11. feb, 2022

På Randen Av Store Endringer

På Randen Av Store Endringer | Ashtar

Jeg kommer til deg i denne tid, i glede over at jeg kan være med deg og dele med deg, og være Ett med deg.

Ettersom disse tidene som du er inne i akkurat nå fortsetter å øke, fortsetter å bringe ny forståelse, kommer nye sannheter frem på mange forskjellige måter, når du ser de forskjellige tingene som skjer, selv innenfor din tredjedimensjonale illusjonstilstand.

De skjer. Mye av det du har hørt om fra oss tidligere og alle de forskjellige guidene dine som har snakket til deg og brakt denne informasjonen videre, at dette ville være en tid med store endringer.

Og dette er en tid med store endringer, og dere ser nå mer og mer av dette, ettersom dette er den Store Oppvåkningen. Det er over oss, akkurat nå. Endring i bevisstheten til folk over hele verden.

Her i USA, eller rettere sagt i Amerika, Canada og Australia, og i forskjellige deler av Europa, selv på steder som Kina og andre steder, så skjer bevissthet. Bevisstheten er i ferd med å våkne. Og alt skjer på grunn av dere, det kollektive dere, som øker vibrasjonene over planeten.

Og ja, du mottar mye hjelp fra den Kosmiske Kraften. Lyset som kommer frem fra de Høyere Vibrasjonsfrekvensene som kommer til Jorden, øker Bevisstheten her på denne planeten, bringer kjærlighet og Lys tilbake hit til denne planeten.

For denne planeten er bestemt til å være en planet av Lys, ikke lenger en planet av mørke. Ikke lenger en skole for progresjon. For du vil allerede ha kommet videre.

Og de av oss på skipene våre som våker over hele denne prosessen, mange som følger med, mange som også gjør det, mange som aktivt deltar i deres progresjon, i endringen som skjer her på denne planeten.

Og til og med de innenfra Jorden, som er klare til å gå frem med et øyeblikks varsel for å reise seg, for å komme ut av deres trygge havn på Jorden, for igjen å blande seg med dere alle, alle deres brødre og søstre.

Ettersom vi, fra Stjernene, også er klare til å smelte sammen igjen med våre brødre og søstre her på overflaten av denne planeten. For vi kommer alle sammen til å bli Ett igjen. Sjeler gjenforenes fra alle forskjellige deler over hele Galaksen, og til og med utenfor Galaksen.

Øyeblikket har nesten kommet for at denne store overgangen skal skje, det er selv nå å finne det store momentumet i menneskene som sprer ordene, sprer Lyset, sprer Kjærligheten til Frihet, valgfrihet. Og den store konvoien som, skjer nå.

Den store konvoien som vil øke enormt til ikke bare å omfatte det området i Canada, men her i USA, og i andre land også, ettersom hver enkelt følger etter. Det er det som er skjebnebestemt i dette øyeblikket, akkurat nå.

Kan det endre seg? Ja det kan det. For disse mørkets krefter er fortsatt i høy grad i live og jobber for å hindre alle Lysets anstrengelser.

Men vit at Lysets krefter er langt foran mørkets krefter. Og kjenner hvert trekk som er og vil bli tatt, og er klare til å stå imot deres bevegelser og stå for Frihet. Frihet for folket, ikke i bare noen få nasjoner, men for hele planeten, for alle menneskene på denne planeten.

Dette er det Store Øyeblikket som dere alle har sett mot, som vil føre til kulminasjonen som nærmer seg raskt nå. Det er på grunn av dere alle sammen. Og alle oss som jobber sammen som EN, er gang for alle å bringe Frihet og Lys til denne planeten slik at mørket ikke lenger kan holde en plass her. Hvor bare Kjærlighet, Lys og Enhet, med sin Kilde til hele Skapelsen, er og vil være i hver og en av dere.

Jeg er Ashtar, og jeg forlater deg nå i Fred og Kjærlighet.

Vit og forstå at dere akkurat nå står på terskelen til mange endringer over hele planeten deres. Endringer som har vært forutsagt i evigheter av tid og som akkurat nå er klare til å bli som forutsagt.