5. aug, 2022

Enhetsbevissthet

Oppstigende Sjeler, vi forbereder oss på å bevege oss inn i Enhetsbevissthet

Dette er et stort gjennombrudd for mange av oss, i våre tanker, mønstre og atferd.

Vi har nå en bedre forståelse av hvilke overbevisninger som ikke lenger tjener oss, og har nå utløst dem.

Dette er en stor transformasjon som vil ta oss til neste nivå, det er dette som skaper de Planetariske Tidslinjeskiftene, det er sprangene vi tar i Høyere Dimensjonal Bevissthet.

Denne transformasjonen har hjulpet deg med å åpne hjertet ditt for nye opplevelser av Kjærlighet.

Du utvikler nå alle ferdighetene og verktøyene du trenger, for å skape og forme og manifestere den virkeligheten du er på linje med.

Du har denne kraften i deg, og etter hvert som du stiger opp, styrkes den i vibrerende universell justering.

Det er alltid viktig å være klar over dine autentiske intensjoner.

Din Bevisste oppstigning på denne planeten er høyt verdsatt og ansett, ikke bare av menneskene på denne planeten, men i all tid og rom, når vi jobber kollektivt for det ene planetariske formålet.

Ditt Sjelearbeid og din investering i deg selv, vil alltid være det viktigste arbeidet du alltid og for alltid vil gjøre i eksistensen.

Du utvikler deg og stiger opp, dette forandrer alt, som du vet.

Det vil alltid være forandring, dette tilsvarer vekst, vi vokser ikke i komfortsonen eller begrensede oppfatninger, som kan bety at det blir ubehagelig for en stund, ting har en tendens til å riste opp for å skape endringene.

Dette kan utfordre oss en stund, helt til du tilpasser deg endringene, og når støvet har lagt seg, begynner gavene til ristingen og forandringene, å avsløre seg selv.

Nå mer enn noen gang er det viktig at vi alle jobber med å stole på oss selv i denne prosessen, styrke vår tro på Lyset og usynlige krefter, vel vitende om at vi er et kollektivt lag.

Å gå ut av vår egen atskilthet og singularitet, fordi vi i løpet av de neste 6 månedene forbereder oss på Enhetsbevissthet.

Å jobbe med seg selv, bringer oss alle sammen som en helhet.

Takk for din pågående kjærlighet og takknemlighet, dere er alle verdsatt og verdsatt likt, og beæret for arbeidet dere gjør for egen del, slik at dere vil utvide Lyset dere legemliggjør, til oss alle i kollektivet ... la oss gå sammen i absolutt tro og Guddommelig Kjærlighet, daglig.

- Ascension Lightworkers

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset