24. aug, 2022

Det Store Overgangsskiftet

Jorden er nå energetisk bundet til resten av dette Universet, noe som vil tillate et raskt overgangsskifte av bevissthet i planetens indre.

Denne tjoringen betyr ikke noen form for restriksjon, men fungerer som en utskytningsrampe av Lys, som omgir Jorden vår.

De av oss som er våkne, vil legge merke til en gjentatt strøm av Lys, som kommer inn i Hjertesystemet vårt.

Som bølger på et hav, er det uendelige bølger som strømmer inn i oss.

Disse bølgene av Lysbevissthet, vil bevege seg inn i våre fysiske kropper og vaske den gamle tettheten bort fra systemene våre, og flytte oss inn i en annen form for indre frigjøring.

Energiene på planeten fortsetter å bygges. Det er et momentum som øker i hastighet, og det vil nå sitt høydepunkt, når kalenderåret 2022, nærmer seg slutten.

Dette momentumet vil få en effekt i våre tredimensjonale liv, og skape ytterligere omveltninger og uventede, uforklarlige hendelser.

Vi må forstå at store endringer er over oss, og forstå at vår verden og vi, er i stand til å plassere oss selv i sentrum av denne kommende store virvelen av intensitet.

Gjennom forankringen i våre hjerter, kan vi holde oss innenfor stillheten som eksisterer i selve sentrum av virvelen, urokkelig og upåvirket av denne kommende tredimensjonale omveltningen.

Våre hjerter, er vårt eneste autentiske referansepunkt til sannheten.

Vit at hjertet vårt er vårt lederlys, som et kompass som leder oss hjemover. Vær stille i våre hjerter og forestill livene våre fra vårt hjertes perspektiv.

Dette er vår tid for å innrette oss i vår selvstyrking og vår skapelsesenergi som er hentet i våre hjerter, og å begynne å bruke vår skapelsesenergi aktivt og bevisst i livene våre.

Dette er tiden for oss å ta eierskap til vår sanne kraft, som venter på oss i våre hjerter.

En essensiell komponent av vår kraft er vår skapelsesenergi, som vil bringe oss inn i en tilstand av naturlig mottakelse av vårt hjertes ønske.

Dette er tiden for å sette denne prosessen med transformasjonen vår i gang og velge annerledes, og for å sette disse endringsbølgene i bevegelse gjennom hele livet.

Vi må undersøke de gamle trossystemene som vi fortsatt opererer i, i vårt daglige liv.

Denne tiden handler om å motta overflod, og å feire vårt unike menneskelige aspekt av å være «perfekt ufullkommen».

Å ta skritt, øyeblikk og sette pris på alle aspekter av vårt menneskelige selv og holde oss selv med kjærlighet, medfølelse og tålmodighet.

Det er ingenting vi trenger å endre på ved vårt menneskelige selv, for å bli opplyst nå.

Et viktig neste skritt i vår oppvåkningsprosess, er å utvide eller begynne å innlede en allianse med det Galaktiske samfunnet.

Hver og en av oss har en stjernearv innenfor vår naturlige væren/opprinnelse.

Vi er et barn av Universet, dette er vår tid for å vende tilbake til våre opprinnelige røtter, til vår opprinnelsesfamilie utenfor planeten.

Dette stjerneaspektet av oss har en høyere evolusjonær vei, og når vi justerer oss etter røttene våre, så begynner vi å legemliggjøre denne høyere oppvåknede delen av oss, i vår bevissthet.

Det er en naturlig sammensmelting, som vil finne sted i oss. Det er en ubetinget kjærlighet som eksisterer i alle stjernefamiliene.

Denne komponenten av kjærlighet kan støtte oss, ved å bringe en sterk anerkjennelse av hva som er sannhet og hvordan vi kan omstilles utover illusjonen til en helt annen opplevelse av ditt tredimensjonale liv, her på Jorden.

Vit at vi er en del av dette Universelle teamet.

Vi er ikke på utsiden av denne Hellige Bevissthetsjusteringen i Universet. Vi har alltid vært en del av vårt Galaktiske samfunn, aldri adskilt.

Dette er en retur for oss, en bevisst tilbakevending for å ta vår fulle plass, fordi energimessig har vi aldri vært adskilt fra Guds Bevissthetsfellesskap, i vårt Univers.

Denne forbindelsen har vært Hellig Smidd, i våre Hjerte-Celler.

Indre Guddommelig Kjærlighet til En!

- Pars Kutay

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset