Celia Fenn


Jeg har siden januar 2021, oversatt Celia Fenn sine kanaliseringer. Det vil jeg gjøre etter beste evne, og forhåpentligvis til glede for dere fantastiske følgere.


Husk å ta kopi hvis du vil ta vare på kanaliseringene, for jeg sletter de eldste med javne mellomrom. Den nyeste kanaliseringen ligger øverst.

Her er lenken til Celia Fenn sin hjemmeside:
http://www.starchildglobal.com/

Oppvåkningen til Magien av Kreativ Manifestasjon: Tyren/Pleiade Porten

Erkeengel Michael via Celia Fenn
den 11. april 2021

Høyt Elskede, det har skjedd enorme forandringer i din verden og på planeten din, siden januar 2021. Etter et år med Covid-19 «lockdowns», er trykket fortsatt på i transformasjonsprosessen. Vi vet at mange av dere føler dere utmattede og bare vil gå inn i en lettere tid. Den tiden kommer, men først er det mer transformasjon og endringer.

Du kom til Jorden for å være en del av denne endringen. For å holde Lyset og være bevisst og våken og fylt med kjærlighet. Det er ikke press på noen på dette tidspunktet, for å gjøre store gjerninger! Snarere er det ditt arbeid med å få kontakt med din Sjel og din Guddommelige Essens, og ikke å bli fanget i konflikt og aggresjon.

Vi sier dere, Høyt Elskede, at det er en enklere måte å iverksette endringer på, enn protester og handlinger i den «ytre verden», som krever at man tømmer energi-reservene. Det er å få kontakt med den Indre Verden av Magisk Kreativitet, og manifestere dine Drømmer og Ønsker.

Du er et kraftfullt Kreativt Vesen, og du kan manifestere dine drømmer og visjoner til virkelighet. Men først må du ta et valg, og bestemme deg for hva det er du ønsker å skape?

Er du så komfortabel, at du ikke har noen drømmer?

Er du «fastlåst» i den nåværende virkeligheten, og ikke i stand til å forestille deg en annen?

Er du fanget i konflikter og fortellinger, og motstridende synspunkter?

Eller er du rett og slett for trøtt til å takle den nåværende virkeligheten, at du ikke har energi å gi, til å skape noe annet?

Vi kan forstå hvordan kampen i dette kaoset og usikkerheten kan være overveldende, og at du kanskje har å gjøre med både tap og stress på mange nivåer i ditt liv, så vel som kollektive energier som kan påvirke nattetid og drømmer.

Men vi sier til deg, kjære, at din evne til å drømme, skape og manifestere deg gjennom Drømme Magi og Visualisering, er det mest kraftfulle verktøyet du har på dette tidspunktet.

Hvis du kan drømme om en annen Virkelighet og en annen Fremtid på en tidslinje med Høyere Frekvens, så kan du skape den!

Du er Skaperen og Medskaperen. Du ble skapt «i Guds bilde» og med evnen til å skape og medskape. Et av formålene med dette menneskeskapte kaoset, er å få dere bundet i frykt, sinne og angst, slik at du vil glemme at dere er mektige skapere og at dere ikke er slaver til et økonomisk eller politisk system.

Dere er Frie og Suverene Vesener som har rett til å velge og skape, og ikke bare å reagere på andres kreasjoner.

Du kan visualisere og lage «Drømme-formler» som er kraftige holografiske maler for et Ny Jord-samfunn. Når flere og flere av dere skaper disse drømmene, begynner de å smelte sammen i Energifeltene, og så begynner de å manifestere seg. Du kan bruke ord og lage «Ord-formler» gjennom mantraer, affirmasjoner og dekret, som preger lydmønstrene i energifeltene som har samme effekt og begynner å tilpasse energiene til skapelsen.

Du kan synge, danse, male og lage Lysspråk ... alt dette er magiske sysler som har stor kraft, og som tidligere ble æret som Tempel Kunst, av dine forfedre.

Og de av dere som ønsker å jobbe med Naturen, Alver og Elementale Vesener, så er tiden din nå!

Solen beveger seg mot 5/5 Tyren Porten, når den delen av Himmelen som er opplyst, inkluderer Sirius og Orion, men spesielt Pleiadene. Pleiadene har en lang historie med å jobbe med naturprogrammene til Planet Jorden, og de jobbet med Elohim Engler for å frø mange av Plante- og Dyreartene på Jorden.

Det Pleiadiske Råd og din Pleiadiske-familie, samarbeider gjerne med deg i programmet ditt for Magisk Kreativ Manifestasjon.

Når du transitterer 5/5 Portalen eller Stjerneporten, vil de være tilgjengelige for å samarbeide med deg i dine drømmer og meditasjoner, for å skape den Nye Jorden der Himmelen på Jord vil bli en Virkelighet av Glede og Skjønnhet for deg.

I denne prosessen kan du frigjøre deg selv fra tettheten av den nåværende Kollektive Bevisstheten og stige inn i de Høyere Frekvensene på den Nye Jorden.

Noen av dere har valgt å være begge steder, for å lage en bro for de sjelene som ønsker å krysse fra den tredje dimensjonale virkeligheten til den Magiske Nye Jorden, og vi ønsker at du skal vite at du er elsket og støttet. Vi ber også om at du tar godt vare på ditt Fysiske Vesen, da disse svingningene mellom dimensjonene kan være hardt for nervesystemet. Husk å hvile og hydrere ofte!

Høyt Elskede ... vi ser deg danse i Lyset og Skape Mirakler!

Du vet at du har Kraften!

Ikke gi opp, men forsterk dine Drømmer og din Magiske Skapelse av den Nye Jorden!

Kilde: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/awakening-to-the-magic-of-creative-manifestation-the-tauruspleiades-gate/

Vannbærerens Tidsalder og den Stigende Feminine Kristus Bevissthet

Erkeengel Michael via Celia Fenn
den 11. januar 2021

Høyt Elskede, vi har ankommet ditt år 2021 av historien her på Jorden. Dette er et betydningsfullt år for deg som menneske på Jorden, når du innleder Gullalderen for Vannmannen (Vannbærerens Tidsalder) og begynner å føle de tilbakevendende energiene til den Feminine Kristus / Sophia-bevisstheten.

Året 2021 er en Bro ut av den gamle bevisstheten og inn i den nye. Når du setter føttene på broen for å krysse over, er du fortsatt omgitt av ekkoene og energiene fra det siste året. Så du vil fortsatt trenge å bearbeide og frigjøre hendelser og energier fra 2020, til en viss grad. Januar blir en spesielt begivenhetsrik måned, med en sterk energi av forstyrrelser og kaos. Halvveis ut i året vil du ha nådd midten av Broen, og da vil du være klar til å begynne å nærme deg slutten av broen og gå inn i en Ny Virkelighet. Innen Løve Porten i august, vil du begynne å oppfatte «formen» på ditt nye liv, på en Ny Jord i Vannbærerens Tidsalder.

Så du vil raskt finne ut at i 2021 må du være tålmodig og stole på din indre veiledning. Du vil føle i ditt Hjerte og din Sjel, hva som er sannhet for deg. Du finner ikke veien i historiene og dramaene fra 2021 ... og det vil være mange å velge mellom! Snarere, Høyt Elskede, vil veien videre bli funnet i ditt eget Hjerte, i din egen Indre Fred, Ro og Kreativitet. Husk at formålet ditt på Jorden er å skape en Ny Jord, og ikke la deg distrahere av andres agendaer. Vit hvem du er, og hvorfor du er her!

Vannbærerens Tidsalderen: Den Nye 2000 års syklusen, av den Store Syklusen på 26 000 År

Høyt Elskede, det er en «Stor Syklus» i Jordens reise gjennom tid og rom som kalles «Presesjon av Jevndøgn» og det er en syklus på omtrent 26 000 år. Jevndøgn er to «markør»-dager, når dag og natt er like lang, her på Jorden. Hvert år, ved Vårjevndøgn, stiger Solen inn i en bestemt konstellasjon i den astrologiske zodiaken, navn gitt til de konstellasjonsbånd som beskriver Jordens sykliske og sirkulære reise i tid/rom. For øyeblikket stiger Vårjevndøgn-solen i Fiskene, men du fullfører nå den syklusen og beveger deg inn i Vannbærerens Syklus.  

Presesjon beveger seg «bakover» rundt zodiaken, slik at syklusen før Fiskenes Tidsalder var Værens Tidsalder, og den som nå følger vil være Vannbærerens Tidsalder.

Fiskenes Tidsalder begynte for omtrent 2000 år siden. Dens Avatarer eller Veiledende Energier, var Yeshua (Jesus) og Maria Magdalena, som kom til Jorden som lærere av den Hellige Forening (Union) av de Hellige Hjerter. Misjonen deres var å forberede menneskeheten til den neste syklusen, Vannbærerens Tidsalder, som skal være en Gullalder for Fred og Harmoni, som vil legemliggjøre «Kristus Bevisstheten» i den Store Syklusen.

Formålet med denne «Stor Syklusen» er å forankre Lyskodene for den Guddommelige Kreative Intelligensen på Jorden, som i Galaksene. Den Store Syklusen begynte da Vårjevndøgn-solen var i Løven, som ble kalt «Zep Tepi» eller «Første gang» eller Begynnelsen, av Oldtidens Egyptere, som lærte sin Stjerne-Visdom fra Sirianske Stjerne Lærere. Det er også grunnen til at Sfinxen i Giza, ser på hva som ville ha vært konstellasjonen av Løven ved «Zep Tepi», da de kongelige Løver innledet Skapelsessyklusen, sammen med Elohim.

Så nå, Høyt Elskede Mestere, er dere halvveis over Jevndøgnbroen også, med ansiktene deres vent mot det nye som kommer, Vannbærerens Tidsalder!

Avatarer fra Vannbærerens Tidsalder: Yeshua (Jesus) og Maria Magdalena

I begynnelsen av Fiskenes Tidsalder sendte Elohim to Avatarer eller Oppstegne Mestere, for å forankre energiene som ville føre Menneskeheten fra volden i Værens Tidsalder, til den mer åndelige i Fiskenes Tidsalder. Fiskene, som styres av Neptun, får energi av høye åndelige idealer, og Yeshua og Maria Magdalena skulle legemliggjøre disse idealene som ville være nødvendige for Tidsalder-skiftet, når Fiskenes Tidsalder avsluttes og Vannbærerens Tidsalder starter.

Dessverre er skyggesiden av Neptunisk energi manipulasjon og løgn, så den sanne historien om Yeshua og Maria Magdalena ble holdt skjult og forvrengt i manipulasjonen av den, i flere dimensjoner, som prøvde å kontrollere Jorden og dens vei.

Yeshua og Maria Magdalena kom til Jorden som Guddommelige Tvilling Avatarer, for å holde Essensen av den utviklende Guddommelige Maskuline og Guddommelige Feminine, både i seg selv og som et Guddommelig partnerskap. Da Yeshua forlot Jorden, dro Maria Magdalena til Frankrike og fortsatte med sitt oppdrag å jorde den «rene» Guddommelige Energien og forberede seg på Vannbærerens Tidsalderen. Menneskeheten måtte forberedes.

Dessverre tok manipulasjons- og kontrollenergien over de første Frøene som ble plantet i Midtøsten, og den «kristne» kirken begynte å undertrykke og kontrollere mennesker gjennom frykt.

Den sanne linjen fortsatte i Europa gjennom læresetningen til Maria Magdalena, «Vår Frue», som slo fast at den sanne «Kristus Bevisstheten» var Kjærlighet, Medfølelse, Vennlighet og Frihet, praktisert i kjærlige og støttende samfunn av høyfrekvente Mester Vesener, «De Rene» eller «Katarer».

Imidlertid ble tilhengerne av Maria Magdalena utslettet av den romerske kirken under Albigenserkorstoget på 1200-tallet, og den sanne Avatar-læren ble tapt eller undertrykt. Men, Høyt Elskede, ikke for alltid! Det var en vakker profeti … gitt at på dette tidspunktet, akkurat nå, ville «De Rene» komme tilbake, for å føre Jorden inn i Gullalderen og for å gjenopprette læren om den Feminine Kristus Bevisstheten.

Visdommen av den Feminine Kristus / Sophia

Så spør du kanskje, hva er det som trenger å vende tilbake, som gikk tapt for oss?

Hva er den Feminine Kristus / Sophia?

Høyt Elskede, dette er den dype og kjærlige energien til ikke-dømmekraft og medfølelse. Både for andre, og for deg selv. Som Yeshua sa til sine tilhengere, da han trakk på sin Feminine Kristus Visdom: «Du må elske din neste som deg selv.» Dette betyr at du først må elske deg selv og vite hvordan du skal elske deg selv, før du kan elske andre.

Men når du ser dypere, finner du læren til «Vår Frue», Maria Magdalena, skrevet i ditt Hellige Hjerte. Dette er stedet for Balanse, Harmoni, Skjønnhet, Ro og Fred. Det er de svevende høyder til den Galaktiske Reise og de dype dybder i de Indre Riker. Når du stemmer overens med hennes visdom, vil du både sveve høyt og dykke dypt.

En av titlene som gis til de Guddommelige Feminine Avatarene er «Stella Maris» eller «Star of the Sea» (Stjerne av Havet). Stella Maris er den Lysstjernen (Ledestjernen) som guider deg på reisen gjennom det Kosmiske Hav. Følg det Indre Kosmiske Lyset, det Indre Guddommelige Feminine, for å navigere reisen din gjennom tid og rom. «Hun», Stella Maris, det Veiledende Lyset, bor i hver enkelt av dere og søker å bli vekket NÅ!

Velsignelser og Kjærlighet til Alle.

Kilde: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-coming-age-of-aquarius-and-the-rising-feminine-christ-consciousness/