2. sep, 2022

Skiftene fra 3D til 5D

Menneskeheten gjennomgår så mange radikale endringer på alle nivåer; fysisk, mentalt og åndelig.

Og selv om disse endringene til tider kan føles virkelig foruroligende, har mange av oss en dypere viten om at det som skjer på et kollektivt og på individuelt nivå, er i guddommelig orden.

Disse hendelsene kan være potente katalysatorer for vekst og transformasjon, og de kan bidra til å utvide bevisstheten vår fra vår vanlige autopilot, daglige fokus, og bringe oss inn i en større tilstedeværelse.

Når vi skifter fra 3D til 5D, utvikler vi kapasiteten til å erkjenne og legemliggjøre nåtidens sannhet, og bevisst samskape fremtiden vår.

Et av perspektivene som kan hjelpe oss til å forstå hvordan vi skifter som et kollektiv og som individer, er forståelsen av dimensjoner og vår overgang fra 3D til 5D.

For å forstå skiftet fra 3D til 5D må vi også erkjenne 4D, som eksisterer mellom disse bevissthetstilstandene.

Følgende er noen nøkkelpunkter for hver av disse dimensjonene:

3D er bevissthetstilstanden som de fleste i samfunnet vårt har operert fra, i svært lang tid.

3D-bevissthet har perspektiver om dualitet, polaritet, individualitet og separasjon.

Det er en tettere materiell bevissthet. I denne tilstanden av bevissthet er vårt fokus vanligvis på ego, overlevelse og akkumulering av materiell sikkerhet.

3D er den vanlige, daglige bevissthetstilstanden som de fleste har operert fra, og som mange skifter fra.

4D bevissthetstilstanden blir ofte sett på som overgangsfasen (overgangsbroen) mellom 3D og 5D.

4D-bevissthet kan betraktes som en mellomfase av integrering og endrede oppfatninger.

Denne dimensjonen kan komme med opplevelsen av forvirring, når vi sorterer gjennom vår gamle tro, nye åpenbaringer og skiftende oppfatninger.

4D er en fase av demaskering når vi ser utover egoet, får et høyere perspektiv på konseptet om dualitet, og glimt av at det er mer enn bare en fysisk virkelighet. Når vi kaster det, som ikke lenger stemmer, blir vi mindre tette som forberedelse til 5D.

En annen indikator på at du opplever 4D-bevissthet, kan inkludere å se flere universelle tall og oppleve synkroniteter, som ytterligere øker bevisstheten din.

Den fjerde dimensjonale virkeligheten, bryter tetthetens form og beveger seg inn i hjertet. Status quo føles ikke bra lenger, og generelt begynner vi å tenke utenfor boksen! Å føle egenkjærlighet og takknemlighet, begynner å ta over følelsene våre.

Vi ønsker ikke å tilpasse oss lenger, fordi det å føle seg autentisk, er den rette tingen å gjøre.

4D er smertefull, fordi vi blant annet går igjennom store indre forandringer.

Vi gjenkjenner vår indre skygger og demoner, og vi jobber med helbredelse fra innsiden.

Kaos er utbredt, fordi vi nå har en stemme og krever at vi beveger oss inn i mer medfølelse og kjærlighet til alle.

Vi begynner å se at vi ikke er separate, men mer like enn forskjellige.

4D handler om å lære og leve i en tilstand av selvbevissthet og rydde vekk negativitet, mens vi begynner å se kjærligheten og gleden i alt og alle.

5D: Denne dimensjonen er et bevissthetsnivå som er legemliggjort enhet, og absolutt kjærlighet.

All karma i 3D har blitt fjernet og forvandlet i de Akashiske Tidslinjene.

Denne dimensjonen lar oss oppleve et liv som er langt mindre tett, hinsides dualitet og ego.

Den åndelige dimensjonen til 5D handler om sannhet, ærlighet, integritet og energisk opplevelse.

I denne dimensjonen opplever du god helse, ettersom tankene og tankegangen er mye sunnere og med høyere vibrasjon.

Den Fem Dimensjonale Virkeligheten er enkelt sagt - Ubetinget Kjærlighet. Det er slutten på lidelse, frykt og ego.

Energien til denne dimensjonen er en veldig høy frekvens av kjærlighet. Det er ingen fordømmelse, kun anerkjennelse av enhet.

Vi lever i selvkjærlighet og ubetinget kjærlighet til andre. Våre mål er å tjene og hjelpe andre, og ha medfølelse for alt levende. Vårt sinn er fullstendig på linje med vårt hjertesenter (eller sjel).

Vi er kjærlighet på sjelenivå, (skapelsesnivået) og 5D lever slik vår skaper mente at vi skulle leve. Å leve på fullstendig linje (sinn, kropp og sjel) med kjærlighet, endrer vår fysiske kropp, slik at den stråler med en veldig høy Lysfrekvens.

Dette høye nivået av Lysfrekvens, utløser og aktiverer alle de tolv strengene i vårt DNA.

Som 5D-mennesker vil vi leve fra vårt hjertes visdom, fra enhetsbevissthet, ubetinget kjærlighet og uhemmet kreativitet.

5D-mennesker har høyt utviklede indre sanser for empati, telepati, fjernvisning, klarsyn og klarsynte egenskaper, som åpner seg for mange, når vi nå går gjennom dette dimensjonale skiftet.

- By Higher States of Awareness

Oversettelse
Vigdis ~ Diamantlyset