22. aug, 2022

Sjelens Mørke Natt

Det Er på tide å Lyse Opp Sjelens Mørke Natt

Sjelen og egoet skaper en avtale for hvert liv, der sjelen gir mulighetene for læring og helbredelse, som egoet godtar å fullføre.

Dette er sjelens misjon og livshensikten, for hver levetid. Det er ingen endelig enighet om hvordan dette resultatet vil bli oppfylt, for det er innenfor egoets og den frie viljens rike.

Det er en mulighet til å uttrykke sjelens intensjon, for det høyeste og beste resultatet, men egoet må være i stand til å frigjøre sin tilknytning til de motstandsdyktige energiene som det har skapt, og være villig til å heve sin vibrasjon for at dette skal skje.

Ofte blir denne avtalen en kamp mellom egoet og den frie vilje - mot sjelen, og livsreisen blir utfordrende.

Krisepunktet i denne kampen er det du kaller «sjelens mørke natt», men det er faktisk sjelens forsøk på å kaste Lys over mørket, eller tettheten som egoet holder.

Egoet, som du ofte ser på som et svakhetspunkt, har all kraften, og er inngangsporten til livsreisens potensiale.

Når den opererer innenfor parameterne for sjelens intensjon om helbredelse, kan den få tilgang til de høyeste nivåene av alle opplevelser og utfall, beregnet for ethvert liv.

Dette fullfører helbredelsessykluser og lar dine vibrasjonsfrekvenser øke, og tilgangen til andre livsveier er mulig.

Med hvert skifte i din energetiske vibrasjon, gjennom sjelepartnerskap (i stedet for motstand), beveger du deg inn i nye avtaler og formål, nye tidslinjer og nye muligheter for å leve.

Men når egoet glemmer sin sjeleavtale, blir reisen «sjele-løs», uten sjelens partnerskap. Den prøver å kjempe mot mørket med sitt eget mørke, i stedet for å koble seg til Lyset i sitt indre.

Da blir livet en reise av frykt, mangel, tvil og forvirring. Det som mangler er sjelens Lys, som er tilgjengelig for egoet, når det er villig til å dele helbredelsesreisen og følge den til helhet og kongruens, og å være åpen for muligheten for liv hinsides frykt, fordi det i seg selv, ikke er klar over det som et potensial.

Egoet må være overbevist om at ny begynnelse ligger utenfor utfordringene det kjenner, fordi det er uvitende om dem. Alt urealisert potensial er holdt innenfor sjelens uendelige kunnskap om deg som et guddommelig, energetisk suverent vesen.

Dette er sjelens gave til deg og egoet, når du fullfører reisen til din helbredelse, læring, vekst og transformasjon. Hva du kan bli, er sjelens løfte, når du lar den delta på reisen din og medskape ditt helbredende formål.

Hvilke meldinger har din sjel til deg om, løftet om oppfyllelse?

Still dette spørsmålet og du vil motta svarene du trenger for å bevege deg utover det «sjele-løse» livet til en, som oppfyller sjelens løfte om kjærlighet, glede, fred og oppfyllelse når egoet og sjelen fungerer i kongruent (overensstemmende) harmoni.

- Jennifer Hoffman

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset