14. jul, 2022

Forankringen i den Feminine Kristus

Jeg ble gjort intenst oppmerksom på strømmen av den Guddommelige Feminine Kjærligheten de siste ukene og kjente hvordan alt ble intensivert. Det er en Kjærlighet hinsides ord.

Det som skjedde var den fulle gjenkomsten av den Feminine Kristus, som Maria Magdalena nå er fullt forankret i.

Med den den Nye Gullalderen er Kjærlighetens Tidsalder her, og med den åpner Hjertesenteret seg i høyeste grad.

Med Maria Magdalena nå fullstendig forankret i den Feminine Kristus, og Yeshua, som holder den maskuline Kristus, gjenopprettes harmoni, enhet og balanse i høyeste grad.

Med det strømmer nå stor helbredelse inn, via Maria Magdalena, av det kollektive traumet av forfølgelse i alle og enhver form, og med det helbredelsen av den dypeste frykt og sår av alle sjeler på planeten Jorden.

Da jeg var i Frankrike, brakte Maria Magdalena meg hele tiden til det dypeste og viste at Kjærlighetens bok ville bli returnert til menneskeheten, i alle og enhver form og på alle måter, alle 144 000 bind av den. Dette holder den uendelige Guddommelige Feminine kraften av Kjærlighet, som de som er kallet til å tjene den Høyeste Yppersteprestinneskap av det Feminine Guddommelige, alltid har praktisert og ble innviet i.

Den aktiverer de høyeste Feminine Intuitive Krefter, så vel som det Hellige Hjerte, den Hellige Kalk/Gral.

Den Hellige Gral var aldri et objekt, heller ikke en skatt - det var den fulle åpningen av det Hellige Hjerte og det Hellige Liv og det Hellige Altet … som ser, alt … som hører, alt … som vet, alt … det Guddommelige Feminine, holder med den rene Hvite Flammen.

Det er den Hellige Rosen, den uendelige Rosen, som holdes i det Hellige Hjerte til den Guddommelige Feminine og den Feminine Kristus.

Den Feminine Kristus holder den transcendentale Kjærligheten, den Transfigurerte Kjærligheten, som går langt utover den fysiske, og holder udødelig og uendelig kjærlighet, som er inngrodd i sjelens ild og dermed evig tilstede. Det er en Kjærlighet, som går langt utover ord og uttrykk. Det Er … rett og slett!

Maria Magdalenas tilstedeværelse er veldig kraftfull, men likevel umåtelig feminin og hennes kjærlighet er virkelig transcendental. Hun jobber med den Feminine Treenigheten, den Guddommelige Feminine, den Hellige Sophia og den Hellige Shekinah, og sammen holder de Paktens Hellige Ark, og når de dukker opp, dukker også Serafene opp.

Hun vil ofte berøre hjertesenteret ditt, og når hun berører hjertesenteret, vil du føle at hjertet ditt utvider seg, som aldri før. Det er en vakker åpning, nå, av såret i deg selv. Det frigjør veldig gamle mønstre av smerte og lidelse, og spesielt som nevnt, forfølgelse av noe slag i ethvert liv.

Mye av dette er som gammel fastlåst energi, som fremdeles holdes inne i energifeltene våre, som nå rett og slett løses opp ved hennes berøring. Når dette skjer, som med meg denne morgenen, vil du bare ha tårer som renner, og dyp tilgivelse av deg selv og andre oppstår, og med det en veldig dyp helbredelse. En helbredelse som går utover ord.

Hvis du var en Esseer eller en Katarer eller Tempelridder i andre liv, eller forfulgt på noen måte (ofte uskyldig brent, som en heks eller stemplet som sådan), ber du henne ganske enkelt ta på hjertesenteret ditt og be om denne helbredelsen. Gjør dette når du kan være alene, i stillhet, og gå så inn i det indre hellige tempelet til ditt eget hjertesenter, og kall henne inn og spør!

Maria Magdalena, i løpet av sitt siste liv på Jorden, ble forberedt på dette og steg dermed ned, for å helbrede våre sår, traumer og smerter, for når hun skulle komme tilbake som den Feminine Kristus.

Hun trengte å oppleve den dypeste sårheten til det feminine, den dypeste forfølgelsen, for nå å hjelpe oss alle til å helbrede fra det samme.

Hun kjenner våre dypeste sår, våre dypeste traumer. Og likevel, gjennom det hele, har hun kraften til Guddommelig Kjærlighet, som er Allestedsnærværende.

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset