Månedens Energier


Den 1. hver måned, legger jeg ute 2 budskap fra Østens Gudinne, Kuan Yin. Budskapene har vibrasjoner i den nye tids energi, og det er mye flott tekst.

Kuan Yin er Medfølelsen Mor. Hun leder oss mot vår Opplysthet som betyr å være i stand til å leve i Enhet og Harmoni med den Kjærlighet som er, og hengi oss til denne kjærligheten.

Opplysthet er ikke ment å være et fjernt åndelig mål, men noe vi kan velge å leve når som helst. Vi kan nærme oss vår opplysthet ved å velge kjærlighet, vennlighet, medfølelse og visdom fremfor frykt, fordømmelse, sinne eller adskillelse fra kilden – Det Guddommelige Feminine – som søker å nære oss slik at vi kan utfolde vårt fulle Vesen.

Du er en vakker sjel, og i deg er kraften til å være medskapende til et vakkert liv. Et liv der ditt Sjelelys kan stråle og løfte andre ved å minne dem om å velge Kjærlighetens vei, fremfor fryktens. Du kan være en kilde til Lys, Helbredelse og Visdom på denne Jorden, hvis du ønsker det. Du er klar til å vokse åndelig, til å være en ledestjerne i bevissthetens utvikling på denne jorden og til å være modig og velge Kjærlighet fremfor frykt.

Oktober Energier

FORANDRINGENS BOK

Lik en vakker, dog uvanlig melodi, utfolder den guddommelige plan seg gjennom livet ditt. Men planen er ikke alltid forutsigbar! Kuan-yin leder deg i riktig retning. Selv om du ikke fullt ut forstår hva som skjer i livet ditt akkurat nå, la Kuan-yin velsigne deg med tillit til utfoldelse av din egen guddommelige vei. Forandringens bok er alltid i spill og hjelper oss å finne vår vei. Du bare tar en smartere rute til ditt bestemmelsessted!

Noen ganger oppstår det situasjoner og omstendigheter som tilsynelatende tar oss bort fra vårt ønskede mål, eller som får oss til å lure på om vi må ta saken i egne hender for å oppnå den ønskede manifestasjon. Selv om vi ikke forstår hvorfor noe utspiller slik det gjør akkurat nå, vil vi senere, med tålmodighet og erfaring, kunne se visdommen og hjelpen i situasjonen. Med tiden kan vi undre oss over hvordan vi ble hjulpet av en høyere intelligens, noe vi ikke forsto den gang.

Lik en erfaren fjellguide har Kuan-yin vandret på den spirituelle veien gjennom mange liv får å nå frem til din opplyste og medfølende tilstand. Hun er meget klok og velsigner deg med sin nåde, selv om denne nåden kan ligne en mørk sky, en utsettelse, en uventet skuffelse eller til om med en vidunderlig ny mulighet i en helt annen retning! Hvis du stoler på hennes veiledning, kan hun hjelpe deg å unngå unødvendige fallgruver. Hun kan lese Forandringens bok og forstå den guddommelige planen som utfolder seg gjennom deg – for så å løfte deg opp til din guddommelige vei med minst mulig motstand.

Du blir nå bedt om å stole på og tillate utfoldelsen av omstendighetene i ditt liv. Hvis det oppstår forsinkelser, ikke tvinge igjennom noe. La heller tingene falle på plass av seg selv, med minst mulig innblanding fra din side. Du trenger ikke la noen utnytte deg, eller holde deg selv tilbake fra å uttrykke dine sannheter og følelser omkring det som skjer. Du blir i stedet oppfordret til å stole på at uansett hva som tilsynelatende skjer akkurat nå, er denne omveien eller uforutsette situasjonen en velsignelse fra den guddommelige plan, bekreftet av Kuan-yin. Hun hjelper deg nå slik at du kan unngå unødvendige problemer senere. Samtidig korrigerer hun din livsretning og hjelper deg å vandre grasiøst på din guddommelige vei.

HELBREDELSE MED FORANDRINGENS BOK
Ligg stille i er rom med dempet belysning og rett oppmerksomheten mot ditt hjertesenter. Forestill deg et glødende lys i ditt hjerte, og at en guddommelig vei åpner seg opp foran deg. Veien snor og svinger seg oppover og fremover, noen ganger helt uventet, men hele tiden er den badet i gyllent lys.

På veien ser eller fornemmer du Kuan-yins vakre, lysende energifelt. Hun kaster gylne gullmynter opp i luften og betrakter dem mens de lander. Hun ler varmt og klapper henrykt i hendene av mønstrene de danner. Hun ser deg og løfter hånden i velsignelse.

Gi enhver situasjon eller uventet omstendighet du måtte ha i livet – ønsket eller uønsket – til henne. Se at hun tar imot dem, forvandler dem til gullmynter, kaster myntene opp i luften og merker seg mønsteret som dannes når de lander. Hun sender kjærlighet til disse myntene fra sitt hjerte, og gir dem deretter tilbake til deg. Ta dem inn i ditt hjerte, og vit at alt er vel.

EN BØNN TIL ÆRE FOR FORANDRINGENS BOK
Kjære Kuan-yin, takk for dine velsignelser, din guddommelige nåde og støtte gjennom litt liv. I tillit og med full tiltro lar jeg nå den guddommelige plan, Forandringens bok, med all dens visdom helt enkelt få flyte gjennom meg. Jeg ber om mot til å stole på din godhet og støtte, og til å se skjønnhet og perfeksjon i alle livssituasjoner slik at jeg kan dra nytte av dem. Takk for din hjelp. Om shanti. Måtte jeg føle din fred i mitt hjerte nå. Om shanti.


LOTUSBLOMSTENS TRONE

Lotusblomstens visdom, som opplyser vår elskede Kuan-yin og alle åndelige mestere, er nøyaktig det samme lotusblomst-lyset som brenner i ditt eget hjerte, kjære. Det kan kreve stort mot å stole på ditt eget indre lys og stige opp til din egen indre spirituelle autoritet, spesielt hvis andres lys rundt deg virker mer kraftfulle enn ditt. Du blir nå bedt om å stole på denne indre veiledningen, over alt annet. Ha tillit til ditt eget hjerte. Vit at du er guddommelig.

Det finnes øyeblikk på vår vei der vi kan ha stor nytte av å hjelpe fra andre. Dette gjelder faktisk nesten alltid! En sann, spirituell mester, lærer, guru, veileder eller healer har alle den samme rollen – å sette deg i forbindelse med en bevisst forståelse av ditt eget indre lys, slik at du kan erkjenne at den åndelige kraft, myndighet og skjønnhet du har, i sannhet er den samme åndelige kraft, myndighet og skjønnhet som du kan se og ære i dem!

Av og til trenger vi en ekstern veileder for å hjelpe oss å skape denne forbindelsen med vårt eget lys. Noen ganger er vi nærmere vår egen guddommelige visdom enn vi bevisst erkjenner, og kan dermed tilegne oss uvanen med å tro at andre vet mer om hva som er godt og sant for oss, enn vi gjør selv. Noen ganger, på grunn av tankemønstre og betinging, er det lettere å se det guddommelige lyset i andre enn i vårt eget hjerte.

Dette orakelet har kommet for å veilede deg til å stole på din indre lærer vokser seg sterkere, og at du har mer åndelig visdom enn du kanskje tidligere har erkjent. I tillegg er orakelet en indikasjon på at du vil ha stor nytte av å være oppmerksom på veiledningene fra ditt eget hjerte nå.

Du blir nå veiledet til å varsomt vurdere i hvor stor grad andre har innflytelse over deg. I din beundringsverdige vilje til å være åpen for å lære og utvikle deg, vil du gjøre klokt i å ikke overgi din dømmekraft. Uansett hvor klok eller kraftfull en lærer måtte være, er det allikevel klokere og mer kraftfullt å alltid teste ut hva de forsøker å meddele ved å sitte med det i ditt eget hjerte. Føles all veiledning du har fulgt, sant for ditt hjerte?

Nå taler den indre læreren, guruen i oss alle, Kuan-yins gudinnelys til ditt eget hjerte, og oppfordrer deg til å stole mer på din egen guddommelige natur enn du noensinne har gjort før. Du blir bedt om å stige opp til Lotusblomstens trone – i din egen guddommelige sjel. Stol på ditt mot, kjære. Din reise tar deg med inn i åndelig modenhet, og du blir nødt til å erkjenne at du har åndelig myndighet i ditt eget hjerte. Ja, du kan lære av andre, men du må alltid ære din indre lærer, for dette er din egen betingelsesløst kjærlige og feilfrie veileder, den delen av deg som er av ren, guddommelig visdom, som alltid har vært og alltid vil være.

HELBREDENDE OPPSTIGNING TIL LOTUSBLOMSTENS TRONE
Sitt eller ligg komfortabelt med lukkede øyne og rett oppmerksomheten mot ditt hjertechakra, som ligger midt i brystkassen. Legg merke til lyset som er der inne. Forestill deg at inne i dette hjertelyset fornemmer du en vakker trone, en praktfull stol eller en lotusblomst der det sitter et guddommelig lysvesen i en elegant positur, sterk og full av medfølelse.

Si lavt: «Jeg ber nå om kontakt med visdommen og kraften til Lotusblomstens trone – og med det ubetinget kjærlige lysvesenet som sitter på tronen i mitt eget hjertechakra akkurat nå.»

Legg merke til hvordan dette vesenet knyttes til deg gjennom den guddommelige kjærlighet, som stråler ut fra dets øyne og hjerte, og gjennom energien til selve tronen – som er sterk, kraftfull og vis. Idet du gir deg selv lov til å virkelig motta energien fra dette kloke, opplyste vesenet, forstår du at det er ditt eget høyere selv som sitter på Lotusblomstens trone. Kjenn sjelefreden og tilliten i ditt indre. Bare la det være. Tillat deg selv å ikke måtte forstå eller analysere.

Når du har vært i denne erfaringen tilstrekkelige lenge, si følgende: «Jeg ER det guddommelige lys på Lotusblomstens trone, for alltid veiledende og kjærlig, kraften som trekker meg tilbake til min egen sanne naturs guddommelige lys. Om mani padme hum.

BØNN TIL LOTUSBLOMSTENS TRONE
Du brenner klart i mitt sinn og veileder meg endeløst, du guddommelige lotusblomst av lys – mitt eget hjerte. Jeg stiger opp til Lotusblomstens trone i deg, og vedkjenner min egen kraft, min visdom, min kjærlighet og mitt lys. Alt er godt i min egen sjel, gjennom Kuan-yins nåde og min egen guddommelige ild. Jeg stoler mer enn noensinne på meg selv og gjør meg selv åndelig sterkere. Om mani padme hum.