21. jul, 2022

Frø er Kilden til Alt Liv

Opplysning betyr bokstavelig talt å bli opplyst, dypt inne. Det betyr å være gjennomsiktig, gjennomskinnelig, siden det ikke er noe å skjule lenger. Man går mens man snakkes, man lever sin sannhet, og man lever livet fra hjertet av kjærlighet, og omfavner fullstendig Guddommelig Kjærlighet, Guddommelig Lys, Guddommelig Kraft og Guddommelig Visdom. Man er ETT med alt og alle!

Man lever livet fra dypet av det Hellige Hjerte, fylt med Ubetinget Kjærlighet til seg selv og andre, og dermed dypt knyttet til sin egen sjel, sjelegruppe og den Guddommelige Kilden.

Jo mer vi kaster bort våre gamle personas, våre gamle skuespillerroller, vår forstillelse, maskene, egoet, sinnets uopphørlige skravling, og beveger oss inn i stedet for stillhet, fred, kjærlighet og FORSONING med det Guddommelige og alt og alle, jo mer gjennomsiktige blir vi!

Innenfor hvert ord her, ligger sannhetens frø.

Jeg ble vist i morges om hvordan vi nå trenger å leve vår indre sannhet, med tillit – selv om vi ikke alltid ser hvor alt dette fører, i hvert gitte øyeblikk. Med hvert eneste skritt vi tar, vil en større utfoldelse av vår sjels reise i denne betydningsfulle tiden, alltid ta oss, og likevel dypere inn i det ukjente og det uutforskede, på den Nye Jorden.

Når vi har fullstendig tillit til den perfekte utfoldelsen av den Guddommelige Mesterplanen, og mer enn dette, følger vår intuitive veiledning, vårt indre Klarsyn, Klarhørsel og Klarviten, og stenger ute all den støyen, ropt fra de som fortsatt velger den gamle eksistensen i den Gamle Jorden, så åpner nye dører seg og de vil åpne seg når vi er klare til å gå gjennom dem!

Vi får aldri mer enn vi kan håndtere, og trenger vi hjelp, er det bare å spørre. Likevel, husk, hvis det er leksjoner i sjelemestring, som du til slutt trenger å mestre, vil du bli bedt om å grave stadig dypere inn i dine egne indre reserver, og stole på din indre veiledning og kunnskap, uansett hva. Himmelens selskap kan ikke bestå dine egne sjeleprøver og innvielser for deg, og det kan ingen annen sjel på Jorden heller. Innvielser tester sjelens krefter, og i likhet med steinen som puttes i ekstrem varme og smelter … og inne i væsken, kommer det fineste smeltede gullet frem!

Jeg blir stadig vist frøet, som trenger å dø på seg selv – men i sannhet dør det ikke, for nytt liv spirer frem. Hvis frøet nekter å dø, kan ikke nytt liv spire frem!

Jo flere innvielser som passeres, jo lettere blir vi. Og mindre knyttet er vi, til alt og alle. Man kan elske dypt og inderlig, uten å måtte eie noen, eller klamre seg til noe eller noen. En mester er ikke knyttet – en mester er fri og lar alle andre være frie og ganske enkelt seg selv!

Mer enn det: Vi trenger ikke godkjenningsstempelet fra noen. Vi trenger ikke applausen, og heller ingen bekreftelser lenger. Vi står rett og slett i sannheten om hvem og hva vi i sannhet er, og dermed er vi frie til å fly stadig høyere og høyere, ettersom vi stiger mer og mer inn i den 5. og allerede noen stiger opp i den 7. (dimensjonale virkeligheten).

Det er mange oktaver av spiraler i spiralene i det Allestedsnærværende livet, Skapelsens mange lag!

Dermed er det mange grader av høyeste Mestring, planetarisk, galaktisk, Universell, Multi-Universell, etc. Sjelen i sin uendelighet, velger å mestre alt.

For en gave av Guddommelig Kjærlighet – Sjelens evige reise og eksistens!

Din Sjel er udødelig.

Og uendelig ett med den Guddommelige Kilden, fra hvem vi spiret frem!

Husk dette i de kommende ukene og månedene!

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset