26. mai, 2022

Den Nye Gullalderen

Mitt hjerte og sjel flyter over denne morgenen av glede og inspirasjon, ettersom jeg ble vist igjen i går kveld at det Nye Krystallinske Energinettet og Nettet av Lys, nå er fullt til stedet for den Nye Jorden. Mer enn det, så ble jeg vist denne Livskraften, den Livgivende kraften til den Nye Jorden og den Nye Menneskeheten, og den fulle fremveksten av den Nye Gullalderen.

Det er en slik glede på alle Universelle nivåer nå, ettersom den Guddommelige Mesterplanen blir implementert og med det, det nye livet på den Nye Jorden.

Med det nye Krystallinske Lysnettet helt på plass, blir de hellige stedene og energivirvlene til den Gamle Jorden nå aktivert til det opprinnelige vibrasjonsfrekvensbåndet de var, under opprettelsen av den Første Sivilisasjonen på Jorden, den til Elysium, og da blir Løveriket, og dermed den opprinnelige kreative energikraften, av den syvende dimensjonale tilstanden, gjenoppvåknet og forsterket, slik at alt kan løftes inn i den Nye Jordens energinett, og dermed blir den Første Skapelsen løftet og gjenskapt inn i den Nye Jordens energinett.

Alt dette fungerer med bevissthet og den høyere vibrasjonsfrekvensen til den 5. og 7. dimensjonale tilstanden.

Krystall Pyramide Templene reiser seg og blir reaktivert, og så mye av den gamle sovende teknologien, som menneskeheten ikke kunne få tilgang til, fordi den har blitt forseglet, blir nå reaktivert og vil bli løftet inn i den Nye Jorden, hvor bevissthetsnivåene vil være eneste nøkkel for å låse den opp. Dette har å gjøre med SJELS-bevissthet og sjelsenergi, for innenfor visse sjeler som var her i begynnelsen, er disse nøklene og kodene inngrodd, eller de ble skapt i deres sjeler, og ligger dermed i deres egen sjels hellige geometrier, toner, farger og frekvenser. Noen sjelegrupper holder disse, siden de alltid har vært aktive i prosessen med samskaping på Jorden.

Disse nøklene og kodene kan ikke aktiveres UTENFOR sjelene, men bare INNE i sjelene selv, når de er helt vekket og dermed blir deres egne sjels minnebanker og vibrasjonsfrekvenser aktivert til det fulle igjen, ettersom de antar sin Nye Lyskropp form og deres bevissthet stiger, og de er dermed innstilt på det 5. og 7. dimensjonale frekvensbåndet.

Vit derfor at de neste ukene og månedene kommer til å løfte oss inn i mye høyere tilstander enn noen gang før, og alt vil gå i oppløsning som ikke er gyldig lenger. Jo høyere du stiger, jo mindre innvirkning har den Gamle Jorden og systemene på deg. Du overskrider dette, og dermed vil vi operere på flere nivåer, som du ikke kunne operere på før.

Hver sjel har en iboende portal i seg, som er programmert inn i sjelen, som ved visse dimensjonale frekvensbånd blir aktivert, og dermed har de tilgang til sitt fulle sjelepotensiale, slik det først ble skapt! Plutselig husker de å gjøre ting, som teleportering, bilokasjon, å være på flere steder samtidig, ha en kosmisk flerdimensjonal reise, og så er det bare å gjøre det!

Det vil ikke bli kultivert, for bevissthet, sjelsenergi og sjeleskapning, går hånd i hånd. Ingen ytre krefter kan aktivere den, og heller ikke stenge den. Det er en Guddommelig Aktivering, og dermed fra Kilden selv, og kan derfor bare aktiveres i Sjelen selv, da sjelen er ren energi. Den fremstår som den blinkende lyskulen, fylt med de hellige geometriene, sjelens hellige toner og farger, og den er ren Ildenergi. Altså en ildkule.

Vær nå oppmerksom på dette!

La de gamle kroppslige formene og den gamle 3D du, falle bort.

Gå ut av det.
Kast den.
La det gå!

Ikke hold deg til noe.

Du kan ikke ta med deg noe bagasje.

Det vil være at vi vil bli løftet, bokstavelig talt, sugd opp i de Nye Dimensjonale Energifeltene, og dermed trenger å tillate oss selv å desintegrere tettheten, den tette materie, og dermed bli gjenoppfunnet – reformert – gjenskapt – gjenoppstått, slik at sjelen kan gå nå inn i den Nye Lyskropp formen, som en helt ny skapelse!

Dette er massivt!

Jeg ble fortalt dette, for noen uker siden, og det ble gjentatt igjen og igjen: Du må oppløses i Ingen-form for å bli All-Form. Det betyr at du må oppløse og dermed gi slipp på alt du noen gang trodde du var, og det som definerte deg, og det du trodde var solid og fysisk ved deg, og utover det, og deretter oppløses til ingenting (flytende lys), å bli gjenfødt til den 5. og 7. dimensjonale tilstanden, som er en helt ny Legemliggjøring og eksistens! I denne høyere dimensjonale tilstanden kan vi oppleve ALLE VESENER, som var hinsides det vi noen gang kunne ha forestilt oss i den Gamle Jorden og den gamle legemliggjøringen!

Når du begynner å reise intergalaktisk, kan du bokstavelig talt oppløse din fysiske form og deretter manifestere den i form og væren, og dermed kan du teleportere deg selv hvor som helst. Du kan også sende holografiske former av deg selv og stråle det dit du måtte ønske.

Det, er det vi går inn i.

Vi vil være i stand til å reise intergalaktisk som vi gjorde før, under Elysium, Løveriket, Avalon, Lemuria og Atlantis.

Vi blir returnert til vår sanne tilstand, den opprinnelige skapelsen på Jorden og den Indre Jorden, og derfor er det nå på tide å la dette skje. Du kan bare gjøre dette, gjennom det åpne hjertet og den ubetingede kjærligheten, og din egen sjel, ettersom Hjertet er Portalen, Porten, med Sjelen.

Opphavsrett gjelder: Utdrag fra en av mine «White Flame Course Lessons»

- Judith Kusel