19. jun, 2022

Hva er en Lyskropp

I tibetansk buddhisme kalles Lyskroppen «Regnbuekroppen».

DNA-omkodingen fungerer på det eteriske – Lyskropp nivået. Lyskroppen er et nettverk av Lys og hellig geometri, som elektromagnetisk forbinder ditt menneskelige og flerdimensjonale selv med Universet, for å skape høye elektriske strømmer som hjelper til med å manifestere Sjelens hensikt. I løpet av livet vårt på Jorden, er Lyskroppen normalt i dvale. Vi føler oss løsrevet fra Ånden.

Når du aktiverer din originale Celle Blåkopi, bygger Lysarbeider-nøklene og -kodene dette «Lys Vehiklet», cellestrukturen og kroppen din gjennomgår mutasjoner. Din latente DNA-koding slås på og resulterer i frigjøring av gamle emosjonelle og mentale blokkeringer. Nøklene og kodene hjelper deg å utvikle din evne til å være i Lyskroppen din, forstå Sjelens formål, utvikle din ESP, koble til andre åndelige søkere, og laste ned nødvendig informasjon for å lede deg hjem, og mer.

Lyskroppen er en del av hellige tradisjoner over hele kloden.

I tibetansk buddhisme kalles det «regnbuekroppen». I Kriya Yoga kalles det «lykkens guddommelige kropp». I Jødisk-Kristen tradisjon kalles det «oppstandelseslegemet» og det «helliggjorte legemet». I Sufismen kalles det den «den helligste kroppen» og "den himmelske kroppen». I Taoismen kalles det «diamantkroppen», og de som har oppnådd det kalles «de udødelige». I den Alkymistiske tradisjonen kaller Smaragd Nettet «hele Universets herlighet». I det Hermetiske Korpus kalles det «den udødelige kroppen». På noen mysterierskoler kalles det «solkroppen». I det gamle Egypt ble det kalt «den lysende kroppen».

Reaktiveringen av Lyskroppen, lar oss fullstendig omkoble til høyere dimensjonale frekvenser. På dette nivået er dine 10 DNA-tråder sammen med dine 2 tilkoblede tråder, justert over Kronechakraet ditt. Fordi DNA er holografisk, kan det rejusteres, kobles sammen og aktiveres samtidig.

Dette betyr at de 10 DNA-trådene dine samtidig, er justert på toppen av hodet (kronen), koblet til Kronechakraet ditt og reaktivert, slik at livskraftenergien strømmer gjennom dem igjen. Når DNA-trådene dine er plugget tilbake til Kronechakraet ditt, er Stjerne Kode jobbene dine nesten fullført.

Når du aktiverer og bygger denne Lyskroppen, gjennomgår cellestrukturen din og hele fysiologien en mutasjon. Ved å miste kroppslig tetthet vil du oppleve mutasjonssymptomer, morfogene kroppslige endringer, frigjøring av gamle emosjonelle og mentale strukturer, og dyptgående energiskifter. Denne prosessen har en effekt på din oppfatning, følelser og tankeprosesser. Denne nye tilstanden krever at vi fysisk, mentalt og følelsesmessig gir slipp på tre-dimensjonale konsepter som skaper et lavere og langsommere vibrasjons-frø-mønster. Å gi slipp er en viktig del av endringsprosessen.

Vi dropper verdier, relasjoner, jobber, karrierer, hjem og eiendeler, som ikke støtter vår nye måte å være på.

Aktivering av det nye DNA, skjer ikke på en gang. Til slutt vil du koble til alle de 12 helix-DNA-nivåene igjen, og deretter aktivere en sikker tilkobling til Mahatma Energi. Du lærer å harmonisere med de nye energiene, i stedet for å bli overveldet av dem.

Mange individer gjentar fortsatt tankeformer i det bevisste og underbevisste, som beordrer det gamle DNAet til å fortsette sine gamle oppgaver. Det vil fungere i takt med det nye DNA inntil du konsekvent justerer din oppfatning og bevissthet med de Høyere aspektene av Selvet. Du aktiverer din JEG ER Tilstedeværelse ... ditt sanne selv. Dette kan virke rart, siden det har gått så lang tid.

Prosessen med å gjenoppbygge Lyskroppene våre er en langsom prosess, men du vil begynne å legge merke til effekten av å bli fullt bevisst eller flerdimensjonal. Denne tilstanden vil komme når våre 12 DNA-tråder endelig har blitt koblet sammen igjen og aktivert. Resultatet er at du opplever livet med flerdimensjonal bevissthet. Du vil leve i den tredje dimensjonen, mens du beholder forbindelsen og forholdet til vesener i de høyere rikene. Vi vil ikke lenger være avskåret fra andre dimensjoner slik vi er nå, og vi vil operere fra en tilstand av hjertesentrert medfølelse (Kristus Bevissthet).

Den Guddommelige Ånds Kirke
Jessica Woods