4. jul, 2022

Sirius - Stjernen for Frihet og Hellig Forening

Hvert år mellom 3. og 7. juli, så nærmer stjernesystemet til Sirius seg Jorden. I løpet av disse dagene er vi sterkt påvirket av dets høyfrekvente Lys, og det er ingen tilfeldighet at USA fødte sin uavhengighet den 4. juli. Sirius er kjent som Frihetens Stjerne og er Jordens Vokter.

Sirius B er det oppstegne aspektet, som fungerer som vår Åndelige Sol. Hele arbeidet til Det Store Hvite Brorskap ledes herfra gjennom lysimpulser som sendes til vår Sol, så mye at de Oppstegne Mesterne kaller Sirius for «den overveldende Kilden til hele vårt planetariske liv».

Som den viktigste drivkraften bak evolusjonen på Jorden, hjelper Sirius oss med utviklingen av kosmisk bevissthet, som i bunn og grunn betyr å LEGEMLIGGJØRE vår Sjel og Ånd. Dette er hovedmålet her på Jorden - å bli balanserte mennesker, som uttrykker vår Guddommelige Essens gjennom en fysisk kropp - og bærer vibrasjonene av ubetinget kjærlighet.

Når Sirius nærmer seg, støttes vi til å forankre en betydelig del av vårt Lys og Ånd, og til å forene oss med høyere aspekter av oss selv. Dette handler om å bli suveren, og ta fullt eierskap til oss selv og vår vei; bli den vi kom hit for å være.

Denne Stjernen representerer det Guddommelige Feminine, og handler dermed om forening og integrering. Dette er en prosess som skjer innenfor våre indre feminine og maskuline poler, også kalt det indre ekteskapet. Når våre to poler kommer i balanse med hverandre, setter dette i gang en alkymistisk prosess som fullstendig transformerer vår bevissthet og perspektiv.

På dette tidspunktet kommer vi fullt og helt hjem til oss selv, og vi vil være klare til å inngå hellige partnerskap med andre, hvis dette er en del av vår sjelevei. Noen sjeler er skapt med et Guddommelig komplement, som sannsynligvis vil komme inn i livene våre, så snart vi har fullført integreringen i vårt individuelle selv. På denne måten vil den hellige foreningen i det indre, også gjenspeiles i våre ytre relasjoner.

I slutten av juli og frem til 12. august, er det en annen betydelig galaktisk begivenhet, som har oppstått som et samarbeid mellom det Guddommelige Feminine til Sirius B og det Guddommelige Maskuline til Den Hvite Løve-Mesteren av Orion. Dette kalles Løve Porten, og det aktiverer alltid et nytt nivå for vårt åndelige arbeid her på Jorden og vår individuelle evolusjonsreise, og løfter oss mot høyere frekvenser og aktiverer dypere nivåer av Legemliggjøring av vårt Sanne Selv.

- Mette Holland

*   *   *   *

Juli Er Sirius Sesong

Det er den tiden av året når Solen står opp på himmelen, sammen med Sirius på den Nordlige halvkule. Det er når Jorden har «to soler» en Gylden/Hvit Sol og en Blå/Hvit Sol (Sirius). Den feirer den nære og eldgamle forbindelsen mellom Jorden og Stjerneskolene til Sirius og Stjerne Løvene og Løvinnene. I det gamle Egypt, feiret de den Stigende Nilen og begynnelsen på en ny syklus av Overflod, som var knyttet til den Hellige Elven.

Også for oss er det en tid for begynnelsen av en ny Tids Syklus.

Vi føler nærværet til Sirianske Stjerne Lærere og Stjerne Løver og Erkeengelen Mikael, i de intense prosessene med Transformasjon og Oppstigning. Og nye begynnelser ... ...

Fra Sirianske Stjerne Lærerne, lærer vi viktigheten av prosessene med Fornyelse og Transformasjon, og av å hedre disse Hellige Syklusene i livet vårt.

Fra Stjerne Løvene og Løvinnene, så lærer vi viktigheten av mot og styrke og tillit, når vi går vår vei fremover. Spesielt når vi nærmer oss 7/7 Portalen til de Åndelige Krigerne på Jorden.

Og fra Erkeengelen Mikael aksepterer vi Sannhetens Sverd, for å stå i vår Kraft og bli bemyndiget av Lyset fra vår Indre Sannhet!

Vi husker at vi også er Galaktiske og Engle Vesener av Lys, og at vi står nå som de nye Menneskelige Englene - De Skinnende - som holder Lyset for den Nye Jorden.

Kjære venner, når vi beveger oss inn i Juli med alle dens skifter og utfordringer, er det viktig å huske hvem vi er, og å holde balansen og kjærligheten i våre Hjerter.

Det er vår Tid til å Skinne som Stjernene!

Kjærlighet til alle!

- Celia Fenn

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset