Advent Meditasjon

For tredje år på rad, så vil jeg legge ut en ny adventmeditasjon, hver søndag, frem til Jul ... som jeg håper du vil ha glede av. Unne deg selv noen stille stunder, i en ellers så hektisk førjulstid.

Vil du lese mer om Julehøytiden - Klikk her

Her er datoen for 1-4. advent:

1. advent - søndag 28. november
2. advent - søndag 05. desember
3. advent - søndag 12. desember
4. advent - søndag 19. desember

1. advent meditasjon

Adventstidens fire faser

For den som responderer på den indre julen, kan de følgende faser merkes i hjertet. Ved en bevisstgjøring om dette, kan det skapes et dypere samarbeide med den Guddommelige kjærlighetens innstrømning:


1. uke i advent – Forberedelsen

En renselsesperiode (fysisk, astral og mental), og uken hvor en kan motta inspirasjoner om sitt eget ståsted og utvikling.

Setning for den 1. søndag i advent:

«Jeg forbereder meg til Kristi fødsel i mitt Hjerte»


2. uke i advent – Unnfangelse

Sjelen har mulighet for å senke sterkere vibrasjoner inn i hjertet og inn i personligheten.

Setning for den 2. søndag i advent:

«Jeg gir slipp på friksjonene i min personlighet, som et offer for Kristi fødsel i mitt Hjerte»


3. og 4. uke i advent – Fødselen

Sjelens og Kristi fødsel i Hjertet.

Setning for den 3. søndag:

«Jeg skjenker velsignelse over dem som har vært delaktige i å påføre meg smerte og lidelse.»

«Jeg kjenner min vei og går den»

Setning for den 4. søndag:

«Jeg er forberedt og mitt personlige selv er stille»

«Jeg er rede til å motta og med alle midler forvalte Det guddommelige
Kristi-kjærlighetslys»Vil du lese mer om førjulstiden og julehøytiden ... Klikk her.