23. feb, 2022

Portalen for Overgang og Transformasjon

Portalen for overgang/transformasjon og alkymiske fusjoner den 22/02/2022, inneholdt enorme endringer for hele menneskeheten og faktisk alle sjeler på Jorden, ettersom vi nå transcenderer den Gamle Jorden og alt vi noen gang har skapt på henne.

Siden 2. februar har jeg blitt utfordret på alle fronter og blitt presset ut av komfortsonen, likevel ser jeg på dette som en stor velsignelse. Det presser oss alle ut av komfortsonene våre og inn i en helt ny tilværelse.

Ja, det vil være de som klamrer seg til det gamle, og spesielt de gamle strukturene, formene, fryktene, maktstrukturene osv. for harde livet, for de frykter å miste det de har. Likevel, jo mer de klamrer seg til det gamle, jo mer vil det løse seg opp mellom fingrene deres og flere sprekker vil dukke opp. Dette vil bringe desperate forsøk på å holde de gamle strukturene, formene og kontrollmetodene på plass, men siden 2019, da den Nye Jorden ble fullt født, eksisterer i sannhet ikke den Gamle Jorden lenger. De står på hver større skiftende sand, og dermed rister hele den gamle jorden under dem. Det er ment å være slik, for dette er oppløsningen av det gamle, og uansett hvordan de prøvde å fikse det, så går det ikke.

Jeg ser på dette som en enorm indre revolusjon, men også store endringer i sannheten om hvem og hva vi er. Vi blir strippet nakne til kjernen av våre sjeler, og dermed inn i dypet hvor vi endelig må omfavne skyggene og transcendere fullt ut inn i lyset og de nye Lyskroppene, og dette skjer nå i akselerert tempo. Uansett hvilke endringer som har skjedd før, er det ingenting sammenlignet med dette, og faktisk, jo mer vi gir slipp på hvordan livene våre burde være og overgir oss til hvordan vi nå blir transformert og gjenoppfunnet til noen helt nytt, jo mer vil vi finne ut at vi blir båret gjennom, og at faktisk nå opplever enhet og harmoni, fred i vårt indre, i så store mål, som vi aldri har kunne oppleve før.

Det er en strømning av Guddommelig Kjærlighet nå, og kjærlighetens Engler og Erkeengler, de Oppstegne Mestere og de Universelle Mestrene, de Store Guddommelige Høye Ordener, Elohim og Elohim Råd, som alle hjelper de sjelene som forvandler seg i mye høyere og større grad. Vi blir elsket inn i en ny legemliggjøring, en ny livsstil, og med den vil den indre enheten, den indre harmonien og den indre freden vokse. For det som er i det indre, vil manifestere seg i det ytre.  

Ja, mange blir utfordret akkurat på disse spørsmålene, med fred og transformasjon. Dette er fordi de valgte å bli født eller bo i visse land rundt om i verden, hvor det gamle regimet holder på makten for harde livet. Likevel, se storheten av det som nå skjer. Jo sterkere kontrolltiltak, desto sterkere våknesignal for sjeler og kallet om å stå i sannhet og integritet, å kreve din egen indre kraft, og ikke la deg selv bli overmannet på noen områder av livet. Det betyr å ta fullt ansvar for din egen sjel og det livet du valgte å leve på planeten Jorden.

Nytt lederskap oppstår, som virkelig reiser seg i sannhet og med integritet, og er fylt med den dype indre kunnskapen og høyere veiledning, og de vil gå mer og mer til fronten. Mange av dem valgte rolige liv, men vil nå bli presset til fronten og ta på seg mantelen av ansvarlig, kjærlig, visjonært lederskap, for de har den indre harmonien, styrken og motstandskraften til å bære denne mantelen. Og de fleste av disse vil være kvinner.

Dette fordi sjelene til disse kvinnene, har tatt på seg, i løpet av årene med forfølgelse og tie, å ikke lenger tie. De vil gå i kampen og de vil jobbe fra hjerte og sjel, og med stor kjærlighet og enormt mot og faktisk oppfylle rollene de var forberedt på å ta, over mange liv. Nå er tiden inne.

Likevel vil det hjertesentrerte maskuline være der, rett ved siden av dem. Først må han slutte fred med sin egen skygge, da hun måtte slutte fred med sin. Og likevel når han er åpen og klar og åndsfylt og åndsledende, er han der, helt der, i sitt Høyeste SjeleSelv og ikke bare støtter henne, men er også der ved siden av henne, SOM EN, for å samskape den Nye Gullalderen, og vil gjøre det med kjærlighet, som også hun vil.

Reis den Nye Gullalderen for Fred.

Denne dagen er virkelig dagen for den store fremveksten av den Nye Gullalder for Fred. Balansen har blitt gjenopprettet, og nå vil det virkelig påvirke hele livet og faktisk på alle sjeler på Jorden!

Kjærlighetens Tidsalder er her, til stede og vokser i vekst!

Det samme er Kjærlighetens Kraft!

- Judith Kusel