29. jul, 2022

Alkymisk Forvandling

Alkymi er i sannhet å endre en lavere form for eksistens, til en mye høyere, renere og opphøyet form for eksistens.

I de gamle tider var det kjent hvordan man kunne forvandle seg fra materiens tetthet, og med det, den fysiske formen, til den gjenoppstandne Lyskropp-formen, gjennom en prosess med intens alkymi hvor sjelskreftene ble utnyttet. De Buddhistiske munkene var kjent for å kunne «kaste» sin fysiske kropp etter eget ønske, for tross alt er det bare et kar/vessel for sjelen å bruke, og den er dødelig, mens sjelen er udødelig. Dermed var/er yogiene i India kjent for å kunne bilokere og de er da i stand til å bli synlige og usynlige, som alle de store Mesterne som noen gang har gått på Jorden.

Jeg mottok følgende budskap i morges, fra Lord Melchizedek og Melchizedek Høye Orden, som jeg ble veiledet til å dele med dere:

Dette er en tid med enorme overganger og forvandlinger, når de Opplyste Portalene åpner seg og det enorme i det hele, vil begynne å åpenbare seg på alle nivåer av menneskeheten nå. Det er den fullstendige splittelsen av den Gamle Jorden og den Nye Jorden. Dermed blir dualiteten til den Gamle Jorden nå forvandlet til Enhet og Enhetsbevissthet, og dermed Nytt Liv og Ny Begynnelse, SOM EN.

Opplysningen som nå frigjøres utvider Hjertesenteret enda mer, ettersom Hjertet og det Tredje Øyet (Altseende Øye) smelter sammen og de Kosmiske Kommunikasjonssentrene åpnes i menneskeheten, som bevisst ble stengt ned i Atlantis, av de som ønsket å få kontroll over menneskeheten. Dette er nå frigitt og forvandlet.

Det er en masseoppvåkning av sjeler, bølge på bølge, og det vil være et enormt skifte til hjertesentrerte, kjærlige livsstiler, som er enestående. Sjeler vil bokstavelig talt våkne opp og føle hvordan de under søvntilstanden deres gikk gjennom en enorm transformasjon, som vil bli tydelig gjennom hvert levende øyeblikk. De vil bare våkne og finne seg selv forandret til kjernen.

Energiene som strømmer inn er så kraftfulle, at de vil løfte alle som er klare til å gi fullstendig slipp på det gamle, og inn i et mye høyere vibrasjonsfrekvensbånd og eksistens, ettersom den Nye Jorden allerede er fullstendig forankret i den 7. dimensjonale tilstanden, og sjeler som stiger opp til den 5. dimensjonale tilstanden, vil dermed finne at deres Lyskropper nå aktiveres, som aldri før. Det betyr, store fysiske endringer også.

Nøkkelen til det nye livet er kjærlighet – ubetinget og transcendent kjærlighet, og dette vil bli normen, den nye livsstilen og levemåten!

Noen ganger kan det være en følelse av desorientering, tretthet, men likevel er denne alkymien i høyeste form, ettersom du blir forandret fra en tett, langsom og lav vibrasjonstilstand og liv, til det 5. og i de neste årene, til det 7. Som betyr, skiftet til en helt annen og mye høyere Lyskropp frekvens og liv. Dualitet er nå alkymisert til Enhet, Fellesskap, Harmoni, Balanse og Helhet.

Ettersom de sovende evnene til det Altseende Øye, våkner enda mer, vil du nå kunne se det du ikke kunne se før, høre det du ikke kunne høre før, og få tilgang til kunnskap og visdom som ikke var tilgjengelig før!

Tillat denne Alkymiske Prosessen!

Tillat deg selv å bli transformert alkymisk fra en tilstand til en annen, fra en livsform til en helt annen, fra en veldig tett fysisk form, til den mye lettere, lysere og mer flytende, Lyskroppsform, og til en Lys-Kjærlighet-Visdom fylt eksistens og multidimensjonalitet!

Alt skjer, og det er ment å være!

«Jeg har snakket!» (Herre Melchizedek og Melchizedek høye orden)

Dere vil finne at dere går helt ut av tidsbegrensningen og oppfinnelsen av tiden, i den tredjedimensjonale tilstanden.

Den multidimensjonale tilstanden er nå i ferd med å bli en ny livsstil, og vi vil være i stand til å reise kosmisk med vår sjel og i vår forvandling vende tilbake til sannheten om hvem og hva vi i sannhet er, og leve dette med stor kjærlighet og inspirasjon, mens vi skaper en helt ny tilværelse på den Nye Jorden.

Vi ankommer!

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset