26. jun, 2022

Hva Er Åndelig Oppstigning?

Hva er den Nye Jorden?

Først, la meg dele hva jeg ikke mener med den «Nye Jorden». Jeg sikter ikke til Eckhart Tolles bok «En Ny Jord», eller utforskningen av en ny jordlignende planet, eller Jesu’ oppstigning.

Jeg mener menneskehetens oppvåkning og åndelige oppstigning, som mange kan referere til som paradigmeskiftet og oppvåkningen til den femte dimensjonen (eller den Nye Jorden). Det de fleste ikke innser er at den Nye Jorden er sådd, den er her, klargjort, villig og venter på at dens Skapere skal våkne for å oppleve deres Nye Jord.

Med presesjonen av Jevndøgn den 21. desember 2012, avsluttet planeten vår en syklus på omtrent 26 000 år og begynte på nytt med å bevege seg mot Lyset og bringe tilbake det Guddommelige Feminine. Den tilbakevendende Gudinneenergien er ikke å herske, men å gjenopprette Balanse og Harmoni. Vi vil oppleve en gjenfødelse når vi skifter fra dualitetsbevissthet til Enhet. For å forberede oss på dette paradigmeskiftet, må vi imidlertid bevege oss ut av hodet og inn i våre hjerter. Hvorfor? For det som råder i denne nye virkeligheten er en bevissthet om kjærlighet, glede, fred og medfølelse.

Hva er Åndelig Oppvåkning? Hva er Skiftet i Bevissthet?

Menneskeheten skifter fra en tettere, egoisk tilstand av dualitetsbevissthet, til mer enhet og hjertebasert bevissthet. Dette skiftet er prosessen med åndelig oppvåkning som beveger en person til et annet bevissthetsnivå og en lettere vibrasjonsfrekvens. Oppstigningen er å erkjenne og akseptere at du er et uttrykk for den ene Sjelen gjennom erindring, og husker at du er en Guddommelig Skaper.

Som Skaper, skaper du din Nye Jorden opplevelse.

Hver person har et bevisst valg om å delta i menneskehetens utvikling eller ikke å engasjere seg. Begge sider av den avgjørelsen er perfekte. Åndelig Oppstigning er et personlig valg, og om man velger å delta eller ikke, så reduserer ikke det sannheten om hvem den personen er, fordi hver enkelt er en Guddommelig Skaper.

Jorden, eller Moder Gaia, er et bevisst levende vesen som går gjennom sin utvikling. Tenk deg det? Vi er som lopper på ryggen til dette vakre vesenet! Tenk hvor mye hun må elske oss, med tanke på måten vi har behandlet henne? Kanskje et annet diskusjonstema. Når Gaia går gjennom sin oppstigning eller høyning i vibrasjon og dimensjonal bevissthet, så må vi velge, blir vi med, eller gjør vi motstand?

Hva vil skje under oppstigningen?

Nei, det vil ikke bli oppvåkning eller oppstigning til «himmelen», slik noen har forestilt seg. Hver person som velger å stige vil oppleve en økning i sin frekvens og dimensjonale bevissthet. Det meste av menneskeheten har bodd i den tredje dimensjonen eller 3D-planet av bevissthet. Det vil være et skifte fra 3D til 4D (fjerde dimensjon), og noen til 5D (femte dimensjon) og til og med utover det.

Hva skjer under Oppstigning? Vi bringer inn mer Lys fra vårt Høyere Selv, vår JEG ER Tilstedeværelse, som vil åpne muligheter for mirakler og åndelig vekst. Hvordan kan vi utløse dette? Vi må åpne hjertene våre, noe som vil øke frekvensen vår. Oppstigning er en mulighet for alle personer, på planeten. Men det er et valg.

3D-kroppen må oppleve DNA- og pinealkjertelaktiveringer for å gjøre denne reisen. Disse aktiveringene eller oppgraderingene kan være (eller ha blitt) utløst av autistiske avatarer, de uanende heltene som jobber uselvisk for å hjelpe til med menneskehetens Oppstigning. Historien deres deles i - A Journey to the New Earth: The Unsuspected Heroes.

Hva er Åndelig Oppstigning til Den Femte Dimensjonen?

Den Nye Jorden eller den Femte Dimensjonen, er en midlertidig sluttdestinasjon hvor de som velger å utvikle seg åndelig, opplever et paradigmeskifte. Hver person er Skaperen av sin Nye Jord eller Terra Nova. Jeg foreslår at det er et midlertidig reisemål, fordi menneskeheten knapt er i sin spede småbarnsfase av menneskehetens utvikling.

Oppdatering om Oppstigningen

Det er mye å dele om emnet menneskehetens evolusjon og rollen til de rene autistene i vår nye bok - Destination New Earth: A Blueprint to 5D Consciousness. Destination New Earth - avslører hva den Nye Jorden er i dag, autistenes rolle i menneskehetens oppstigning, og hvordan du har en unik åndelig plan. Når du blir vekket til rollen din, blir du en del av en mye større plan for å hjelpe menneskeheten i et planetarisk bevissthetskifte.

Hva sier Bibelen om den Nye Jorden?

Barn som holder bibelen

Det er flere referanser til den Nye Jorden i både Det gamle testamente og Det nye testamente, som refererer til menneskehetens endelige og forløste status. Den overlever til og med inn i den tidlige kirkens modifikasjoner av Jesu lære i den Nikenske trosbekjennelsen som «Vi ser etter de dødes oppstandelse og livet til den kommende verden».

• «Se, jeg vil skape nye himler og en ny jord. De tidligere tingene vil ikke bli husket, og de vil heller ikke komme i tankene.» Jesaja 65:17

• «Som de nye himler og den nye jorden som jeg lager vil bestå for meg,» erklærer Herren, «så skal ditt navn og etterkommere bestå». Jesaja 66:22

• «Men i tråd med hans løfte ser vi frem til en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 2. Peter 3:13

• «Da så jeg «en ny himmel og en ny jord», for den første himmel og den første jord var borte, og det var ikke lenger noe hav.» Åpenbaringen 21:1

- Alex Marcoux

PS! Bøkene hennes selges i Norge, men er ikke oversatt til norsk.

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset