16. mar, 2022

Å frigjøre gamle bindinger

Jeg opplever at slike kraftfulle energier strømmer inn, og alt er i en slik tilstand av fluks og oppløsning, og en sammenstilling av det nye, at alt er i en forvandlingsprosess.

Jeg kan bokstavelig talt føle at jeg forandrer meg på alle nivåer, og på langt større nivåer enn noen gang før.

Med dette vil mange sjeler gjenta de samme gamle dramaene, historiene og de negative mønstrene igjen, som har holdt dem fast så lenge. Dette vil være i våre familier, i samfunnet og i den større menneskeheten. Likevel blir disse leksjonene nå kvernet opp, slik at alle endelig kan bryte mønstrene og tillate seg å bli frigjort, og gjerne frigjøre andre også.

Jeg ser dette skje i min egen familie. Jeg ser hvordan de samme mønstrene gjentar seg. Det ser ut til at jeg gir den samme veiledningen, og viser dem på samme måte, gang på gang, likevel ser det ikke ut til at de får budskapet, og de ser heller ikke ut til å være i stand til å bryte mønsteret. Jeg ser og ser hvordan de lager sine egne dramaer, og de ser ut til å bli dratt inn i det stadig dypere - som å bli sugd inn i et boblebad.

Sannheten er at man ikke kan redde andre sjeler, og du kan absolutt ikke mestre sjeleleksjonene deres, for dem. Du kan veilede, du kan vise vei, du kan elske dem på samme måte, men du kan ikke gjøre jobben for dem!

Det som skjer i familier, går igjen på større nivåer i samfunnet og i styresett – i hele menneskeheten.

Vi trenger nå endelig å mestre enorme kollektive sjeletimer, og den eneste måten å gjøre det på, er å endelig bryte mønstrene, og sette oss selv fri og deretter også sette andre fri.

Jeg hadde en krystallklar veiledning angående dette i morges: Jeg ble fortalt at uansett hva sjeler, til og med familie, bestemmer seg for å spille i den Gamle Jorden og den gamle 3D, må slippes løs. Man trenger å gi slipp på alle tilknytninger, uansett form, og dermed er det ingenting som kan holde deg tilbake i den Gamle Matrisen og i den Gamle Jorden.

Jeg blir påminnet gang på gang, når Jesus sa: «Hvem er min mor? Hvem er min bror og hvem er min søster?» Det han i sannhet sa, var at alle han samhandlet med … var en sjelebror, en sjelemamma, en sjelesøster, for alle er vi Guddommelige.

Den jordiske familien vil oppløses. Den har tjent sin hensikt, og den vil bli erstattet av sjelefamilien og vil derfor operere i den 5. til 7. dimensjonale tilstanden, av Enhet, Felleskap og Fred med Ubetinget Kjærlighet.

Derfor må vi gi slipp nå. Gi slipp.

Den største kjærligheten er å la andre sjeler, også de nærmeste og kjære til deg, gjøre feilene de velger å gjøre, og mestre sjeleleksjonene deres i deres egen tid og rom, uten å prøve å ta dem tilbake til den Nye Jorden.

Ved å gi dem friheten til å utøve sin egen frie vilje og valg - ærer du deres sjeler og Guddommen som bor i dem. Så mye som du ærer din egen sjel og Guddommeligheten som bor i deg.

Ubetinget kjærlighet fester seg ikke, kontrollerer ikke, manipulerer ikke osv. Den holder rett og slett hjertet åpent og lar dem oppnå mestring i sin egen tid, og på sin egen måte - så mye de tillater deg, din.

Vi trenger å frigjøre oss nå fra all binding, og så ofte er familiebånd de mest restriktive på grunn av alle forfedrenes programmering som fulgte med det, som vi nå trenger å overskride, og faktisk gamle mønstre, som nå må oppløses og helbredes, å gis slipp på, en gang for alle.

Det samme gjelder for menneskeheten, og alt som skaper splid, uansett form eller måte.

Vi blir nå virkelig vist, hva Guddommelig Kjærlighet i Sannhet Er.

- Judith Kusel