28. feb, 2022

Forvent og Ønsk Mer Lys Velkommen!

KILDEN er så kjærlig og barmhjertig at hver gang omstendighetene blir usedvanlig intense og kaotiske på planeten vår, sendes en økt intensitet av LYS for å rydde og rense avskyelige situasjoner, som er nesten hinsides å være bare disharmoniske.

I enhver epoke med «Kali Yuga» (sanskrit for «kaosets tidsalder»), som det har vært mange av i hele rom/tidskontinuumet, er krigføring en av dens manifestasjoner.

Nasjoner kriger med andre nasjoner av mange grunner: for å skaffe en annen nasjons ressurser, for å underlegge befolkningen for spesielle formål, for å fremme en annen filosofi og et annet kulturmønster, for å slutte seg til allierte i deres kamp med en annen nasjon på grunn av tidligere kontraktsmessige avtaler, på grunn av sjalusi over hva en annen nasjon har oppnådd, eller for å vise en slags egoistisk kontrollerende makt.

Noen ganger har alt det foregående, vært tilfelle.

Resultatet er undertrykkelse, hat, slaveri og kontroll gjennom mange tidsepoker, århundrer og tiår.

Et ytterligere resultat er at folk dømmer og finner feil med andre, alt fordi de og forfedrene før dem, har blitt programmert til å gjøre det.

Likevel, i stedet for å slette skaperverket fra planeten, får KILDEN vibrasjonsfrekvenser av LYS til å komme inn i området av kosmos som trenger en «bevissthetsoverføring» - en tilpasning til sinnets prosesser.

Det snakkes ikke om organet kjent som «hjernen», som er et lager av bilder.

Sinnet, som er bevissthet, er ikke-lokalt.

Det er utenfor den fysiske beholderen (kroppen) og kan derfor sveve langt utover plasseringen til et individ eller en nasjon eller en galakse eller et univers.

Individuell og kollektiv bevissthet inneholder kraftfulle åndelige atompartikler, som kan bli materialiserte omstendigheter. Dette har blitt diskutert av mange lærde mennesker over mange tider – vismenn, mystikere, filosofer osv. – men flertallet av menneskeheten ser ut til å ha valgt å ignorere det på grunn av uinteresse eller på grunn av mangelen på den kognitive funksjonen som kreves for å forstå undervisning.

LYSET holder nå menneskeheten «igjen etter skolen», for å si: «DU VIL FÅ DENNE LEKSJONEN!»

Ettersom planeten vår – Jorden/Gaia, står overfor nok en krig, flere økonomiske utfordringer, mer sosiologisk dysfunksjon og ytterligere nedgangstider i alt som omfatter en sivilisasjon, må de personene som forsøker å forbli i LYSET frigjøre alle tendenser til å bli involvert i kamper med kaos.

Selvfølgelig kan vi ikke ignorere det som skjer, men i likhet med sentrum av en orkan hvor det er fredelig, må vi forbli sentrert i den åndelige bevisstheten som vil opplyse og beskytte oss.

I løpet av denne tidsrammen når så mye dissonans høres ute i den menneskelige befolkningen, resiter (fremsi) følgende, slik at fred kan florere i livet ditt og slik at du kan delta i fred som kommer til planeten vår.

Det er nok et tilbud av de mange, som har blitt gitt så langt. Jeg foreslår å skrive den ut og bære den daglig som en metode for tilkobling til KILDE LYS LINJEN.

Etter å ha resitert denne erklæringen (nederst i innlegget), lukk øynene og se for deg en laserstråle av LYS som støter ut fra ditt 3. øye og omslutter planeten vår.

Fortsett til deretter å be eller meditere i henhold til din spesielle vei. Denne erklæringen kan også resiteres uten å gjennomføre flere ritualer hvis du for eksempel sitter ved skrivebordet på jobben eller du sitter i trafikken eller i en annen situasjon, der formelle ritualer ikke kan gjennomføres på det tidspunktet.

Den kan imidlertid alltid hentes frem og resiteres raskt når som helst. Hvis du skal bære den daglig, kan det være lurt å laminere den for beskyttelse mens du bærer den i lommeboken eller i vesken.

Ettersom magnetosfæren vår øker med solpartikler som kommer fra den Store Sentrale Solen til Solen i galaksen vår og deretter til planeten vår, og ettersom disse partiklene blir stadig sterkere hver dag, er det avgjørende at vi engasjerer oss i åndelig vitenskapsstudier og anvendelse av studiene våre. hvis vi seriøst skal delta i hevingen av planeten og galaksen vår.

Uansett hva våre individuelle veier kan være, hvis de fører oss til de Guddommelige rikene, beveger vi oss alle i samme retning. Et av mine gamle favorittordtak for dette konseptet er: «Det er mange stier opp på fjellet, og når vi kommer til toppen, så ser vi alle på den samme Månen». La oss bli enige om å fortsette å klatre til toppen, der vi alle kan møtes.

~ Erklæring ~

Guddommelig Kilde,
La Ditt Lys Bli Mitt.
Hold Meg Forankret Til Ditt Fredsskip,
Og La All Disharmoni Vennligst Gi Slipp.
Mitt Auriske Felt Står Nå I Flammer,
Og Lyset Rundt Meg Gjør At Jeg Stiger Opp.
Hellig Lovprisning til «Alle»,
Som Alltid Kommer Når Jeg Kaller.

Jeg Er Glad, Sunn, Rik og Klok.
Jeg Sier Til Kollektiv Bevissthet: «Stig Opp!»
Vi Er Alle Et I Skaperens Øyne.
Jeg Går Videre I Dette «Nå»,
Og Til Hellige Kilder, Bøyer Jeg Meg.

- Dr. Schavi M. Ali