15. sep, 2022

Den Enorme Oppløsningen

Jeg ble vist noe i går kveld, rett før jeg sovnet, som var utrolig rørende, og for meg demonstrerte den enorme kraften til den Guddommelige Kjærligheten, som nå strømmer inn i planeten menneskeheten, mens vi går gjennom denne intense forvandlingsprosessen.

Jeg ble vist alle maktstrukturene, de rigide institusjonene og alt som de har opprettholdt siden Atlantis falt. De som styrte og ble styrt, og dermed tradisjonene, som ingen engang husker hvor kommer fra, og heller ikke dens opprinnelige betydning og form. Mer enn dette, hvordan disse selvsamme, med sine stive strukturer, regimenterte alt og alle, og dermed herved påtrengte slikt på alle som de erobret, eller undertrykte, inkludert deres eget folk.

Så ble jeg vist den Nye Jorden, og utløsningen av Guddommelig Kjærlighet, inn i den Gamle Jorden, og mens dette skjedde, begynte sprekkene å dukke opp, og sprekkene utvidet seg og utvidet seg, helt til alt bokstavelig talt sprakk – og deretter skår av det gamle, oppløses til ingenting. Alt dette, på grunn av kraften av at Guddommelig Kjærlighet, som strømmer inn.

Dette gikk inn i kjernen av de som hadde makten, og alle kunstige strukturer og menneskene innenfor disse, var også i oppløsning. Maskene begynte å falle av, og etter hvert som maskene falt av, så var det bare sjelen igjen, som nå sto der naken, avkledd til innerst inne. Nå spilte det ingen rolle hvem og hva personaen forkynte, eller hvilken skuespillerrolle den hadde tatt på seg: Alt hadde gått i oppløsning og smuldret bort, og bare Kjærlighetens Kraft, ble igjen, og sjelens nakenhet.

Når sjelen er strippet naken til kjernen, er det ingen gjemmesteder lenger. Sjelen er nå badet i Guddommelig Lys og Guddommelig Kjærlighet – og viser sin sannhet!

Kjærlighetens Kraft, feier virkelig over Jorden nå.

Store og drastiske endringer er over oss!

Ingenting er stabilt lenger.

Se derfor forbi de tilsynelatende hendelsene, og ikke bli flyttet på, i noen form eller måte.

For det som var Guddommelig erklært, er i ferd med å skje på alle nivåer og på alle fronter, og dermed gjør det Gamle plass for det Nye som skal forvandles.

Det som ikke er av den høyeste sannhet, vil bli avslørt.

Kjærlighetens Kraft åpner seg og løfter til overflaten det som må sees, høres, tilgis og gis slipp på.

Dette er ikke tiden for stor ytre planlegging, strev og press.

Det er rett og slett på tide, å gå dypt inn i, og tillate Kjærlighetens Kraft, å feie gjennom deg og alt som er, og å løfte oss alle, inn i den høyeste Kjærligheten, den reneste Kjærligheten, den betingelsesløse kjærlige tilstanden, hvor alt er En – hvor Kjærlighetens Kraft forener oss alle på måter vi ikke engang kan forestille oss, ennå, hvor vi endelig blir frigjort fra all dualitet, all separasjon, alle uttrykk og former for slike, og dermed bare kan se og oppleve helheten, den dypeste kunnskapen om at alt jeg ser, hva jeg enn opplever, hva enn som kommer min vei, er alle deler av meg, nå gjenforent til EN.

Slik er Kjærlighetens Kraft.

Det jeg var vitne til, var forvandlingen Kjærlighetens Kraft bringer frem, og den går utover ord og mening.

Jeg forsto nå budskapet delfinene ga meg denne helgen, i en langt dypere og bredere forstand. For det er faktisk gjennom hjertesenteret som er forbundet med vår sjel, at Kjærlighetens Kraft løfter oss inn i de høyeste tilstander av forvandling, fornyelse og gjenfødelse.

Så når alt er avslørt, og alt har smuldrer opp, så er det bare å glede seg!

Kjærlighetens Kraft bringer en total gjenfødelse – en Ny Menneskehet og en Ny Gullalder, på den Nye Jorden.

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset