30. mar, 2022

Den Høyeste Sannhet

Den dypeste og høyeste sannheten, vil alltid resonere dypt i ditt hjerte og sjel – som sannhet.

Den dypeste og mest ubetingede kjærligheten, vil bli følt i deg på de dypeste måter, som trosser ord. Det er en dyp kunnskap, som går utover all menneskelig kunnskap.

Sjelens største kraft ligger i hjerte og sjelesenteret, de intuitive og psykiske kreftene, når det Høyere hjerte, tredje øye og kronesenteret, forenes som ETT. Den monadiske Kunnskapen er nå aktivert, ettersom vi blir ETT med den Mektige - JEG ER Tilstedeværelsen, og Monaden, de forsterkede Sjelegrupperingene. Vi omfavner nå Kristus/Buddhisk Bevissthet, som er ren ubetinget kjærlighet, når egoet oppløses.

Interessant nok beskriver alle store mystikere, fra alle religioner, denne tilstanden som en tilstand hvor man blir til ingenting. Du oppløses i Intetheten, men i Intetheten finnes alt. Når dette skjer, så er du klar til å gå inn i fylden av den mye høyere 7. dimensjonale tilstanden.

Når vi stiger i 5. dimensjonal frekvens, som sjeler, begynner vi å slå sammen vårt Solar Plexus-område, som fungerer som en psykisk pumpe, med vårt høyere hjerte og høyere Tredje Øye – det Altseende, Althørende, Allvitende Øyet, og dermed begynne å gjenvinne vår Universelle bevissthet og deretter gå tilbake til den 7. dimensjonale tilstanden, som ofte refereres til som den 7. Himmelen, hvor vi bokstavelig talt omfavner de engleaktige, erkeengelske egenskapene og vender tilbake til den ultimate Enhet, og Enheten til DEN ENE. Den Guddommelige Kilden.

Når du går videre fra den 3., inn i den 4. og deretter inn i den 5. dimensjonale tilstanden, vil du alltid gå gjennom strenge tester som de gamle kalte - innvielser, for å se om du er klar til å forlate det gamle for alltid, og dermed tillate deg selv å transcendere den gamle tilstanden og forvandle deg til den nye.

Transfigurasjon kan bokstavelig talt beskrives som den tilstanden når larven blir flytende (ingenting) og deretter sakte, men sikkert så kommer sommerfuglen frem og blir født. Hvis larven nekter å oppløses til ingenting (væske), vil sommerfuglen aldri bli født.

Så ofte motstår vi denne oppløsningen til ingenting, fordi vårt negative ego klamrer seg til personaen, formen, strukturene, de falske trossystemene, frykt, tilknytning, utilgivelse, skam og skyld osv. fordi egoet har ingen plass i den høyere dimensjonale tilstanden lenger.

JEG blir VI i de høyere dimensjonale tilstandene, noe som betyr at man blir - JEG ER SOM JEG ER - som faktisk omfavner den Guddommelige Kilden - Guddommelighet. Dermed den uendelige kunnskapen om at det ikke er noen separasjon, det er ingen inndelinger, det er bare EN. Min sjelebror og min sjelesøster er MEG og jeg er min sjelebror, og jeg er min sjelesøster, og jeg er Alt Som ER! Dette er i sannhet kjærlighetens kraft, ubetinget kjærlighet, som er altomfattende.

Det er først når du ikke er noe - at du endelig kan se og oppleve den høyeste sannhet - og dermed er forvandlingen den vakre og dype fremveksten av sommerfuglen, som i sannhet er din sjel, når den omfavner Guddommeligheten i seg selv og i alle levende Vesener, og i hele Skapelsen! Dette er det som ofte omtales som Oppstandelsen. Døden av det gamle og gjenfødelsen til den nye Kristus Bevisstheten eller Enhetsbevisstheten, gjennomsyret av Ubetinget Kjærlighet.

- Judith Kusel