6. aug, 2022

Den ultimate fremtiden ...

Den ultimate fremtiden til denne planeten, den Nye Jorden og spredningen av den gamle, er allerede tilstede, her og nå.

For dette var allerede innkapslet for mange tusen jord-år siden, og dermed kan ingenting og ingen endre dette.

Jeg var i dyp meditasjon i går, og forberedte meg til min ukentlige Zoom-undervisningsøkt, da jeg tydelig ble vist denne innkapslingen. Mer enn det, jeg ble tydelig vist at den Nye Jorden var mye større enn strømmen, og at den allerede har dannet seg rundt den gamle.

Den gamle krymper imidlertid, ettersom den nå løses opp, nesten som et bildekk som mister lufttrykket og deretter blir flatt. Det går i oppløsning.

Så ble jeg vist noe bemerkelsesverdig interessant: De Gamle energisentrene, de hellige sentrene og Lysnettet til den Gamle Jorden, smelter nå sammen med det, på den Nye Jorden – og dermed absorberer den Nye Jorden den gamle, nå fullstendig vekket, de sovende energisentrene og de sovende energienhetene, som nå er reaktivert. Etter hvert som de blir absorbert, blir de deretter transformert til de Nye Jorden Energi Sentrene og dermed født på nytt.

Solflekkene som får alle i en «tizz», er bare energiske impulser som bringer gjenfødelse i de høyeste grader, på måter som vårt menneskelige sinn ikke kan forstå. Vi har bare ikke teknologien eller vitenskapen til å forstå dette, men dypt inne i våre hjerter og vår sjel, så vet vi det.

Hele Universet er i en tilstand av gjenfødelse og fornyelse, og det samme er denne galaksen og dette solsystemet, og det samme er vår Sol. Men det som faktisk skjer er at planeten beveger seg ut av dette solsystemet, og går tilbake til sine opprinnelige baner i et annet solsystem, der den opprinnelig ble skapt i, og dette kobles til en annen Sol. For vi blir nå koblet på nytt via Sirius, til den Syvende Sentrale Sol av Opplysning.

Det er ingenting å frykte, men bare mer å omfavne.

For hver sjel er nå fullt ut ansvarlig, for sine egne frie viljevalg: Å utvikle seg og stige opp, eller å velge å bli i den Gamle Jorden, og deretter gjennom andre evolusjonsprosesser, til slutt utvikle seg på måter de så velger å gjøre. Ingen sjel går noen gang tapt, eller nektes noe. Det er bare sjelens eget valg, hvilken evolusjonær vei de velger å reise – eller skapelseslagene de velger å stige opp eller ned til.

Det er ingenting i hele Skapelsen som noen gang er malplassert, eller på feil sted, eller hva som helst. Alt er perfekt, helt og komplett.

Det vi ofte ser på som ufullkommenhet, er perfekt i den formen det for tiden presenterer seg i. Likevel kan den formen forvandles til noe helt annet når som helst, for alt er energetisk og energi. Så snart et tomrom oppstår – vil Universet strebe etter å umiddelbart fylle det.

Mer enn dette, din sjel eksisterer samtidig i flere tidslinjer og rom – for den fysiske eksistensen på denne planeten er bare en illusjon. Det er bare én enkelt opplevelse av sjelen din i utvidet kvanterom. Likevel har enhver eksistens eller manifestasjon av sjelen din, uansett hvilken form du velger, en ringvirkning på helheten.

Omgå tankene dine, når du leser dette.

La ditt hjertesenter åpne seg og sjelens minnebanker trigge deg og ditt Altseende Øye.

I sannhet er det bare En Enkelt Skaper og En Enkelt Skapelse, og En Enkelt Eksistens, for Guddommelighet lever og eksisterer med oss ​​alle, og hver del og partikkel av Omni-verset. ALT ER ETT.

Det dette lærer oss, er å ta fullt ansvar for vår egen sjel og det som er medskapende hvert eneste pustende øyeblikk, mens det er her på planeten Jorden, og å holde oss disiplinert og fokusert på å oppfylle vårt eget spesielle oppdrag på Jorden, med stor kjærlighet og hengivenhet. Hva andre gjør eller ikke gjør, kommer i sannhet ikke til å påvirke oss, med mindre vi tillater det.

Alt er bare en kosmisk reise med det Guddommelige Hjerte, og en av Ren Kjærlighet. For Kjærlighet er Allmektig, Allestedsnærværende og Allvitende.

Din sjel er udødelig, og er derfor bare på en enkelt romreise her på planeten Jorden, for ett enkelt øyeblikk i Evigheten og det Uendelige Rom.

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset