløst og forvandlet, forvandlet til vårt høyeste gode.

Det er åpningen av det medfølende Guddommelige Moder Hjertet og den Altomfattende Kjærligheten, som bringer kraftfull helbredelse i alle henseender. Det er kjærlighet uten noen form for fordømmelse, for den ser bare sjelens renhet i sin sannferdige form.

La alt komme til overflaten, etter behov.

La de feiende Ilden av Illuminasjon og Renselse komme frem i forgrunnen, som fortsatt må frigjøres og helbredes.

For du vil se ditt eget ansikt og det til alle dine forfedre og alle personas og rollespill din sjel noen gang tok på seg for å uttrykke i alle liv på Jorden, helgener og syndere, til overflaten, for nå å bli helbredet og frigjort gjennom Kraften av Kjærlighet.

Disse ordene har en slik kraft når de overføres gjennom deg, at de vil kløyve ditt hjerte og sjel åpent til selve kjernen, når Torus energien av Kjærlighet åpner ditt hjertesenter, kløyver det åpent til kjernesannheten til din sjel, og deretter dannes Renselses- og Illuminasjonens Torus, i og rundt deg.

Oppstigningsprosessen akselererer nå.

Kjærlighetens Kraft er større enn summen av alt som mennesker noen gang har tillatt å bli skapt, som ikke var i høyeste overensstemmelse med den Guddommelige Loven om En.

Når hjertene åpnes, faller splittelse og adskillelse bort.

Det er bare Kjærlighet.

For i sannhet er vi alle ETT.

Kjærlighetens Kraft kjenner og uttrykker bare Renheten til Guddommelig Kjærlighet.

Det kan ikke være annet – og i sannhet vet din sjel dette inn i den dypeste kjerne.

Dette er den største helbredende kraften som noensinne har feid gjennom menneskeheten og dermed den største oppvåkningen i de høyeste grader av sjeler, pluss akselerert oppstigning på måter som vi aldri har vært vitne til før!

Den Guddommelige Kraften feier over Jorden!

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset