11. jul, 2022

Løvens Port i 2022

Kanalisering fra Erkeengelen Mikael om Løvens Port 8/8. Skrevet i sin helhet, da det ser ut til å være den beste måten i disse dager.

Nyt!

Kjære Lysfamilie på Jorden, det har vært en tid med raske endringer og overganger på Jorden, de siste seks månedene! Siden Vannmann Porten i februar, gikk du inn i en periode med akselerert frekvens og personlig «ekspansjon». Dette ble følt ved de store skiftene 22. februar og 22. mars, så vel som Formørkelsene og Jevndøgn og Solverv, og de mer nylige portalene 6/6/6 og 7/7.

Hvert skift har brakt deg til en høyere og finere frekvens, slik at du er klar til å gjøre et kvantesprang når du passerer gjennom Løvens Port i slutten av juli og i august. 8/8 vil være et høydepunkt, når du vil bevege deg fremover i den «utvidede» versjonen av deg selv.

Mange av dere har hatt denne følelsen, de siste månedene, at dere står på terskelen til noe fantastisk og mirakuløst. Andre har følt et intenst ønske om å åpne opp sin tjeneste for Lyset og virkelig uttrykke Sjelens oppdrag for den Nye Jorden. Kjære venner, dette er tiden da dere vil være i stand til å spre deres «englevinger» som menneskelige engler og gå inn i denne nye versjonen av dere selv.

På denne tiden, ettersom så mange av dere holder de høyere frekvensene, kommer Sjelefamiliene og stammene sammen på en betydelig måte. Den intense magnetismen som settes opp av Sjelen, når den når en frekvens der den overfører de Guddommelige Feminine energiene, betyr at slike Sjeler blir tiltrukket av hverandre og oppretter forbindelser. Disse forbindelsene er i ferd med å bli et Fellesskap, som vil danne grunnlaget for den Nye Jordens Hellige Lysfellesskap på Jorden.

Jorden vender tilbake til sin opprinnelige blåkopi som en Hellig Planet i Galaksen, og de som går inn i Nye Jorden-tjenesten, blir de Hellige Vokterne av den Nye Jorden og de Hellige Rom på den Nye Jorden. Dere er nå koblet til deres Engle- og Galaktiske familier, til Kristus Bevisstheten og til Naturen og dens elementære krefter. Dere er klare til å koble sammen for å skape fellesskap som vil uttrykke disse forbindelsene.

Lederskap fra Hjerte og Sjel
Mine Kjære, disse Nye Jorden-samfunnene vil bli grunnlagt på Kjærlighet og Medfølelse, og integritet og klarhet. De vil være et uttrykk for «De Skinnende» og «De Rene» av Kristus Bevisstheten og Magdalene Avatar linjen.

De vil være et uttrykk for en ny form for Lederskap på Jorden. Dette vil være Lederskap fra Hjertet og Sjelen. Energiene vil være inkluderende og medfølende, og det vil ikke være fordømmelse og aggresjon eller konkurranse om plasser og posisjoner.

De som danner disse fellesskapene vil fokusere på sitt «Vesen» og Energien til Fellesskapet, snarere enn noe uttrykk for Makt eller Rikdom. Disse fellesskapene vil bli tilført av den Guddommelige Feminine energien av Skjønnhet, Harmoni og Støtte, og av å dele med alle. Det vil være balanse, flyt og overflod, og en ny forståelse av hvordan «fellesskap» fungerer, når mennesker ikke gis status gjennom økonomisk suksess, men gjennom deres Hjerte- og Sjelsenergi.

Mine Kjære, dere vil komme for å hedre veien til hver enkelt og stedet der de er på sin reise. Du vil hedre de unge for deres uskyld, deres styrke og deres drømmer og ambisjoner. Du vil lære dem å få kontakt med deres Engle- og Galaktiske Familier, og å hedre deres åndelige gaver, når de vokser til voksenlivet.

Du vil hedre de som er midt i livet, der de er mødre og fedre og samfunnsledere som tjener gjennom sin evne til å være kjærlige og medfølende, forsørgere for sine egne familier og for den større familien som er deres fellesskap. Hver Mann eller Kvinne, enten enslig eller gift, enten en biologisk forelder eller ikke, vil bli en «mor» eller «far» for de som er sårbare i Samfunnet deres. Og de vil gjøre det med bemyndiget medfølelse, og fra Hjertet og Sjelen.

Og så vil du hedre de Vise Menn og Kvinner, og de Eldste, som har visdommen for lokalsamfunnene og bidrar med opplevelsen av deres livsvei til det større. Du vil komme til å gjenkjenne denne delen av livet ditt som det mektigste uttrykket, for hvem du er som en Sjel. Dette er din Gylne tid i Gullalderen, når du går frem for å gi samfunnet alt du har lært og alt du er. Du vil se deg selv som «Kronen» som faktisk betyr «Krone» eller «Kronet», kronet med Visdom og Skjønnhet og SjeleLys!

Løvens Port 2022
Kjære Lysfamilie, årets Løve Port vil, virkelig være kraftfull, og vi oppfordrer deg til å komme sammen med din Sjelefamilie og Stamme, for å feire, jorde og forankre disse nye energiene.

Nøkkelordene er Ekspansjon og Transformasjon. Å bli alt du kan VÆRE på dette tidspunktet og utvide tjenesten din til det Guddommelige, i henhold til din Sjels Blåkopi.

Elohim Engler og Kongelige Stjerne Løver, vil være tilstede for å assistere deg og hjelpe deg å finne din personlige kraft. Sirianske Stjerne Lærere vil også være tilstede for å bringe Siriansk Stjerne Lære på Oppstigning, og for å hjelpe deg å huske hvem du er på dette tidspunktet. Maria Magdalena som Avataren til den Feminine Kristusenergien vil være med deg, og det samme vil Yeshua som Avataren til den Maskuline Kristusenergien. Som mange andre Englevesener og Galaktiske Vesener vil, og som Oppstegne Mestere vil.

Det vil være en Storslått Feiring av Høyere Frekvenser og Kjærlighet, og den Nye Jorden!

Vi ønsker dere alle en fantastisk reise gjennom Løvens Port, og kraftfulle Kreasjoner og Manifestasjoner.

- Celia Fenn

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset