18. jul, 2022

Løvens Port og de 8 Lys Punktene

Her er litt informasjon om Løvens Port og de 8 Lys Punktene, i det Hellige Året:

Helt siden vi forlot den 3. dimensjonen og begynte Oppstignings- og Transformasjonsprosessen, har det vært mye snakk om Tid. Vi har erkjent at lineær tid, tidsformen assosiert med den 3. dimensjonen, ikke lenger er tilstrekkelig til å beskrive den 5. dimensjonale og multidimensjonale opplevelsen på Jorden. Mange peker på «tidens ende/endetid», som om vi vil eksistere i et tidsfritt tomrom.

Imidlertid, Erkeengelen Mikael underviser i konseptet om det Hellige Året eller det Galaktiske Året, der Tid er et aspekt av Jordens spiralskapende reise i forhold til Solen og Stjernene.

Det er denne spiralbevegelsen gjennom Rommet, som skaper Rom/Tid og gir plattformen for Skapelse og Manifestasjon, og for Vekst og Ekspansjon av Sjelen.

Så, Erkeengelen Mikael forklarer at det er 8 Lys Punkter som kalibrerer den Hellige Års Spiralen, og at disse er under verge av Stjerne Løver eller Kongelige Løver. Disse Løvene er kraftfulle Englevesener hvis funksjon er å være voktere av Tid/Rom-portalene for Jorden, på hennes reise gjennom Stjernene.

Sirianske Stjerne Lærere, lærte de Eldgamle Egypterne at Jorden var som en båt eller et skip, som beveget seg gjennom verdensrommet. Neterne (Guder) var navigatørene i «Båten av Millioner År», som Jorden ble kalt. Nå, med Oppstigningen og Transformasjonen av Jorden til den Nye Jorden, har vi som nye jordengler blitt ansvarlige for «reisen» til skipet, på dets spiralreise gjennom Stjernene. Vi har blitt Stjerne Navigatører på Jorden, og selvfølgelig for vår egen reise gjennom Tid/Rom. Dette gjør vi ved å jobbe med tidslinjer/spiraler og portaler, og vi skaper tid når vi skaper og manifesterer livene våre, både kollektivt og som individer.

Det Hellige Året begynner den 26. juli, med det Galaktiske Nyttåret. Denne tiden var Hellig for både de Eldgamle Egypterne og Mayaene, som var koblet til de Galaktiske Lys Pulsene. På dette tidspunktet begynner «Løvens Port»-portal i Løven å åpne seg, og når sitt høydepunkt den 8/8 den 8. august. Dette er den viktigste Tidsporten for det Hellige Året, voktet av Løver (Stjerne Løver) i går og i morgen. Disse Løvene sørger for at de som passerer gjennom portalen ikke er knyttet til fortiden eller fremtiden, men skaper med fokus på Nå eller det nåværende tidspunktet, eller nullpunktet. Tidsspiralen som lanseres i det øyeblikket, vil bære Jord-kollektivet videre, for det neste Hellige Året.

De 8 Lys Punktene er de 8 Hellige «vendepunktene» i Spiralen. Disse består av de 4 Hovedtidsportene eller Portalene, og de 4 Sesongportalene eller Portene. Tidsportene er 8/8 i august, 11/11 i november, 2/2 i februar og 5/5 i mai. Hver av disse Portalene er under formynderskap av Stjernerådet til de Kongelige Stjernene Regulus (8/8), Antares (11/11) Formalhaut (2/2) og Aldebaran (5/5). 8/8 og 2/2 Løve/Vannmann aksen, holdes av Sirianske Stjerne Lærere, og 11/11 og 5/5 aksen holdes av Pleiadianerne, mens de arbeider med Jorden og dens utvikling.

De fire Sesongportalene er de to Solvervene, når Jorden endrer retning i forhold til Solen, og de to Jevndøgnene eller Balansepunktene.

Disse 8 Lys Punktene skaper en 8 Spissede Stjerne, som er et symbol på Jordens forhold til Solen og med Kristus Bevissthetens Gylne Lys, som er det høyeste Bevissthetsnivået som vår Sol stråler ut til Jorden, på dette tidspunktet. Så den 8-spissede stjernen er assosiert med Sol Avatarene Maria Magdalena og Yeshua (Jesus), som legemliggjørelser av den Feminine og Maskuline Kristus Bevisstheten.

Høyere bølger av Bevissthet, er også tilgjengelige fra Stjerne- og Galaktiske Kilder, som Platinastrålen og DiamantLys. Disse hjelper oss også på vår transformasjonsreise på Jorden.

Så når vi beveger oss inn i den Nye Jorden Virkeligheten og når vi ser etter nye måter å feire vår reise gjennom Tid/Rom på, som ikke er forvrengte og lineære, og knyttet til krefter som tapper energien vår, vil vi komme for å feire de 8 Lys Punktene til det Hellige Året.

Dette er grunnen til at Løvens Port er så viktig. Det er det øyeblikket, når Jorden er på linje med Sirius og Løven, og når en ny syklus av Tid/Rom utfolder seg for oss å manifestere og skape sammen som Mester Stjerne Navigatører. Vi må velge å være i vår høyeste bevissthet og sentrert i Hjertet vårt, for å krysse terskelen med nåde og letthet, og bevege oss til en høyere oktav av erfaring.

De som ikke krysser gjennom porten, fortsetter enten å sirkle på samme nivå eller «devolvere» til lavere tidslinjer og ser nesten ut til å gå bakover i tid og spille av gamle dramaer, fordi de ikke kan bevege seg fremover. Derfor er det så viktig å ikke bli distrahert av dramaene med frykt og angst, som pleier å utspille seg når det er en viktig portal. De er designet for å hindre folk i å bevege seg fremover og oppover, på nye sykluser av evolusjon og skapelse.

Når vi nærmer oss Løvens Port, er det viktig at vi forblir fokusert på det vi ønsker å skape og oppleve i den kommende syklusen. Forbli i en fredelig og kjærlig og kreativ ramme av væren, og du vil gå gjennom Portalen og navigere gjennom Stjernene på din Reise til å Være og Bli!

- Celia Fenn

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset