5. apr, 2022

Jordens Kvinne

DU ER UTFØRELSEN AV DET GUDDOMMELIGE FEMININE.
GUDINNENS KRAFT ER I DEG!

En kvinne kan ikke vite alt hun er, før hun aksepterer seg selv som hun er.

Denne aksepten er en åpen kanal for alt potensialet - så lenge hun avviser enkelte deler av seg selv, så skiller hun seg fra sin fulle kraft ved å investere den i å skape og opprettholde et falskt selvbilde.

Det krever mot å frigjøre det sosiale presset i vårt vestlige samfunn, for å være oss selv, fordi det er press for å tilpasse oss et kollektivt ideal om hva som utgjør en kvinnes verdi. Vi ønsker alle å bli elsket, beundret og verdsatt, så det er ingen overraskelse at vi bukker under for kniven, for Botox og til og med sult, for å selge oss selv kort ved å fornekte vår sannhet og slite med å konkurrere med menn i en mannlig orientert verden, på bekostning av vår egen feminine essens.

Det er på tide for oss å våkne, og fullt ut verdsette og gjenoppdage hvem vi er. Vår første oppgave er å gjenoppta kroppen vår med kjærlig takknemlighet og å feire i stedet for å sublimere vår seksualitet. Kroppen vår er tempelet som huser vår kreative kraft, men det er ikke hvem vi er. Vi er legemliggjørelsen av det Guddommelige Feminine kreative livskraft, som er gift med den Guddommelige Maskuline bevissthet.

Hvordan manifesterer det Guddommelige Feminine seg, i oss?

En kvinne er født med Jordens visdom og hennes behov for å skape, beskytte og pleie livet, er medfødt. Hun er en instinktiv healer, intuitiv visjonær og et kreativt geni. Hennes intellekt er fylt med innsikt og hun har seerens gave og hun vet hvordan man skaper skjønnhet og gjenoppretter skjønnhet. Hun vet også hvordan man planter frø, slik at de vil vokse og for å skape rom for det hellige å bo. Hun er egenrådig og sta, med en styrke av stål. Hun tåler smerte som ingen mann kan bære, og hun vet hvordan hun skal ofre seg for kjærligheten. Hun er voldsomt beskyttende for de uskyldige og hjelpeløse, og hun er «naturligvis» empatisk, snill, rettferdig og sjenerøs.

Hun er moren til barna sine, men hun blir nå kallet til å være moren til denne planeten.

Dørene åpnes nå for vestlige kvinner (spesielt) til å gjenoppdage seg selv, og være frie til å skape det livet de ønsker å leve. Vi har en stemme, og vi kan nå gjøre en forskjell på globalt nivå, da det er et privilegium og ansvar.

Vi er de med de feminine kvalifikasjonene, som trengs for å gjenopprette balansen i denne verden. Vi må være pilarene for styrke og rettferdighet nå, da vi har det som trengs for å helbrede denne planeten og skape skjønnhet, enhet, fred og likhet. Gjenopprette miljøet og demontere grådighet fra verdensstyre. Men vi må også starte med å kreve vår egen kraft og gjenopprette vår egen helhet, fordi vår kapasitet til å helbrede denne verden, bare er like stor som vår kapasitet til å helbrede oss selv. Vår kapasitet til å skape fred og enhet, vil bare være like stor som vår evne til å skape fred og enhet i oss selv.

Ikke alle av oss er her for å være sosialarbeidere, men alle av oss er her for å være alt vi kan være, for å heve vår bevissthet og velge kjærlighet. Det alene vil transformere det kollektive. Dette er tiden for Gudinnen, og hun har steget opp for å skape integrasjon av det maskuline og det feminine på denne planeten, og det skjer allerede.

Vær fryktløs, stol på deg selv og slipp dine selvforringende programmeringer. De er ikke den du er, for alt du trenger er allerede inne i deg.

Gudinnens kraft er i deg.

- Caroline de Lisser