Blogg

28. sep, 2022

Kroppene våre er i endring og vi går gjennom ekstrem frigjøring, slik at mer lys kan komme inn i cellene våre, og andre tidligere sovende, eller hva forskere tror som søppel-DNA kan aktivere.

Ettersom våre gamle karmiske avtrykk blir brent bort av alkymiens hellige ild, er høyere lys i stand til å komme inn, på grunn av disse rensende flammene. Det har vært litt av en virvelvind, mens disse nye energiene infiltrerer.

Vi føler alle de mange subtile endringene som skjer rundt oss og i kroppen vår, og dette vil fortsette å skje, slik at energien vår har tid til å tilpasse seg de nye frekvensene som sendes ned, og hjelper oss å ikke bare fjerne de gamle blokkeringene, men å integrere de helt nye strålene, som har nye signaturmønstre.

Mange kjenner på kampsårene av dette, og føler seg utrolig slitne og utmattede. Ettersom frekvensen øker, kan det være vanskelig å se fordelene ennå og det er lett å miste av syne, at det i det hele tatt gjøres fremskritt.

Vi går alle gjennom en renselse for å eliminere giftstoffer og følelsesmessig slagg, som sakte har bygget seg opp over mange liv. Solstormene vil fortsette å bli utløst og forsterker og hjelper oss med å oppgradere vårt DNA, og endre vår vibrasjonsfrekvens. Økt følsomhet, elektriske overspenninger og summing gjennom kroppen, økt følsomhet for lyd og energi. Muskelkramper og varmeglimt som er forbundet med frigjøring av kundalini-energi, som beveger seg gjennom kroppen. Søvnforstyrrelser og behov for mer stillhet og ro.

Svimmelhet, uforklarlige influensalignende symptomer, sløvhet, hodepine og hjernetåke, uten noen åpenbar grunn. Følelser av utmattelse, utbrenthet og Thymus som flagrer, hjertebank når Hjertechakraet våkner, som en sovende kjempe som rører på seg, er alle indikasjoner på endringen.

Vår livskraft omstilles, når milde bølger av lys beveger seg gjennom oss. Disse ubehagelige symptomene vil gå over når vibrasjonen vår fortsetter å stige og vi korrigerer oss selv, og slipper energiblokkeringene og forvrengningene vi har båret rundt på.

Disse interne justeringene er her for å tilpasse oss, og fjerne den indre forurensningen vi har båret på.

Jo mer vi kan fortsette å bearbeide vårt skygge-jeg, og jo mer vi pleier «huset» der ånden bor, jo mer uanstrengt vil overgangen vår være og jo mer lys kan komme inn. Vi er virkelig som et baby-sentralbord, som lærer å koble til mange flere kretser som tidligere ikke var tilgjengelige for oss. Vi kan bare håndtere en viss mengde energi om gangen, som går gjennom oss, ellers ville vi bokstavelig talt sprengt kretsene våre. Vår jobb er å være åpne for å jobbe med mengden økt spenning, som kommer inn.

Vi åpner opp for linjene med ekstrasensorisk kommunikasjon, som tidligere ikke har vært tilgjengelig for oss. For at dette skal bli vellykket, må våre åndelige, emosjonelle, fysiske og mentale kropper renses.

Guds Energier.

- Mike Harrisan

Jeg Er
Du Er
Vi Er
Enhet
Universell Bevissthet

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

25. sep, 2022

Hva Det Betyr Å Være En Integrert Del Av Den Kollektive Oppvåkningen: Stå opp mot mørket, Være Modig og hjelpe til med å planlegge Menneskehetens Oppstigning.

Åndelig Frihet
Den kollektive oppvåkningen er designet for å forene hele menneskeheten  (ikke bare visse mennesker) under samme paraply, i et forsøk på å heve vår kollektive bevissthet, slik at vi kollektivt kan begynne å bevege oss som EN mot en delt skjebne og visjon.

Dette var absolutt ingen enkel oppgave, med tanke på at menneskeheten har levd i relativ adskillelse i tusenvis av år, og har blitt betinget over tid til å tro at visse forskjeller er viktige, men denne oppvåkningen har kommet hit på dette sentrale tidspunktet, for å vise oss alle at vi er virkelig ikke alene, og at vår lidenskap, drivkraft, styrke og besluttsomhet kan brukes til å støtte alle på denne planeten, i motsetning til å få oss til å tro at det er mer levedyktig og nødvendig å ty til makt, vold eller krig.

For første gang i historien, ønsket vi ikke noe mer enn at andre rundt oss (enten de er familiemedlemmer eller fremmede) skulle lykkes og forandre verden rundt dem, fordi vi innså hvor verdifull hver eneste stemme var.

Vi begynte å jobbe sammen med andre mennesker fra ulike samfunnslag, som begynte å se ting fra et annet perspektiv, fordi vi forsto viktigheten av å ha medfølelse med andre og ikke dømme dem, basert på hva de har valgt å ha på seg, spise eller gjøre med en tiden de har til overs.

Som medlemmer av den kollektive oppvåkningen, er vårt hovedmål å jobbe sammen mot åndelig frihet, fordi denne friheten vil tillate oss alle å gjenforenes med vår sanne guddommelighet.

Men hvordan kommer vi dit? Hvordan kan vi jobbe mot åndelig frihet? Vel, veien er enkel. Alt vi trenger å gjøre er å innrette oss etter kjærlighetens og lysets kraft i livene våre, slik at vi kan bli virkelig frie, fra alt annet.

Hva betyr egentlig, dette? Vel, hva dette til syvende og sist betyr, er å bringe så mye kjærlighet inn i livene våre som mulig, slik at det kan bringe oss nærmere (gjennom aktivering) til vår sanne virkelighet (som ligger utenfor den tredje dimensjonen).

Hvis du leser dette, betyr det sannsynligvis at du kommer fra et kjærlighetsfullt sted. Og hvis det er tilfelle, vil jeg hjelpe.

Du skjønner, åndelig frihet handler om å være fri til å være så fri som mulig, og å elske så mye som mulig. Det betyr å være i stand til å koble til ditt sanne jeg, slik at du kan bli virkelig fri fra alt annet på denne planeten. Enkelt nok?

Åndelig frihet handler om uavhengighet fra systemet, og å bringe menneskeheten tilbake til en enhetsbasert bevissthet. Individuelt kan vi bare gå så langt; det er først når vi jobber sammen, at vi kan flytte fjell.

Åndelig frihet handler også om å hjelpe andre til å se hva som egentlig skjer her, og hvordan de blir manipulert til å gi fra seg kraften sin.

De mørke er tungt investert i å holde oss delt og erobret, og sørge for at vi alltid kjemper oss imellom, slik at oppmerksomheten vår forblir fokusert på trivielle saker.

Når vi er tunet med kjærlighet, lys og vårt sanne jeg, får alle på Jorden åndelig frihet, som et resultat av kollektiv oppvåkning. Den kollektive oppvåkningen er et bevissthetskifte, som involverer aktivering av sovende menneskelig potensial og den dramatiske utvidelsen av individuell bevissthet.

Det er en monumental økning i åndelig persepsjon, en dyp indre transformasjon som skjer når vi retter oppmerksomheten mot virkelighetens sanne natur.

Den våkne personen ser utover sløret til konsensusvirkelighet. De ser hinsides illusjonen av atskilthet. De ser at alle vesener er knyttet til hverandre og til kilden. De ser sannheten om hvem de egentlig er, og de blir klar over deres uendelige vesen og deres evige natur.

De ser gjennom hjernevaskingen og programmeringen som de har blitt utsatt for av samfunn, kultur og religion. De ser forbi løgnene, manipulasjonen, bedraget og kontrolltaktikkene, som brukes av de som ønsker å holde menneskeheten slavebundet av frykt, grådighet og uvitenhet.

De lar seg ikke lenger lure av de som søker makt over andre, gjennom korrupte politiske agendaer eller religiøse dogmer. De forstår at alt liv er hellig og sammenkoblet og at hvert valg de tar, påvirker alt liv på denne planeten.

Vi er alle integrerte deler av den kollektive oppvåkningen, på planeten Jorden. Og det er på tide at vi alle går frem og oppfyller rollene våre, i denne oppvåkningen!

Vi elsker deg høyt.

Vi er her med deg.

A'HO
Aurora Ray

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

24. sep, 2022

September 2022 har vært en måned for å grave dypt inn i vår kollektive underbevissthet og våre kollektive traumer, smerte og hva enn det måtte være som måtte graves opp, fra dypt inne i oss selv.

Med dette har det kommet et dypt pust, mellom pusten, ettersom september, med utåndingen, brakte alt som trenges å bli frigjort, å bli gitt slipp på, helbredet og ganske enkelt tillate hva det enn var eller er, å bli løftet fra oss, både individuelt og kollektivt. Vi har kanskje ikke engang vært klar over hvor dypt dette trengte inn, men vi vil føle det, og faktisk vite mer om dette, i løpet av de neste ukene.

Ettersom alt er utløst, kan den fornyede innåndingen begynne og nå en mye dypere inn- og utpust enn før, og langt mer lys- og kjærlighetsfylt.

Det var som å måtte gå til Hades underverden, og så tilbringe litt tid der, som den kollektive smerten som frigjorte og dypeste sår av menneskeheten for øvrig. Og gravingen var dypere enn noen gang før, fordi det meste av dette ble begravd på vår underbevisste programmering og trossystemer, og alt det vi ikke hadde forholdt oss til tidligere.

Det som har blitt aktivert til fulle nå, er vårt Høyere Hjerte Senter, vårt Høyere Hals Senter, som inkluderer de to store chakraene som innebærer å stå i vår sannhet og kraft med integritet, mens vi bruker Sannhetens Sverd, halsen og Alta Major Chakraene, som kobles direkte til pineal- og hypofysen, og ryggraden, så vel som det Tredje Øye og Krone Senteret, og derfra og oppover, Kausal- og Sjelestjerne Chakraene. Her ligger Altseende, Althørende, Allvitende, så vel som de høyere senderne som lar Kristus Lyset komme fullt ut, via Kausal Chakraet, og Sjelestjernen, vårt fulleste sjelepotensiale, kall og hensikt. Høyere Hjerte Senter utvides ikke bare oppover, men også nedover. Men jeg ønsker å konsentrere meg om Sjelestjernen, her.

Erkeengelen Muriel holder Magenta Strålen, og dette er virkelig Manifestasjonsstrålen og hva dette betyr, Sjeleformålet, Misjonen, det som din egen sjel ønsket å samskape i den Nye Jorden og den Nye Gullalderen, og dermed å utnytte dens fullt potensial, dets mestring.

Vi blir minnet på at vi trenger å føle inn i hva det enn er vi ønsker å manifestere i livene våre, ettersom hjertesenteret trenger å bli involvert, og dermed Kjærlighetens Kraft. Sannhetens Høyeste Tjeneste, er alltid Hjerte- og Sjelesentrert, gjennomstrømmet av Kjærlighetens Kraft. Man elsker å gjøre, skape og manifestere i form og væren, det som beveger sjelen på de høyeste måter. Oppfatningen i sannheten, er i hjertet.

Hva er det du virkelig kjærlig ville skape for deg selv og andre, i den Nye Gullalderen, og med stor kjærlighet og hengivenhet, på de høyeste og beste måter, for det høyeste gode for alle – forene alle?

Dette er spørsmålet vi blir stilt nå, for med den dype helbredelsen og frigjøringen av september, kommer svangerskapet til det nye – det som vi nå blir bedt om å begynne å manifestere i og for den Nye Gullalderen.

Og vi kan bare manifestere oss på kjærlige måter, og Kjærlighet har den største vibrasjonsfrekvensen, og man kan ikke skape noe med kjærlighet og i kjærlighet, som går imot de Guddommelige Lover. Vi har overgått separasjon og dualitet. Nå handler alt om Enhet.

Gjør deg dermed klar over hva du ønsker å manifestere, og etterlate som en varig arv for den Nye Menneskeheten og den Nye Gullalderen.

Tiden Er NÅ, i dette øyeblikket.

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

19. sep, 2022

Det er ok å drifte vekk fra venner og familie, på dette tidspunktet. Separasjonen er uunngåelig, og disse prosessene er naturlige, ettersom den store energetiske splittelsen skjer nå, på Jorden. Mange av dere vil føle seg veldig ensomme i disse tider, som om ingen forstår dere, at ingen er på samme side ... men bare vit dette: Det er fordi en stor energetisk omstrukturering skjer på planeten nå, og dere trenger å bruke mer tid alene, med deg selv, på denne tiden. Det er viktig å forankre din sjels guddommelige frekvens i den fysiske kroppen – forsterke den og styrke den, på alle mulige måter. Du kan gjøre dette gjennom meditasjon, musikk, kunst, koble deg til naturen, gå av nettet for en stund, å finne glede i å være helt alene, i ditt eget nærvær.

Slik blir du sterkere … og frekvensen din, som en magnet, vil tiltrekke seg de som er nær deg i vibrasjon. Tro at du snart endelig vil møte og koble deg på nytt med sjelefamilien din, din virkelige familie. Mange av dere vil møte deres motpart – men ikke før dere har bearbeidet visse viktige leksjoner og har utviklet visse kvaliteter i dere selv, som ikke vil komme i veien for deres guddommelige forhold.

Mange av dere fortsetter å gå i en loop (sirkel) - med de samme tankene, samme vanene, samme atferdsmønstrene, uten å gjøre noen endringer. Hvis du befinner deg i den lukkede sirkelen, alltid venter på at noe skal skje, nekter å ta ansvar for dine tanker og handlinger, og for livet ditt, føler deg som om du er et offer for omstendighetene - dette er en siste oppfordring, om å gå ut av det.

Overvinn tregheten, kom deg ut av offermodusen og begynn å gjøre positive endringer i livet ditt. Ellers vil du bli revet med av stormen, som kommer. Og ingen vil kunne unngå stormen - selv om alle vil oppleve den forskjellig.

I dette øyeblikket har vi nådd «point of no return» - og mange sjeler vil velge å forlate planeten nå, for å vike plass for nye energier og nye paradigmer, å dukke opp. Vær sterk og prøv å gjøre det som trengs for å utdype forbindelsen med ditt Høyere Selv, fordi dette vil være det eneste veiledende lyset i disse turbulente tider, og den eneste sanne beskyttelsen.

For de som nekter å våkne, trenger du ikke å legge press på dem. Ingen grunn til å holde på venner og bekjente som nekter å gå inn i det nye, la dem bli i det gamle paradigmet, fordi det er dette de har valgt, ved å utøve sin frie vilje. Noen av de vanskeligste leksjonene i dette menneskelivet, er løsrivelse. Hvordan kan du ubetinget elske noen, samtidig som du lar dem være helt frie – i å velge hvordan de vil leve, hvem de skal elske og hva de skal gjøre med livet deres. Det er ingen enkel lærdom, å gi slipp på kontrollen. Men dette er den mest nødvendige leksjonen, for øyeblikket.

Meditasjon hjelper til å helbrede sinnet og å våkne opp fra den konstante halv-våkne drømmetilstanden, å bli mer bevisst. Å praktisere bevissthet daglig er sårt nødvendig på dette tidspunktet, ettersom ting skifter og endrer seg, slørene blir tynnere og livet bare blir mer rart og uforutsigbart, ser det ut til. Men husk at det er ingenting du ikke takler, siden du selv har meldt deg på disse timene og erfaringene. Du valgte dem fordi du visste at du kunne klare dem, at du kunne overvinne og heve deg over disse utfordringene.

Du hadde tro på deg selv, sammen med din kosmiske familie – de tror også på deg og de heier på deg hele tiden, enten i det fysiske eller det astrale riket – de er der med deg. Du er ikke alene.

- Alannah

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

18. sep, 2022

I løpet av de neste 48 timene og i løpet av de neste ukene, så skjer en intens masseåpning av menneskehetens hjertesentre, som vi aldri har vært vitne til før!

Den kommer med full utløsning av Guddommelig Lys, Guddommelig Kjærlighet og Den Hellige Ånd, Shekinah, og det vil være Rose Linjen, som går gjennom London, som bærer dette, ettersom Ilden av Illuminasjon og Renselse feier denne linjen helt klar, ettersom den nå blir forbundet med den oppstegne Ryggraden til den Nye Jorden, for alltid mer.

Jeg ble vist en massiv Torus lignende energi, som kommer ned fra den Guddommelige Kilden, og den er fylt med så mye Guddommelig Lys, Kjærlighet og Kraft, og den feiende ilden til Shekinah, pluss Illuminasjonsilden og Renselsesilden, kløyver hjertesenteret åpent.

Veien har blitt forberedt de siste dagene, med massesorgen som virkelig har frigjort hele menneskehetens innestengte følelser på enestående måter. Den feide og sveipet gjennom forfedres avstamninger, gjennom DNA-koden for smerte og lidelse og ofte innestengte traumer, og den vil fortsette å gjøre det.

Uansett hva som er i ditt eget hjerte og sjel, og i dine egne forfedres avstamninger, og i din dypeste underbevissthet, vil nå bli frigjort. Ikke stopp tårene, ikke prøv å holde hjertet lukket med fordømmelse, med adskillelse og med etiketter: Åpne opp og la sorgen komme til overflaten, i alle dens uttrykk og former, ettersom alt nå blir forløst og forvandlet, forvandlet til vårt høyeste gode.

Det er åpningen av det medfølende Guddommelige Moder Hjertet og den Altomfattende Kjærligheten, som bringer kraftfull helbredelse i alle henseender. Det er kjærlighet uten noen form for fordømmelse, for den ser bare sjelens renhet i sin sannferdige form.

La alt komme til overflaten, etter behov.

La de feiende Ilden av Illuminasjon og Renselse komme frem i forgrunnen, som fortsatt må frigjøres og helbredes.

For du vil se ditt eget ansikt og det til alle dine forfedre og alle personas og rollespill din sjel noen gang tok på seg for å uttrykke i alle liv på Jorden, helgener og syndere, til overflaten, for nå å bli helbredet og frigjort gjennom Kraften av Kjærlighet.

Disse ordene har en slik kraft når de overføres gjennom deg, at de vil kløyve ditt hjerte og sjel åpent til selve kjernen, når Torus energien av Kjærlighet åpner ditt hjertesenter, kløyver det åpent til kjernesannheten til din sjel, og deretter dannes Renselses- og Illuminasjonens Torus, i og rundt deg.

Oppstigningsprosessen akselererer nå.

Kjærlighetens Kraft er større enn summen av alt som mennesker noen gang har tillatt å bli skapt, som ikke var i høyeste overensstemmelse med den Guddommelige Loven om En.

Når hjertene åpnes, faller splittelse og adskillelse bort.

Det er bare Kjærlighet.

For i sannhet er vi alle ETT.

Kjærlighetens Kraft kjenner og uttrykker bare Renheten til Guddommelig Kjærlighet.

Det kan ikke være annet – og i sannhet vet din sjel dette inn i den dypeste kjerne.

Dette er den største helbredende kraften som noensinne har feid gjennom menneskeheten og dermed den største oppvåkningen i de høyeste grader av sjeler, pluss akselerert oppstigning på måter som vi aldri har vært vitne til før!

Den Guddommelige Kraften feier over Jorden!

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset