Ronna Herman


Jeg har siden oktober 2020, oversatt Ronna Herman sine kanaliseringer. Det vil jeg fortsette å gjøre etter beste evne, og forhåpentligvis til glede for dere fantastiske følgere.


Husk å ta kopi hvis du vil ta vare på kanaliseringene, for jeg sletter de eldste med javne mellomrom. Den nyeste kanaliseringen ligger øverst.

Her er lenken til Ronna Herman sin hjemmeside: www.starquestmastery.com/

Kjærlighetens Vibrasjoner Overvinner All Negativitet

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. mai 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * mai 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Kjære mestere: Dessverre har mange Sjeler blitt det som kan kalles, åndelig konkurs. For de har enten brukt opp sin tildeling av Adamantine Partikler av Kjærlighet/Lys og er nå så gjennomsyret av de lavere frekvensene til den Tredje/Fjerde Dimensjonale verdenen, at de ikke lenger kan tappe inn i livets kosmiske elv og trekke frem hele spekteret av Skaper Lys. Eller, siden tidlig barndom, har de ikke vært i stand til å oppnå det nødvendige nivået av harmoniske frekvensmønstre for å tenne deres tildeling av Adamantine Partikler, lagret i deres Hellige Hjerte.

Også, dessverre, tar mange kjære Sjeler med seg inn i døden, den største delen av deres tildeling av Skaper Lys. Dette er de plagede Sjelene som føler seg uelsket og har ført et liv med lidelse og ofte isolasjon eller vold, skapt av en følelse av håpløshet, følelser av selvhat og underlegenhet. De fokuserer ofte hatet og frustrasjonen utad, og klandrer andre og skjebnen for deres feil, mens de hele tiden er uvitende om at de er kilden til sin egen smerte og lidelse.

Mange av disse dyrebare, valgte å komme frem på det som kan kalles det nedre spekteret av Skygge og Lys. På Sjelenivå valgte de overlegget for livsdramaet de ville oppleve, fordi de ønsket å overvinne visse ubalanserte frekvensmønstre fra fortiden.

Imidlertid er det viktig at du forstår at mange ganger var veien de valgte, mest sannsynlig en for stor utfordring, og derfor falt de tilbake i de negative mønstrene i mange fruktløse liv. De som har minst valgfrihet er drevet av besettelse, avhengighet og ubevisste impulser. De er kontrollert av tidligere negative påvirkninger, som er svært vanskelige å overvinne og korrigere.

Husk, kjære hjerter, dere blir ikke dømt av andre enn deres Høyere Selv, og dere vil alltid bli gitt en mulighet til å overvinne tidligere overtredelser. Selvtilgivelse er det første trinnet i å helbrede fortiden og gjenopprette forbindelsen til kraften i ditt indre. Det kan virke hjerteløst og lite brydd, men en Selv-mester vil gradvis avslutte forhold til mennesker som de ikke lenger har et harmonisk forhold til. Det skal ikke være noen dom, bare en gradvis slipp og tilbaketrekning eller løsrivelse av eventuelle energibånd. Det er vanligvis den andre personen som avslutter forholdet, for de kan ikke lenger motta den følelsesmessige energistøtten de trenger, fra den opplyste personen.

Kjære, det er deres Guddommelige Oppdrag å bli en sideelv til Livets Elv, en kanal for den Guddommelige Skaper Kraften. Stagnasjon begynner umiddelbart når du stopper strømmen av Adamantine Partikler, inn i ditt Hellige Hjerte. Når du blir en Lysets Vokter, vil auraen din lyse og vokse, når du blir opplyst av Åndens utstråling.

Du, ditt hjem, ditt nabolag, by, stat, provins og land har alle et aurisk felt, enten det er lyst eller svakt. Hvert lands hjerte og Sjel må gjenopplives. Når enhetsbevisstheten går tapt, begynner den åndelige livskraften til et land å avta. Husk at alt som eksisterer har en aura. Skaperens guddommelighet og fantastiske kraft, er i alt!

STUDER OG MEDITER OVER DISSE KONSEPTENE SLIK AT DU KAN INTEGRERE INFORMASJONEN OG OMGJØRE DET TIL VISDOM:

>> Glem aldri, du er evig og udødelig. Din fysiske kropp er et midlertidig tempel, der Gud bor. Det Hellige Hjerte er Sjelens Tempel. Der er Essensen av livet der sann kjærlighet bor, og hvor bevisstheten din, om Uendelighet begynner. Diamant Kjerne Guds-Cellen i det Hellige Hjerte inneholder de Tolv Strålene av Gudsbevissthet, som er eteriske krystallprismer av brutt Lys, kalt Stråler som stråler frem Skapelsens Essens.

>> Døden er en metamorfose, en endring av kjødets kappe for en kappe av Lys. Du har bare ett liv og det livet er evig. Du har påtatt deg mange roller, mens du er på din reise gjennom evigheten. Imidlertid er du som du var i begynnelsen i ditt Hellige Hjerte: et Guddommelig barn av den Høyeste Skaperen. Å bli Døpt er å realisere Guddommeligheten i, og deretter følge, feilfritt, veiledningen til ditt Gud Selv. I de høyere rikene er Lyskaret ditt rent, perfekt og uforgjengelig. Se for deg en helhet som aldri har blitt endret og som ikke har noen ufullkommenheter.

>> Å holde seg sentrert i det Hellige Hjerte, opprettholder forbindelsen din til de høyere nivåene av Guds Bevissthet, og sikrer en jevn strøm av SkaperLys, Kjærlighet og Liv. Det Overbevisste sinn er en magnet for høyere, gudfryktig sannhet. Ønskekroppen er en genererende kraft i hver person. Du er dominert av enten ego-begjær kroppen, som kontrolleres av de fysiske sansene, eller den åndelige, rettferdige, ønskekroppen som kontrolleres av det Høyere Selv. Det underbevisste, subjektive sinnet styres av det bevisste sinnet og tidligere kondisjonering. Den er programmert og omprogrammert gjennom vibrerende påvirkninger, der fortidens lavere, negative tankeformer har overbevist deg om at du er syndig, svak, ufullkommen og underlegen.

>> Gjennom dine mange tidligere livserfaringer har du skapt en kraftig virvel av tvil, depresjon, frykt, knapphet og ødeleggende sykdom, som førte til for tidlig død. Disse skadelige tankeformene har blitt gjentatt om og om igjen, til de er fast forankret i hvert enkelt individs underbevisste sinn, så vel som innenfor den kollektive bevisste trostrukturen, inntil de blir den aksepterte virkeligheten til massene.

>> Ditt Hellige Sinn vet alltid sannheten, og det vil til slutt overstyre misoppfatningene til det bevisste sinnet, som kan omprogrammeres, mens du streber etter å rense det underbevisste sinnet for negative påvirkninger. Ditt Hellige Sinn er den direkte forbindelsen til Guds sinn. Moderasjon i alle ting resulterer i likevekt, balanse og en følelse av velvære. Selv-mestring fører til kontroll over de fysiske følelsene og tankeprosessene til det lavere sinnet. En Selv-mester står fast sentrert i det Hellige Hjerte midt i kaos og forandring, og holder fast ved visdommen til det Hellige Sinn, mens det samler styrke og veiledning fra vår Moder/Fader Gud, en observatør av prosessen som all illusjon sakte viskes vekk.

>> Oppstigning betyr å oppnå en klarere bevissthet om Selvet og akseptere det faktum at du er en forlengelse av vår Moder/Fader Gud. Etter hvert som du dykker dypere og dypere i Selvet, innser du din intime forbindelse med Skaperen. Når du først har følt den utsøkte saligheten av en hjerte-til-hjerte-forbindelse med vår Fader/Mor Gud, og du er i stand til å trekke fullt ut på Adamantine Partiklene av Kjærlighet/Lys, blir din lengsel etter kjærlighet gradvis oppfylt. Din sult etter næring vil også bli stilt, og du vil bli gitt styrken, viljen og besluttsomheten du trenger for å glede deg over ditt jordiske oppdrag.

>> Energi genereres gjennom frekvensmønstre for tiltrekning, snarere enn mønstre av motstand eller friksjon. Tanker, ord og følelser har enten en nyttig eller skadelig effekt på det fysiske karet, og skaper også et visst bånd av frekvenser innenfor aurafeltet ditt og utover. Derved skapes din virkelighet på det fysiske planet. Universets lover sier at du alltid må oppleve det du skaper. NÅR DU STRÅLER DE FORFINEDE FREKVENSENE AV KJÆRLIGHET RUNDT DEG, VIL IKKE DE NEGATIVE KREFTENE PÅVIRKE DEG.

Mine modige, det er svært viktig at dere streber etter å styrke deres selvbestemmelse og deres ønske om oppfyllelse. Du må utvikle deg fra en «ego-selvtjenende modus» til en «Sjeletjenende» bevissthetstilstand. Din Sjel er den delen av deg som er koblet til den «Universelle Helheten». Du får medfølelse på den harde måten gjennom smerte og lidelse; «egodrevet», eller den enkle måten, gjennom prosessen med gjenforening med ditt Høyere Selv; «Sjel-inspirert».

Ingenting kan unnslippe strålingen og den magnetiske påvirkningen fra de fortynnede Skaper Lys / Adamantine Partiklene som nå gjennomsyrer dette Under-Universet, Galaksen, Solsystemet, Jorden og menneskeheten. Chakraene er som elektromagnetiske batterier i kroppen. Vibrasjonene av elektromagnetiske frekvenser kommuniserer til dine mange nivåer av bevissthet. Du må være harmonisk med og innstilt på den høyere vibrasjons kosmiske lære, for å integrere dem.

De forfinede frekvensene av Lys og lyd vibrerer gjennom blodstrømmen, celler, organer, bein, muskler og vev, og beriker dermed følelsen av velvære. De lavere frekvensene i det Tredje- og Fjerde Dimensjonale miljøet begrenser flyten av livgivende energi og øker tettheten i dine fire underkroppssystemer. Ditt Hellige Hjerte og ditt Hellige Sinn, sammen med blodstrømmen og Chakra Sinne Sentrene, bærer genetiske kodinger av din jordiske avstamning. Og enda viktigere, i ditt DNA er hologrammer og MinneFrø Atomer av hele din kosmiske avstamning og din Guddommelige arv.

Kjære Lysbærere, vi ber dere se på hver test og utfordring som en mulighet til å frigjøre utdaterte tanker og vibrasjonsmønstre, som ikke lenger tjener deres høyeste gode. Vi ber deg om å se dine livserfaringer gjennom filtrene til ditt Hellige Hjerte og Hellige Sinn, mens du trekker frem Livets/Lysets Diamant Stråle Partikler og fyller dem med din kjærlighet før du stråler dem ut i verden og til menneskeheten. Sammen, på vår egen unike måte, opplever vi alle denne kosmiske evolusjonsdansen. Og gjennom vår felles innsats og bestrebelser skal vi seire. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-vibrations-of-love-overcome-all-negativity-aam-may22

Loven Om Positiv Retur

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. april 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * april 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere, Stråler av Guddommelig Lys, som utstråles gjennom hele skaperverket via de Store Erkeenglene, inneholder ikke bare de altomfattende egenskapene til vår Fader/Moder Gud, men deres tanker og følelser av kjærlighet og visdom blir også konstant Stråle-utvidet gjennom hele Skapelsen. Det er til hver persons fordel å integrere så mye av dette Guddommelige Lyset som mulig; men det er også deres ansvar å videreformidle resten av denne velsignede energien til menneskeheten og Jorden.

Det er også svært viktig at menneskeheten utstråler en «tiende» av Kjærlighet/Lys og takknemlighet tilbake til KILDEN til ALT. Universelle Lover pålegger at det må komme en tid når alle bevisste Sjeler begynner å returnere en del av de Guddommelige gavene av Kjærlighet/Liv de har blitt tildelt – det kalles Loven om Responsiv Retur.

Når du aktivt deltar i å dele din tildeling av Adamantine Partikler i tider med bønn, bekreftelse, meditasjon og via Verdenspyramiden, oppfyller du din forpliktelse overfor våre Gudforeldre som en aktiv, omsorgsfull medskaper og en formidler av Kjærlighet/Lys. Dette er den høyeste og mest effektive formen for tiende. Det er viktig å dele dine jordiske rikdommer; men det er enda viktigere å dele din kjærlige energi, gaver og Åndelige talenter.

Den HELLIGE HVITE KOSMISKE ILD, Adamantine Partikler, som du magnetiserer til deg som en vekket Selv-mester, må kontinuerlig sirkulere. Bare en viss mengde – det som er passende for hver Sjel å integrere på sitt nåværende nivå av oppLysthet – kan lagres i den fysiske beholderen. Resten må STRÅLE-utvides ut i formens verden. Den Høyeste Skaperen er sammensatt av en uendelig, ubestemmelig Essenskraft, som er så overveldende at du ikke engang kan forestille deg DENS størrelse. Den fantastiske Essenskraften har blitt trappet ned innenfor hvert dimensjonale nivå av Skapelse slik at dere, StarSeeds medskapere, kan kreve en del av denne storslåtte energien.

Hvert menneske Vesen inneholder hundrevis av potensielle personlighetstrekk, som har blitt lagret i den genetiske strukturen til hans eller hennes firekroppssystemer (fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske). Det er opp til hver person å bestemme hvilke personlighetstrekk han eller hun vil utvikle og presentere for omverdenen. Jo raskere du nøytraliserer eller harmoniserer dine negative personlighetstrekk, jo raskere vil ditt gudfryktige potensial eller ditt mester-selv dukke opp. Først da vil du få tilgang til ditt fulle potensial som en medskapende mester, innenfor de fysiske eksistensplanene.

Når du oppnår et visst nivå av harmoni i det indre, åpner du de fysiske kroppsportene eller portalene til de høyere dimensjonene: Oppstigning Chakra eller Medulla Oblongata, ved bunnen av hodeskallen; bakportalen til ditt Hellige Hjerte og ditt Hellige Sinn, som er plassert i den øvre, bakre delen av hjernen. Derved forenkler utvidelsen av åpningen av Kronechakraet og Lyssøylen din. Dette er store fysiske trinn i Oppstigningsprosessen, for de vil rense og utvide forbindelsen din med Livets Elv, som inneholder Skapelsens Levende Lyspartikler, kalt Adamantine Partikler.

På det tidspunktet begynner du å bygge et kraftfelt av Full-Spektrum Lys for dette Under-Universet, mens du streber etter å bli en Selv-mester – en bevisst medskaper, som bare skaper de tingene som er til størst fordel for alle. Fra den tiden og fremover, får pusteøvelsene og bekreftelsene dine en helt ny betydning.

For å bli en levende sideelv til Livets Elv, må dere forberede dere til å la Livets Essens strømme inn i og gjennom dere. Du må bruke det du trenger, og deretter la resten strømme frem, klar og tilgjengelig for å bli brukt i de fantastiske kreasjonene til den nye Guddommelige Blåkopien. På denne måten vil dere bli Lysets bærere og tjenere. Dette er det ultimate budskapet i all læren vi har gitt dere, de siste årene. Dette er målet for Selv-mestring. Dette er veien til Oppstigning.

Den HELLIGE TRIADEN er vehiklet som GudsFrø Atomet virker gjennom, akkurat som Sjelen arbeider gjennom personligheten på Jordplanet. Det Syvende Under-nivået – det høyeste Fjerdedimensjonale nivået – er en bærer av Kausallegemes Sjelsbevissthet. Kausallegeme er det Åndelige Legeme til GudsFrø Atomets SjeleFragmenter, og det er et mellomledd mellom Ånd og materie, liv og form.

DE TRE KOSMISKE LYSSTRENGENE: Det er tre KOSMISKE GYLNE LYSSTRENGER FRA DITT INDRE GUDSFRØ ATOM, som strømmer ned gjennom dine mange HELLIGE TRIADER inn i din Fjerdedimensjonale Kausallegeme, og deretter ned i din Oversjel/Høyere Selv inn i den fysiske beholderen. De tre strengene er LIVSKRAFTENS ENERGISTRENGEN, BEVISSTHETSSTRENGEN OG DEN KREATIVE STRENGEN.

1. Pusten av Ånd, Liv og Energi (som inneholder to tråder med iriserende lys) forankrer først i Sjelsstjernen, OverSjel/Høyere Selv. Av de to Livsenergitrådene er den ene – en Gullstreng – forankret i et GudsFrø Atom i Pinealkjertelen, og den andre – en Sølvstreng – er forankret i Diamant Kjerne Guds-Cellen i det Hellige Hjerte. Denne essensielle «LIVSSTRENGEN» bruker blodstrømmen som sitt primære distribusjonsmiddel.

2. Bevissthetsstrengen kobles til din OverSjel/Høyere Selv i ditt Sjelsstjerne Chakra, og deretter forankret i Pinealkjertelen i hjernen.

3. Den Kreative Strengen forbindes med den Høyre Hjernehalvdelen til det høyere sinnet av intuisjon og inspirasjon, og med det Hellige Sinn.

NOEN AV DE VIKTIGSTE PERMANENTE FRØ ATOMENE I DEN FYSISKE BEHOLDEREN:

1. EN FØRSTE STRÅLE, MENTAL FRØ ATOM I PINEALKJERTELEN.

2. EN ANDRE STRÅLE, HJERTE FRØ ATOM I DET HELLIGE HJERTE.

3. EN TREDJE STRÅLE, ASTRALT FRØ ATOM I SOLAR PLEXUS.

4. ET ROTCHAKRA FRØ ATOM SOM INNEHOLDER EN RESERVE AV ADAMANTINE PARTIKLER AV LYS.

5. ET ANDRE FRØ ATOM I ROTCHAKRAET INNEHOLDER DIN GUDDOMMELIGE BESKRIVNING FOR VANNMANNENS NYE TIDSALDER.


Den høyere visdommen og den forfinede energien som kreves for å krysse under-nivåene til den Tredje/Fjerde Dimensjonen, leveres av de tre Guds-Stråle egenskapene og kvalitetene til hvert, mer forfinede, OverSjel/Høyere Selv. Denne vitale energien strømmer gjennom de Trefoldige Liv/Lys Strengene i personens Lyssøyle: Livskraftsenergi, Bevisst bevissthet og Kreativitet.

Etter hvert som en person gradvis våkner til Sjelen og det Høyere Selvets dulting, og derved blir en Søker etter høyere visdom, blir Bevissthets- og Kreativitetsstrengene aktive, og de vitale frekvensene av Selv-mestring og Oppstigning begynner å strømme inn i den fysiske beholderen. Til slutt vil høyere frekvens og vibrasjonsmønstre bli utstrålt fra GUDSFRØ ATOMET ned gjennom Livets Elv – Søyle av Lys – Anthakarana – inn i Sjelsstjernen, og deretter direkte inn i Pinealkjertelen og Hypofysen, og også inn i det Hellige Sinn og Hellige Hjerte. Det fysiske sinnet, tidligere kontrollert av egoets ønske-kropp personlighet, er nå kontrollert av den høyere frekvensbevisstheten til Sjele-Selvet.

Hver Hellige Triade ble redusert i Lyskvotient, ettersom den beveget seg lenger ut i tomrommet og tettheten til Skapelsen. Begynnelsen av den Femte-Dimensjonale bevisstheten – det tetteste, første under-nivået – vil sette i gang et fokus på den mentale kroppen og integreringen av Guddommelig Vilje. Spesifikke evolusjonære lover gjelder i hvert under-plan, så vel som i hvert fulle bevissthetsplan.

Hver HELLIGE/ ÅNDELIGE TRIADE inneholder Essensen av de Tre Guds-Strålene for dette Under-Universet: GUDDOMMELIG VILJE * KJÆRLIGHET/INTUISJON * INTELLIGENS I HANDLING.

DE ÅNDELIGE LOVER I DEN FEMTE DIMENSJONEN INNEHOLDER: Å lære å bruke energi i den fysiske, materielle verden, ved å bruke de tre Guds-Strålene fra ditt GUDSFRØ ATOM, via den HELLIGE TRIADEN innenfor det første under-nivået av den Femte Dimensjonen. Denne prosessen krever tålmodighet og øvelse; imidlertid, hvis du implementerer og praktiserer teknikkene vi har gitt deg, vil du gradvis bli tilpasset som en dyktig medskaper i de høyere formenes verdener. Det er også svært viktig at du lærer å holde deg sentrert innenfor Stille Punktet av Uendelighet – øyeblikket for Guds Kraft.

Treenighetsaspektet av den Tredje/Fjerde Dimensjonen, KROPP/SINN/ÅND, vil bli en perfeksjonert DUALITET, en Sjels-Infusert Personlighet – en fullt bevisst Sjel på det fysiske planet. Fra det tidspunktet og fremover er den Sjels-infuserte personligheten direkte forbundet med den Femte-Dimensjonale, inngangsnivået, Hellige Triaden, som er koblet til alle de høyfrekvente Hellige Triadene gjennom Multi-Dimensjonene. Etter å ha fullført dette evolusjonsstadiet, vil det ikke lenger være en OverSjel/Høyere Selv innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen.

HODE: HELLIG TRIADE * VILJE/FORMÅL

HJERTE: SJEL * VISDOM/INTUISJON


SOLAR PLEXUS: SJELS-INFUSERT PERSONLIGHET
(Dette skjer etter at ego-ønskekroppen har vendt tilbake til sin riktige rolle som en tjener for Sjelen, slik at den deretter kan bli inkorporert i SOLKRAFTSENTERET).

Sjelens primære mål er å forberede dens fysiske beholder til å integrere nok SkaperLys til å løfte dens frekvenser fra det Tredje-/Fjerde Dimensjonale miljøet til det grunnleggende Femte Dimensjonale nivået. På det tidspunktet blir den fysiske beholderen Sjels-infusert eller en bemyndiget Sjel, i en gratis beholder. Aspiranten er ikke lenger bare et menneske med en opprettholdende Sjel. Hver person er som et miniatyrboblebad i et hav av Skaperens dynamiske, virvlende energi.

DEN HELLIGE TRIADEN ER ET UTTRYKK AV DITT GUDSFRØ ATOM. SJELSFRØ ATOMET ER ET UTTRYKK ELLER EN FASSETT AV DEN HELLIGE TRIADEN. PERSONLIGHETEN ER ET UTTRYKK FOR SJELEN.

Når du krysser under-nivåene til den Femte Dimensjonen, er det en Hellig Triade stasjonert innenfor hvert av de Syv Under-Dimensjonale nivåene, hver av dem er redusert i størrelse og Lyskraft fra den ovenfor. Alle de Hellige Triadene ble sendt ut direkte fra Hjerte-Kjernen til ditt GudsFrø Atom, og de har vært stasjonert innenfor hvert Under-Nivå og Full-Dimensjonalt nivå – helt ned til det laveste – det første Under-Planet av den Femte Dimensjonen. Som mennesker – Ånd, Sjel og Fysisk Kropp – er du tilført VILJE til å skape en følelse av hensikt, instinktivt insentiv og en kompleks natur. Hver person vil ha unike stemninger, ønsker, kvaliteter, nedarvede kompleksiteter og hemninger, for hver inkarnasjon har DNA MinneFrø Atomene av totalsummen av hovedaspektene ved en persons tusenvis av livserfaringer. Sjelen reflekteres gjennom personligheten inntil Sjels-integrasjonen er fullført, da Sjele-Selvet OverLyser personligheten og uttrykker seg direkte gjennom den.

Planeten din er nå koblet direkte til Hjerte-Kjernen til den Store Sentral Solen i Melkeveisgalaksen. De nye kosmiske bølgene av SkaperLys, er en flott gave til de våkne Sjelene på planeten Jorden. Selv om disse forfinede, høyfrekvente Strålene ikke sendes direkte ned i de lavere Fjerde- og Tredje Under-Dimensjonale nivåer, vil de transformerende frekvensene av Lys gradvis filtreres inn og påvirke alt og alle, på og i Jorden.

Som et resultat av dens innretting med det galaktiske senteret og avstemmingen med den Store Sentral Solen i Galaksen, er Jorden i ferd med å heve sine frekvensmønstre – sin Sjele-Sang – slik at den kan gå tilbake til sin status som en Hellig Planet. Dette Under-Universet blir også oppgradert i vibrasjonsfrekvenser som et resultat av å bli bombardert med Adamantine Partiklene til SkaperLys via vår Universelle Moder/Fader Gud.

Kjære dere, prosessen som nå finner sted kalles Skapelsens Innånding. Et nytt, kraftfullt og altomfattende Clarion-kall har strømmet utover planeten deres, og millioner av Sjeler har igjen gått frem for å svare på kallet. Vi samler kreftene våre, som du er en integrert del av, mens forberedelsene gjøres for å utvide Skapelsen ut i det store tomrommet. Skaperens høyfrekvente utstråling er nå levedyktig og aktiv i galaksen din, solsystemet og på planeten Jorden, og du kan trekke frem så mye av denne sjeldne Kjærligheten/Lyset som din fysiske kropp kan inneholde, så lenge du bruker og deler alt du trekker frem til det større gode.

Spør og vi vil hjelpe deg i alle anstrengelser. Kall på oss og vi vil styrke ditt mot og lette dine byrder. Frykt ikke mørket, kaoset og volden som vokser mer og mer, for LYSET RÅDER ALLTID. Vit at menneskehetens fremtid fortsatt er lys med løfter når dere, Veivisere, går veien til Mestrene før dere. Vi «dusjer» ned over deg et fullt mål av utstrålingen fra vår Fader/Moder Gud. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-law-of-positive-return-aam-apr22

Tiden Er Nå

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. mars 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * mars 2022
Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere, la oss gå tilbake til noen grunnleggende, men livsviktige konsepter og læresetninger: Nok en gang er det på tide for dere å svare på det nye Kallet for Klarhet. Det er på tide for deg å gå i forgrunnen og si: JEG ER KLAR». Det er på tide for deg å forkaste de gjenværende restene av de forkledningene du antok for det jordiske dramaet du valgte å spille ut i dette livet.

Du har lekt lenge nok med konseptet om styrking av Selvet. Det er på tide å strekke ut hånden og ta på Kappen av Lys som venter på deg, et plagg som inneholder all kunnskap, egenskaper og kvaliteter til mesterskap som du etterlot deg, da du legemliggjorde deg i ditt tettere fysiske kar (kroppen).

Dere belemret dere med overlegg av negative, selvbegrensende konsepter og tankeformer fra en mengde tidligere liv for å møte og erobre deres største fiende, FRYKT. Vi har forklart dere, mange ganger før, «frykt er fraværet av kjærlighet, i en viss grad». Alle negative følelser, impulser og tro som sinne, skyld, skam, uverdighet, lav selvtillit, harme og så videre, stammer fra en følelse av å være avskåret fra den livgivende Kjærligheten/Lyset til vår Fader/Moder Gud.

Du lærte å projisere disse følelsene utover til de rundt deg i et forsøk på å gjenvinne den følelsen av varme, glede, trygghet og styrking, som den rene kjærligheten til Skaperen innpodet i ditt hjertesenter. I løpet av de mange Tidsaldre som har gått, har du gradvis glemt at all den emosjonelle næringen du noen gang vil trenge, tilføres via den vertikale søylen av Lys, som forbinder deg med ditt Guddommelige GudsFrø Atom og til slutt Skaperen.

Du begynte å projisere emosjonelle bånd av tilknytning til de rundt deg, noe som har resultert i en dragkamp i mange former mellom individer, menn og kvinner, familier, kulturer og nasjoner. Dette har skapt en emosjonell krig der det ikke er vinnere, bare tapere, for ingen kan utlede fra en annen det som vil erobre den svekkende fienden, som kalles frykt.

Du er i ferd med å finne veien tilbake til kjærligheten til det Hellige Hjerte, som er ubetinget kjærlighet. Kjærlighet til forhold ble normen da menneskeheten sank ned i tettheten. Fra disse negative tankemønstrene sprang alle andre selvbegrensende konsepter frem og ble din sannhet. Det er ikke rart at du har vært i krig med de rundt deg, for du har kjempet en tapende kamp i deg selv i så lang tid.

Nå er tiden inne for å reversere, frigjøre og omstrukturere din nåværende virkelighet – en ny virkelighet som omfatter alle leksjonene i mestring, som vi har gitt deg de siste årene. Vi har gitt deg effektive måter å overvåke tankene dine og stille sinnet for å omprogrammere ditt underbevisste og bevisste sinn med høyere visdom fra ditt Guddommelige Selv. Vi har lært deg hvordan du balanserer de flere sinnene i chakrasystemet ditt, slik at de igjen fungerer harmonisk med hverandre.

Når du opplever fred i sinnet, vil du også begynne å oppleve glede og lykke i hjertet, for de er ubønnhørlig forbundet. Det er på tide for deg å frigi alle de konseptene som ikke støtter din høyeste, mest kraftfulle visjon for fremtiden, for uansett om du tror det er slik eller ikke, så blir du for hver dag som går, mer og mer en kraftfull medskaper.

Akkurat som i dramaet som utspilles på planeten deres i dag, var det en tid i deres eldgamle fortid da du også gikk frem og sa: «Jeg er klar til å tjene». Du forlot skjønnheten, sikkerheten og komforten i ditt hjemland og reiste ut i det ukjente. Du brukte mange tusen år, mens du teller tid, på å forberede deg til oppdraget ditt, og du ble testet om og om igjen for å se om du virkelig var klar.

Dere avla en ed og gikk med på å tillate dere å bli redusert i Lys, visdom og kraft til den grad som var nødvendig ved å fragmentere deres vidunderlige Selv, om og om igjen, for å oppfylle den tildelte oppgaven. Dine kjære ønsket deg lykke til og så deg gå med stor sorg, men også med stolthet vellende opp i deg. For de visste at du skulle ut på et stort oppdrag; et oppdrag pålagt av vår Fader/Moder Gud. De visste at du ville være borte veldig lenge, og de visste også at du ville glemme dem; men de ville aldri glemme deg. Nå sender medlemmene av din Åndelige familie deg Stråler av Kjærlighet/Lys hjemmefra - kjærlige meldinger som forteller deg hvor mye du er savnet og at det er på tide å komme tilbake. Det er faktisk tid for en åndelig gjenforening av monumentale proporsjoner.

Den kosmiske trompetens kallen på at kampen om ekstrem dualitet skal ta slutt, har lydt. Det er på tide for deg å vende tilbake til din sanne tilstand, som en fullverdig Utsending av Lys for Skaperen. En ny oppgave blir tilbudt deg, en oppgave som krever at du tar tilbake en stor del av det du forlot underveis på nedstigningen til virkelighetens materielle rike. Husk, mens du spirer fremover og oppover inn i de høyere rikene av Lys, blir du også gjenforent med din Åndelige familie.

Kampen mellom Lys og skyggesiden, har virkelig vært en kamp mellom dere. Ettersom de mange Fragmentene av uttrykk ble brakt frem til fysisk legemliggjøring, begynte dere alle å tro og bekrefte at deres var den rette eller sanne måten; at dine skikker og tradisjoner var de beste; eller din religion og ritualer var de som var favorisert av Gud. Menneskeheten skapte det brede spekteret av Lys og skygge der pendelen av sannhet og kraft i stor grad ville svinge frem og tilbake over de mange tidligere Tidsaldre.

Når du ser på fortiden din, er det åpenbart at det aldri er noen sanne vinnere i en krig, bare skiftende makt og forskjellige typer problemer eller ulikheter. Menneskeheten har ennå ikke lært kunsten å styrke gjennom positiv, selvsikker handling, som søker rettferdighet for alle. Krigene du kjemper nå er et resultat av frø av hat og frykt som ble plantet for tusenvis av år siden. Og inntil menneskeheten aksepterer sannheten om at dere alle er brødre og søstre i Ånden, vil det ikke være noen sann fred på Jorden. En Jord som er gjennomsyret av og hindret av Tredje- og Fjerde-Dimensjonale vibrasjonsmønstre av frykt og begrensning. Når Jorden og menneskeheten til slutt blir løftet inn i de forfinede frekvensene til de høyere Fjerde- og Femte-Dimensjonale frekvensene, vil det bli fred på Jorden. Krig vil være et vagt, fjernt minne fra fortiden.

Det er derfor det er så viktig for deg å bli med i Lysets Legioner, som prøver å skape en Ny Jord hvor fred og harmoni vil råde. Hver og en av dere er mye mer kraftfulle enn dere noen gang kan forestille dere, spesielt hvis dere har integrert og bruker mestringsverktøyene vi har tilbudt dere. Hver gang dere besøker deres Pyramide av Lys og Kraft, og derved fyller dere selv med den Guddommelige eliksiren av Kjærlighet/Lys fra Skaperen, tar dere med dere tilbake til det fysiske riket mer av den vidunderlige energien. Du stråler det ut fra deg og det filtreres ut som en gave til alle de rundt deg. Sakte, men sikkert magnetiserer du til deg selv og inn i Jordens byggesteiner av Lys, som du vil bruke til å gjenskape drømmene og prosjektene du har sett for deg.

Høyt Elskede, vil dere overgi deres følelsesmessige smerte til oss og tillate oss å vise dere hvordan du kan gå tilbake til følelsesmessig fred og harmoni i deg selv? Vil du tillate oss å hjelpe deg med å erstatte gamle begrensende tanker, med nye styrkende begreper om mestring? Er du modig nok til å skrive visjonen din for fremtiden og plassere den i din Pyramide av Lys, og be om det høyeste resultatet for alle? Er du villig til å frigi noe vedlegg til resultatet? Når du justerer din vilje med Skaperens vilje, vil du bli overrasket over følelsen av frihet og forsikringen om rettferdighet du vil føle, for ønsket til vår Fader/Moder Gud er alltid til ditt høyeste gode.

Mental harmoni kommer med omprogrammering av gamle negative, begrensende tanker som er dømmende, rigide og kontrollerende. Mental løsrivelse kommer med visdom ─ en forståelse og tro på de Universelle Lovene. Som en Utsending av Lys, vil du søke å leve etter de høyeste moralske standarder gjennom dydig oppførsel, og med et brennende ønske om å se rettferdighet for alle. Emosjonell og mental helse og fysisk velvære er et resultat av å lære å leve i hjertets hellige rom, mens du holder deg innstilt på visdommen til ditt Høyere Selv.

Når du lærer å fungere innenfor stillheten i det Hellige Øyeblikket av Uendelighet eller Stille-Punktet i Skapelsen, begynner magiske ting å skje med deg og rundt deg. Du begynner å skape et energetisk kraftfelt rundt deg som er ugjennomtrengelig. Kroppen din fornyer seg hele tiden via tankeformene og de energetiske mønstrene du utstråler. Endre de selvbegrensende mønstrene og negative tankeformene til positive, ekspansive vibrasjoner, og du vil endre kroppen din, virkeligheten din og til slutt din verden.

Er du villig til å utvide tankene dine til å omfatte en ny virkelighet? Er du villig til å utvide dine grenser for hva som er mulig å skape og nyte i din nye virkelighet? Er du villig til å kreve velstand og overflod i alle de tingene du ønsker? Er du villig til å utvide ditt sinn og din visjon, når du strekker deg oppover og utover, for å inkludere alle de fantastiske nye konseptene og oppfinnelsene som bare venter på at noen skal gjøre krav på, integrere og skape dem?

Se tilbake på menneskehetens fremgang de siste 100 årene eller så. Dere har gjort forbløffende fremskritt på alle områder av den fysiske eksistensen. Vi forteller dere, kjære venner, det er ingenting sammenlignet med det som venter på dere, her og nå. Et kvantesprang i evolusjon og menneskelig bevissthet finner sted, og de som forbereder seg på dette fremskrittet er de som vil sette tempoet for det som skal komme i løpet av disse neste viktige årene på Jorden.

Vi har fortalt deg at vår Fader/Moder Gud nå tar en aktiv del i gjenforeningsprosessen. Det er fantastiske nye farger utover alt du kan tenke deg som omdefinerer Strålene slik du kjenner dem. Dette er fordi nye frekvensmønstre blir lagt til, så vel som nye kvaliteter og attributter når de blir Stråler av forfined Universell bevissthet.

Den Første Strålen av Guddommelig Vilje/Kraft til å skape, har blitt den Royale Strålen for den nye kreative prosessen som nå pågår. Den blander den esoteriske (åndelige plan) fargen blå for sannhet og tapperhet med den eksoteriske (materielle plan) fargen rød for kraft og fremdrift, noe som gjør den magentafarget med et glitrende, selvlysende overlegg av SkaperLys.

For en tid siden fortalte vi deg om de nye Strålene eller Under-strålene av individualisert uttrykk fra Skaper Sinnet. Dere blir virkelig Formbyggere, sammen med den mektige Elohim, når dere lærer å bruke Skapelsens kosmiske verktøy. Når du gjør krav på gavene til den Første Stråle, har du evnen til å integrere i den Strålen, for din bruk, de egenskapene du føler du trenger mest, i deres høyeste og beste form. Når du gjør krav på gaven til den Royale Strålen av Guddommelig Vilje, vennligst fyll den med medfølelse, velvilje, klar visjon og hensikt, med et ønske om å skape harmoni, fred og overflod for alle mennesker på Jorden, ikke bare for de få.

Det er derfor vi har brukt så mye tid på å lære deg om aspektene, egenskapene, kvalitetene og dydene til hver Stråle, i både deres positive og negative former. Hvordan vil du vite hva som må endres, hvis du ikke er klar over hva som er tilgjengelig, og for også å bli klar over hvordan du for øyeblikket bruker energiene? Den fantastiske energien til den nye Skapelsen, virvler og spiraler rundt deg. Alt du trenger å gjøre er å vende deg innover og strekke deg ut for å ta de nye cellene av Guds Lys som blir dusjet ned over deg.

Hvis du er modig nok og villig til å gjøre jobben, kan du benytte deg av de høyere frekvensene i din kolonne av Lys, for å få ned de mer forfinede og kraftfulle MinneFrø Atomene av rent kosmisk umanifestert potensial. Disse gavene venter på deg i din Pyramide av Lys og Kraft. Alt du trenger å gjøre er å holde deg sentrert i ditt Hellige Hjerte med ren kjærlig intensjon, og et ønske om å hjelpe til med å returnere Jorden til det paradiset den var i begynnelsen. Du må også være villig til å si: «JEG ER KLAR til å bli en Utsender av Lys, igjen».

Vi lover å Lyse veien og rydde veien for deg, når vi kommer stadig nærmere hverandre på vår reise inn i morgendagens dristige, nye fremtid. Måtte du sole deg i vissheten om at du er et elsket barn, et Hvitt Ild MinneFrø Atom fra vår Fader/Moder Gud, og du er evig elsket. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-time-is-now-aam-mar22

 

Aktivering Av Fremtidens Krystallinske MinneFrø Atomer

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. februar 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * februar 2022
Ronna Vezane/Hellig Skribent


ERKEENGEL MIKAEL: Høyt Elskede Mestere, dere er nå i ferd med å gjenforenes med deres STARSEED SJELEFAMILIER. Du er klar til å begynne å danne noen av dine mange TREENIGHETS SJELENHETER – bestående av de Sjelene som har aktivert og bevisst bruker alle tre Gudsstrålene av Guddommelig Vilje, Guddommelig Kjærlighet/Visdom og Guddommelig Aktiv Intelligens – enheter sammensatt av 3, 9, 12, 24 og 144 elskede Sjeler. Mange av disse Sjelegruppene er i dannelsesstadier på det fysiske planet. Du, fortroppen, er nå i ferd med å skape disse fantastisk bemyndigede åndelige enhetene. Dere er de modige åndelige pionerer, som vil bli inspirerende eksempler for menneskeheten. Dere er også de som vil gi de innledende MINNEFRØ ATOM-KODENE til SkaperLys – de nye Guddommelige Blåkopiene, for de fremvoksende LYSBYENE på Jordplanet.

I tillegg vil det også være mange Sjelegrupper, bestående av mennesker som aldri har møttes på det materielle planet, dannet innenfor de nye FEMTE-DIMENSJONALE, ENHETER av HELLIGE-TRIADE PYRAMIDER. Disse gjenforeningene og fellesoppdragene vil være enda mer kraftfulle og meningsfylte, enn de som ble dannet personlig. Ja, mine modige Lyskrigere, den lenge forutsagte epoken som dere alle har lengtet etter og strebet etter, er over dere. Vi fra Lysets Riker, gleder oss over seieren din. Vi står standhaftig ved din side, mens vi alle reiser sammen for å sikre at den Guddommelige Planen for den Nye Tidsalder, blir oppfylt. Du er dypt elsket, JEG ER ERKEENGELEN MIKAEL.

RONNA: Kjære venner, tiden vi har ventet på er endelig over oss. «Nullsonen» som vi har vært i en stund nå, er over. DET ER TID FOR HANDLING. Vi blir sterkt og tydelig gitt en viktig del av vårt nye Guddommelige Oppdrag for Vannbærerens Tidsalder. Jeg har aldri følt Erkeengel Mikaels kjærlige energi, så sterkt. Han understreker at i disse kritiske tider med transformasjon, må vi nå ta grep for å lette noe av det enorme stresset på vår Moder Jord, Deva-Riket og elementene i naturen.

Det er svært viktig at du forstår hvorfor våre handlinger og deltakelse, er så viktig. Vi er de som må bringe inn og forankre Skaper Lyset, som vil aktivere den nye Guddommelige Blåkopien, som begynner med aktiveringen av de KRYSTALLINSKE STRUKTURENE DYPT I JORDA, SOM INNEHOLDER DE HVITE ILDFRØ ATOMENE TIL DE FEM HØYERE GALAKTISKE STRÅLENE AV BEVISSTHET.

Vi må også bevisst begynne å jobbe med de store Deva og Elemental Rikene, for å forvandle og fjerne all den destruktive negativiteten som menneskeheten har spydd ut i eterne. Hvis vi ikke gjør det, vil det bli enda mer ødeleggelse via branner, orkaner, flom og jordskjelv. Universelle Lover sier at vi må oppleve det vi skaper, og det er menneskeheten som har skapt disse forferdelige «ødeleggelsesvåpnene».

Erkeengelen Mikael har fortalt oss mye gjennom årene, om hvordan store krystallinske strukturer ble strategisk plassert dypt inne i Jordens overflate, da den først ble dannet. Disse store klyngespirene inneholder den Guddommelige Blåkopien, programmert av vår Fader/Mor Gud for hver undersyklus av de syv store Kosmiske Tidsaldere for menneskehetens opphold innenfor denne Under-Dimensjonen.

Vår Jord, menneskeheten og alle sansende Vesener, integrerer og behandler nå de forfinede frekvensene til de Fem Høyere Strålene av Galaktisk Bevissthet. Blåkopien for Syv Stråler av Guds Bevissthet for vårt Solsystem, har også blitt oppgradert for å inkludere de tre første undernivåene av vår Femte-Dimensjonale Bevissthet. Akkurat som vi, STARSEED Lysarbeidere, bevisst har aktivert de halvsovende krystallinske strukturene og de Fiolette Flammene i de store jordiske hulene i mange år, er det nå på tide for oss å begynne prosessen med å aktivere KRYSTALLINSKE MINNEFRØ ATOM-programmeringer for Galaktisk Bevissthet, som er innholdet i disse store sansende krystallstrukturene.

Vi har også programmert MINEFRØ ATOMER i vårt HELLIGE HJERTE og vårt HELLIGE SINN. Uten engang å være klar over det, har noen av oss over tid gradvis aktivert disse dyrebare Frø Atomene. Vi har også utført tjenesten med å hjelpe til med aktiveringen av MINNEFRØ ATOMENE i de kjære Sjelene som er klare for denne dyrebare gaven, så vel som for vår velsignede Jord. Imidlertid, som aktive Mestere av Lys og bærere av den nye Guddommelige Blåkopien, er det nå på tide at denne prosessen blir forstått og aktivt brukt, med intensjon, av oss alle.

MINNEFRØ ATOM KRYSTALLER OG ADAMANTINE PARTIKLER I JORDA

RONNA: Mens han var i dyp meditasjon, fortalte Erkeengelen Mikael meg at det er historiske og vitenskapelige MINNEFRØ KRYSTALLER lagret i store underjordiske huler, på strategiske steder rundt om i verden. Disse eteriske FRØ KRYSTALLENE er i de samme hulene som de Evige Fiolette Flammene, og begge har en integrert del å spille i vår nåværende Oppstigningsprosess. De forskjellige Hellige Stedene og hellige plassene rundt om i verden, har som oftest blitt bygget over eller i nærheten av en av disse store hulene - eller der det er en av de store krystallklyngene og spirene. Du vil også finne portaler til den indre Jorden, i nærheten av noen av disse spesielle Hellige Stedene.

Når vi blir guidet til å besøke et av disse spesielle stedene, kan vi oppleve en høyst forunderlig begivenhet som vi ikke en gang er klar over på det tidspunktet. Hvis intensjonene dine er rene, og din Energetiske Signatur og Sjele-Sang resonerer på et høyere Fjerde-Dimensjonalt nivå eller høyere, vil du automatisk aktivere de riktige MinneFrø Krystallene, som er lagret i hulen under det Hellige Stedet du besøker – for mest sannsynlig så har du utført denne tjenesten før; kanskje for mange Tidsaldere siden eller ganske muligens i et nyere, tidligere liv.

I sin tur, vil du bli begavet med en aktivering av noen av de Hvite Ild Frø Atomene som er lagret i ditt Hellige Sinn. Disse vil mest sannsynlig være MinneFrø Atomer, hvorav noen inneholder avansert informasjon som du vil trenge i fremtiden; eller MinneFrø Aktiverings Atomer, som vil utløse aktiveringen av et bestemt talent; eller kanskje Healing MinneFrø Atom, som vil hjelpe deg å overvinne noen plager eller forløse en plagsom, avhengighetsskapende vane.

Gjennom Jordens historie er det historier om mestere og store Vesener som oppnådde fantastiske bragder, vant store kamper, skapte mange praktfulle byggverk og utførte fantastiske mirakler gjennom sin egen, tilsynelatende, overmenneskelige innsats.

Det som hittil ikke har vært kjent, er at De Store visste hvordan de skulle trekke frem noen av MinneFrø Atomene fra de enorme hulene i Jorden. De hadde kapasiteten til å trekke frem et fullt mål av den Første Strålen av Guddommelig Viljekraft, sammen med et ekstra mål av Skaper Partikler av Lys, og også liv fra lagrene i hulene, dypt inne i Jorden.

Det er viktig at du forstår at en god del av de Adamantine Partiklene  av Lys, som ble tildelt planeten, ble lagret i disse store hulene, da den først ble skapt. Balansen ble lagret i Jordens Hellige Hjertekjerne. Hver planet, galakse, sol, stjernesystem, Under-Univers og Univers i Omniverset, har lagre av Adamantine Partikler av Liv/Lys – og det samme har hver Sjel som noen gang er skapt.

Akkurat som vi må aktivere Adamantine Partiklene vi bærer i oss, og de vi trekker frem fra den ubegrensede tilførselen av Skaper Lys, må vi også aktivere Adamantine Partiklene som er lagret i Jorden gjennom vår kjærlige intensjon og handling. Vi beveger oss nå inn i Mestringens vibrasjonsmønstre, og vi blir tilbudt spesielle gaver, talenter og spesifikke dispensasjoner for å hjelpe oss med å påta oss vår rolle som Verdenstjenere.

EN NY STERK ANMODNING har gått ut til de av oss som kom til Jorden som medlemmer av ERKEENGEL MIKAELS HÆRSKARE AV LYS. Vi blir kalt sammen igjen, for å fullføre vårt nåværende jordiske oppdrag. Vi har tilbrakt mange liv og utholdt enorme prøvelser og tester – for å helbrede vår fortid og harmonisere våre fysiske kar – slik at MINNEFRØ ATOMENE som ble kodet for så lenge siden i våre Hellige Hjerter og Hellige Sinn, kunne aktiveres. Dette var nøkler og koder som har hjulpet oss til å fullføre den Guddommelige Gruppens Misjon, som vi ble tildelt av vår Fader/Mor Gud i dette Under-Universet. FORTSETT Å SKINNE, kjære venner.

Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/activating-the-crystalline-memory-seed-atoms-of-the-future-aam-feb22

Få Tilgang Til Visdommen Til Ditt Høyere Selv

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. januar 2022

Høyt Elskede Mester, Oppstigning betyr å oppnå en klarere bevissthet om Selvet, og å akseptere det faktum at dere er en Hvitt Ild MinneFrø Atom Fasett av vår Moder/Fader Gud. Etter hvert som du går dypere og dypere i deg selv, innser du din intime forbindelse med ALT SOM ER. Når du først har følt den utsøkte saligheten av en hjerte-til-hjerte-forbindelsen med vår Moder/Fader Gud, og du er i stand til å trekke fullt ut av Adamantine Partiklene av Kjærlighet/Lys, blir din lengsel etter kjærlighet gradvis oppfylt. Din sult etter næring vil også bli stilt, og du vil bli gitt styrken, viljen og besluttsomheten du trenger for å glede deg over ditt jordiske oppdrag.

Energi genereres via frekvensmønstrene for tiltrekning, snarere enn mønstre av motstand eller friksjon. Tanker, ord og følelser har enten en nyttig eller en skadelig effekt på det fysiske karet, og de skaper også et visst bånd av frekvenser innenfor aurafeltet ditt og utover. Derved skapes din virkelighet, på det fysiske planet. Universets Lover sier at «du må alltid oppleve det du skaper».

HUSK: DET TALTE ORDET ER SPRÅKET I DEN FYSISKE VERDEN. ÅNDENS SPRÅK ER SAMMENSATT AV LYS, HELLIG GEOMETRI, BILDER, LYD OG FARGE. NÅR DU STRÅLER DE FORFINEDE FREKVENSENE AV KJÆRLIGHET RUNDT DEG, VIL IKKE DE NEGATIVE KREFTENE PÅVIRKE DEG.

Mine modige, dere må bli en sideelv til Livets Elv, en kanal for den Guddommelige Skaperkraften. Stagnasjon begynner umiddelbart når du stopper strømmen av Adamantine Partikler inn i og gjennom ditt Hellige Hjerte. Når du blir en Lysvokter, vil auraen din vokse og gløde når du blir opplyst av Åndens utstråling. Du, ditt hjem, ditt nabolag, by, stat, provins og land har alle et aurisk felt, enten det er lyst eller svakt. Hvert lands hjerte og sjel må gjenopplives. Når enhetsbevisstheten går tapt, begynner den åndelige livskraften til et land å avta. Husk at alt som eksisterer har en aura. Skaperens guddommelighet og fantastiske kraft er i alt!

Mange Sjeler er det som kan kalles åndelig konkurs, for de har enten brukt opp sin tildeling av Adamantine Partikler av Liv/Lys, og er nå så gjennomsyret av de lavere frekvensene i den Tredje og Fjerde Dimensjonale verden at de ikke lenger kan benytte seg av den kosmiske elven av Liv, og trekke frem hele spekteret av Skaperens Lys. Eller siden tidlig barndom, så har de ikke vært i stand til å oppnå det nødvendige nivået av harmoniske frekvensmønstre for å tenne deres tildeling av Adamantine Partikler, lagret i deres Hellige Hjerte.

Dessverre tar mange vakre Sjeler med seg inn i døden, den største delen av deres tildeling av Skaper Lys. Dette er de plagede Sjelene som føler seg uelsket og har ført et liv med lidelse og ofte isolasjon eller vold, som ble skapt av en følelse av håpløshet, følelser av selvhat og underlegenhet. De fokuserer ofte hatet og frustrasjonen utad, og klandrer andre og skjebnen for deres feil, mens de hele tiden er uvitende om at det er de selv som er kilden til sin egen smerte og lidelse.

Mange av disse dyrebare Sjelene, velger å komme frem på det som kan kalles det nedre spekteret av Skygge og Lys. På Sjelenivå, så valgte de med overlegg det livsdramaet de ville oppleve fordi de ønsket å overvinne visse ubalanserte frekvensmønstre fra fortiden. Men mange ganger var veien de valgte for mye av en utfordring, og de falt tilbake i de negative mønstrene, i mange fruktløse liv. De som har minst valgfrihet er drevet av besettelse, avhengighet og ubevisste impulser. De er kontrollert av tidligere negative påvirkninger som er svært vanskelige å korrigere. Husk, vakre hjerte, du blir ikke dømt av noen andre enn deg selv, og du vil alltid bli gitt en mulighet til å overvinne tidligere overtredelser. Selvtilgivelse er det første trinnet i å helbrede fortiden og gjenopprette forbindelsen til kraften i ditt indre.

Det kan virke hjerteløst og upassende; Imidlertid vil en Selv-mester gradvis avslutte forholdet til mennesker de ikke lenger er i harmoni med. Det skal ikke være noen dom, bare gradvis gi slipp og en tilbaketrekking eller løsrivelse av eventuelle energiledninger. Det er vanligvis den andre personen som avslutter forholdet, for de kan ikke lenger motta den «emosjonelle energien» de trenger fra den opplyste personen.

Så mange ensomme Sjeler søker sine Sjelevenner, og dette finner sted rundt om i verden ettersom flere og flere Sjeler når et visst nivå av harmoni i seg selv. For millioner av dere er dette tidspunktet når Sjelen deres har nådd det lengste ytterpunktet på sin separasjonsreise, og dere er nå midt i reisen til «gjenforening og integrering». Din Sjel har gradvis blitt tilført en Guddommelig misnøye som sakte filtrerer inn i din bevissthet, og du har vendt deg innover for å temme egoet og koble deg på nytt med Sjelen, Over-Sjelen og de mange Fasettene til ditt større Selv. Du har nå potensialet til å koble deg til de mange Fasettene til din Sjele-familie, ditt Høyere Selv, dine mange Over-Sjeler og din Gude-Stråle (JEG ER Nærvær).

På den annen side har mange Sjelevenner lignende Sjels-vibrasjonsmønstre, men de har ikke nødvendigvis lignende fysiske auriske mønstre. Sjele-frekvenser er sterkere enn fysiske frekvensmønstre, og de er sterkere når du er i en følelsesmessig, hjertefølt tilstand. Hvis utstrålingen er sterk nok, skinner Sjelens skjønnhet gjennom; men det er kanskje ikke sterkt nok til å overvinne de fysiske, emosjonelle og mentale egenskapene som ikke er i harmoni med hverandre, for å skape et varig, tilfredsstillende forhold. Fysiske relasjoner er i beste fall vanskelige på det jordiske planet, og spesielt når du streber etter Selv-mestring, og du er i ferd med å «kjenne deg selv», noe som fører til konstante transformasjonsendringer i og utenfor.

Mine modige, glem aldri, dere er evige og udødelige. Din fysiske kropp er et midlertidig tempel der Gud bor. Det Hellige Hjerte er Sjelens tempel; der er Essensen av livet hvor sann kjærlighet bor, og hvor din bevissthet om uendelighet begynner. Diamant Kjerne Guds-Cellen i det Hellige Hjerte inneholder de Tolv Strålene av Gudsbevissthet, som er eteriske krystallprismer av brutt Lys, kalt Stråler, som stråler frem Essensen av Skapelsen.

Døden er en metamorfose, en endring av kjødets kappe for en kappe av Lys. Du har bare ett liv og det er evig. Du har påtatt deg mange roller, mens du er på din reise gjennom evigheten; imidlertid er du som du var i begynnelsen i ditt Hellige Hjerte: et Guddommelig barn av den Høyeste Skaper. Å bli «Døpt» er å realisere din Guddommelighet i deg, og deretter feilfritt følge veiledningen til ditt Gude-Selv. I de høyere rikene er Lyskaret ditt rent, perfekt og uforgjengelig. Se for deg en helhet, som aldri har blitt endret og som ikke har noen ufullkommenheter.

Å holde seg sentrert i det Hellige Hjerte, opprettholder forbindelsen din til de høyere nivåene av Gudsbevissthet, og sikrer en jevn strøm av Skaper Lys, Kjærlighet og Liv. Det overbevisste sinn er en magnet for høyere, gudfryktig sannhet. Ønskekroppen er en genererende kraft i hver eneste person. Du er dominert av enten ego-begjær-kroppen, som kontrolleres av de fysiske sansene, eller den åndelige «rettferdige» ønskekroppen, som kontrolleres av det Høyere Selvet.

Det underbevisste, subjektive sinnet styres av det bevisste sinnet og tidligere kondisjonering. Den er programmert og omprogrammert gjennom vibrerende påvirkninger, der fortidens lavere, negative tankeformer har overbevist deg om at du er syndig, svak, ufullkommen og underlegen. Gjennom dine mange tidligere livserfaringer har du skapt en kraftig virvel av tvil, depresjon, frykt, knapphet og ødeleggende sykdom, som fører til for tidlig død. Disse skadelige tankeformene har blitt gjentatt om og om igjen til de er fast forankret i hvert enkelt individs underbevisste sinn, så vel som innenfor den kollektive bevisste trostrukturen, inntil de blir den aksepterte virkeligheten til massene.

Ditt Hellige Sinn vet alltid sannheten, og det vil til slutt overstyre misoppfatningene til det bevisste sinnet som kan omprogrammeres, mens du streber etter å rense det underbevisste sinnet for negative påvirkninger. Ditt Hellige Sinn er den direkte forbindelsen til Guds Sinn. Moderasjon i alle ting resulterer i likevekt, balanse og en følelse av velvære.

Selv-mestring fører til kontroll over de fysiske følelsene og tankeprosessene til det lavere sinnet. En Selv-mester står fast sentrert i det Hellige Hjerte midt i kaos og forandring, og holder fast ved det Hellige Sinns visdom ─ mens det samler styrke og veiledning fra vår Fader/Moder Gud ─ alltid en observatør av prosessen, når alle illusjoner sakte forsvinner.

Oppstigning betyr å oppnå en klarere bevissthet om Selvet og akseptere det faktum at du er en forlengelse av vår Mor/Fader Gud. Når du begynner prosessen med å integrere de mange Fasettene til ditt Høyere Selv, vil du også utnytte dine høyere kreative evner. Du må lære å perfeksjonere en tilstand av våken avslapning, der du er medskaperen så vel som en observatør av prosessen. Du må være tålmodig, for det er et forberedende stadium som må følges i prosessen med å aktivere dine høyere bevissthetskrefter og egenskaper.

Språket til det ubevisste og underbevisste sinnet, er først og fremst bilder. Aktiverings- og integreringsprosessen til det underbevisste, bevisste og superbevisste sinnet akselereres kraftig av bevisst praksis med å perfeksjonere dine bilder og visualiseringsferdigheter. Å perfeksjonere dine Tele-tankeferdigheter krever en intens vilje til å lykkes, sammen med besluttsomhet og konsentrasjon.

Din progresjon inn i de høyere rikene av bevissthet er en gradvis oppvåkningsprosess, hvor du våkner til dyttene og visdommen til ditt Sjele-Selv, og ditt Høyere Selv-OverSjel. Når du går inn på Veien til oppLysthet, starter du prosessen med å utvikle en bevisst, oppmerksom bevissthet. Du må først fokusere på de fysiske aspektene av ditt Vesen: ditt fysiske fartøy, chakrasystemet, din emosjonelle natur og dine mentale evner. Gradvis, over tid, ettersom du balanserer, harmoniserer og integrerer en viss grad av enhetsbevissthet i din fysiske tilstand av Væren, er du klar til å få tilgang til vibrasjonsmønstrene, visdommen, egenskapene og evnene til den høyere Fjerde- og lavere Femte- Dimensjonale realiteter. Dette er den grunnleggende transformasjonsprosessen kalt Oppstigning i Bevissthet.

Denne prosedyren inkluderer sammenføyning, balansering og integrering av høyre og venstre hjernehalvdel, få tilgang til ditt Hellige Sinn, samt balansering og harmonisering av de syv eteriske sinns-sentrene i den fysiske kroppen kalt Chakrasystemet. Når du tenner Kundalini Ilden, som er lagret i Rotchakraet og reserven av Adamantine Partikler av Lys (som ble lagret der ved fødselen, for fremtidig bruk), begynner du prosessen med å åpne og aktivere de Syv Seglene med høyere bevissthet. Du vil gradvis få tilgang til ditt Hellige Hjerte senter, og din Diamant Kjerne Guds-Celle begynner å flamme frem, og derved forstørre og utstråle i større kraft de dynamiske Strålene fra Gudsbevissthet. Dette er din egen spesielle formel, din Sjele-Sang, som ble kodet i din krystallinske struktur, før reisen din inn i det fysiske. Din oppgave er å forstørre, øke og legge til denne Sjele-Signaturen av Lys, mens du beveger deg dypere og dypere inn i utvidet Gudsbevissthet.

Du må innse at du eksisterer i en virvelvind av vibrasjonsfrekvenser, skapt gjennom dine egne kraftfulle tanker, handlinger og intensjon. Mens du eksisterer i det lavere frekvensmiljøet til en Tredje- og Fjerde Dimensjonal virkelighet, har du bare tilgang til energikrefter som består av Primal Livskraftsubstans, halvspektret Lys av de uharmoniske materielle eksistensplanene. Disse vibrasjonsfrekvensene vil reagere på dine tanker og handlinger, enten de er positive eller negative, og til slutt manifestere seg materielt avhengig av kraften og gjentakelsen av tankene dine. Din mentale sinnstilstand bestemmer resultatet av dine kreative bestrebelser. De Universelle Lover forsikrer at du vil oppleve de resulterende manifesterte uttrykkene for dine tanker og handlinger, enten de er positive eller negative. Er du villig til å strebe etter å opprettholde en balansert og kraftfull natur, slik at frekvensmønstrene du stråler ut i verden er kjærlige, snille og fordelaktige for alle?

Hvis du virkelig mener alvor med å utvikle dine latente ferdigheter innen telepatisk kommunikasjon, er det viktig at du bruker litt tid hver dag på å studere og øve. Lag et hellig rom hvor du ikke vil bli forstyrret, og be guidene og lærerne om å bli med deg dit. Når du gradvis tilpasser deg de høyere rikene og fjerner forvrengningene fra fortiden fra din personlige Lyssøyle, som forbinder deg med din JEG ER tilstedeværelse (Gude-Selv) og vår Far/Mor Gud, vil du sakte utvikle din evne til å opprettholde en konstant Alfa-tilstandsnivå. Deretter vil dere nyte et pågående forhold til deres Høyere Selv, deres guider, lærere, Lysets Kosmiske Råd og englenes rike. Det er ditt endelige mål.

Mine modige, vi vet at det kan være mye smerte, ubehag og frykt når du beveger deg gjennom disse akselererte prosessene. Vit at vi sammen vil overvinne all motgang. Vårt oppdrag er å åpne veien for enhver kjær Sjel, som uttrykker et ønske om å vende tilbake til harmoni. Når du tviler, trenger inspirasjon eller styrke, kom inn i Lyspyramiden din og vi vil gi deg mot, løfte deg opp og inspirere deg. Når du føler deg ensom eller uelsket, flytt inn i ditt Hellig Hjerte senter, og vi vil vente der for å fylle deg med den strålende kjærligheten til vår Moder/Fader Gud. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/accessing-the-wisdom-of-your-higher-self-aam-jan22