13. mai, 2022

Kjærlighetens Tidsalder

Jeg bare elsker de nye Energiene som strømmer inn når den Nye Jorden, og det Nye Livet spirer frem.

En deilig summing.

Og med den vil det åpne seg større kommunikasjonskanaler mellom mennesker, dyr, fugler, trær, natur, vann, elementaler og alle former og uttrykk for liv, sett og usett, kjent og ukjent.

Telepati er nøkkelen, etter hvert som våre psykiske evner øker, det samme gjør vår kapasitet til å arbeide og leve fra det åpne hjertet, fylt med ubetinget kjærlighet til oss selv og andre, når vi blir SOM ETT med Guddommeligheten i oss og dermed stråler dette utover. Som innenfor - så utenfor!

Den Nye Jordens Krystallinske Rutenett er nå på plass og pulserer av liv, og den i det 7. dimensjonale frekvensbåndet, koblet igjen til den 7. Sentrale Sol av Opplysning, den opprinnelige Sentrale Sol som denne Galaksen og Solsystemet opprinnelig var knyttet til, før Himmelens Kriger.

Vi vil begynne å oppleve og leve Enhet Bevissthet, og grupper av Sjeler vil bli trukket sammen nå, for å skape fellesskap som er selvopprettholdende, og hvor hver sjel vil gå inn i den større helheten og dermed vil alle jobbe sammen for den større helheten, og vil være som EN i Hjerte og Sjel, ettersom talenter, evner, ferdigheter samles og Krystall Pyramide Templene for Illuminasjon/Opplysning, reiser seg over hele den Nye Jorden, og dermed er alle forbundet SOM ETT med resten av Skapelsen.

Livet vil bli en Kjærlighetshandling. Som Kjærlighet, vil den være den motiverende faktoren, og man vil gjøre det man elsker, med stor inspirasjon og kreativitet, og elske det man skaper, eller bringer frem i forgrunnen, og alt dette vil perfekt synkroniseres med resten av skaperverket og menneskeheten, som alt er ETT.

Det hele stiger!

Den Nye Jord Livet Er Her!

Likevel er det opp til deg å velge om du vil fortsette å gjøre og være, som du og var før på den Gamle Jorden.

Eller for å endelig løse det hele, og bli renset og forvandlet til den Nye Lyskropp formen og den Nye Jorden.

Og denne forvandlingen er nå akselerert.

Nøkkelen til alt dette er Kjærlighet, ubetinget kjærlighet til seg selv og andre, ettersom forvandlingen går gjennom hjertet og sjelen - ettersom sjelen er klar til å gi slipp på alle gamle mønstre, trossystemer, begrensninger, smerte og lidelse, og tillater seg til å omformes, gjenfødes - og trer dermed inn i en helt ny skapelse!

Den Nye Jorden er utrolig vakker og hun pulserer med levende nytt liv og dermed er hennes Krystallinske Nett av Lys fylt med så vakker, pulserende energi - Jeg kan ikke engang prøve å beskrive det, da det er best å føle det!


Den Nye Kjærlighetens Tidsalder er her - Fellesskap, Harmoni, Enhet og Fred.

- Judith Kusel