Månedens Energier


Den 1. hver måned, legger jeg ute 2 budskap fra Østens Gudinne, Kuan Yin. Budskapene har vibrasjoner i den nye tids energi, og det er mye flott tekst.

Kuan Yin er medfølelsen mor. Hun leder oss mot vår opplysning, som betyr å være i stand til å leve i enhet og harmoni med den kjærlighet som er, og hengi oss til denne kjærligheten.

Opplysning er ikke ment å være et fjernt åndelig mål, men noe vi kan velge å leve når som helst. Vi kan nærme oss vår opplysning ved å velge kjærlighet, vennlighet, medfølelse og visdom fremfor frykt, fordømmelse, sinne eller adskillelse fra kilden – Det guddommelige feminine – som søker å nære oss slik at vi kan utfolde vårt fulle vesen.

Du er en vakker sjel, og i deg er kraften til å være medskapende til et vakkert liv. Et liv der ditt sjelelys kan stråle og løfte andre ved å minne dem om å velge kjærlighetens vei fremfor fryktens. Du kan være en kilde til lys, helbredelse og visdom på denne jorden hvis du ønsker det. Du er klar til å vokse åndelig, til å være en ledestjerne i bevissthetens utvikling på denne jorden og til å være modig og velge kjærlighet fremfor frykt.

Juli Energier

TERSKELEN

Du står foran terskelen. Det finnes en annen måte å være på som er hinsides frykt. Dette er en hellig passasje gjennom et karmisk slør – inn i et nytt liv med styrke, fred, åndelig tjeneste for menneskeheten og glede i din egen sjel.

Gratulerer! Du er på vei inn i den dypeste fasen av sjelelig frigjøring, inn i kjærlighetens frihet som seirer over frykt. Det har vært litt av en reise. Mange, mange liv og mye indre arbeid har vært nødvendig for at du skulle bli i stand til å oppfatte det guddommelig lys, selv under fryktens tette materie. Du nærmer deg raskt den karmiske terskelen, der du kan gå fra fryktbasert til kjærlighetsbasert form.

Dette er en hellig og viktig tid der det er klokt å omgi seg med dem som er i stand til å støtte deg i denne kjærlighetsbaserte virkeligheten. I nær fremtid vil du kunne opprettholde din vibrasjon, selv blant vesener som er fryktbaserte. Da vil du være til enda større tjeneste for livet, kjærligheten og den guddommelige kraften på denne planeten.

Tillat inntil videre den kjære Kuan-yin å hjelpe deg å få kontakt med skjønnheten og kraften, kjærligheten og en fryktløs, uendelig glede i ditt eget høyere selv. Bli ikke motløs av gammel frykt som eventuelt måtte komme til overflaten. Du trenger ikke lage en historie rundt det, du kan bare observere det med kjærlighet og la det passere. Det er bare ditt indre selv som forløser enhver vibrasjon som ikke er i overensstemmelse med betingelsesløs kjærlighet.

Noen ganger kan det foreligge dype prøvelser på terskelen. Dette er ikke en eksamen du trenger å være redd for. Det er en mulighet til å erkjenne din utvikling, virkelig kjenne deg trygg på et solid indre spirituelt fundament – før du beveger deg fremover i sjelelig tjeneste til andre, gjennom hvordan du lever og virker på denne planeten. Det nytter ikke å forberede seg på å hjelpe andre med overgangen fra frykt til kjærlighet i større omfang, hvis du fremdeles holder på med overgangen selv. La deg selv stabilisere i den nye vibrasjonen, og din evne til å hjelpe andre vil øke naturlig, uanstrengt og med nåde og assistanse.

Godt gjort, kjære! Det er mye kjærlighet og feiring av overgangen din i de spirituelle verdener. Husk at det eneste forsvar som noen gang behøves – uansett hva den tilsynelatende frykt eller trussel er – er betingelsesløs kjærlighet i hjertet. Denne kjærligheten åpner for medfølelse og løsrivelse. Du er trygg og blir raskt klar til å gå over terskelen. Din reise er i sannhet velsignet.

EN HELBREDELSE FOR Å PASSERE TERSKELEN
Sitt i stillhet og fokuser på pusten i ditt hjerte. Si følgende: «Jeg påkaller mine høyere åndelige veiledere som elsker meg betingelsesløst. Vær med meg nå, kjære dere. Jeg takker dere nå for deres beskyttelse, kjærlighet, fred og glede. Namaste.»

Fokuser på det voksende lyset i ditt hjerte. La det få danne en skinnende lysstjerne. Fokuser på lyset som synker ned til din navle og danner en skinnende lysstjerne der. Fokuser deretter på lyset som stiger opp til ditt hode og danner nok en skinnende lysstjerne.

Si følgende: «Jeg påkaller den Guddommelige nåde, den Guddommelige kjærlighet, den Guddommelige kraft og den Guddommelige visdom jeg ER. Jeg påkaller min egen mestringsevne. Jeg påkaller den betingelsesløst kjærlige veiledningen som hjelper meg å passere den karmiske terskelen fra frykt til kjærlighet. Kjære dere, jeg er åpen for hjelp slik at denne åndelige overgangen kan skje i overensstemmelse med den fullkomne, guddommelige timingen. Jeg tar imot deres hjelp med takknemlighet.»

Fokuser på de tre lysstjernene som vokser i ditt indre, og når du er klar, sier du: «Jeg er kjærlighet. Jeg er guddommelig lys. Jeg er guddommelig kraft. La det skje.»

Vend tilbake til din pust. Når du er klar, åpner du øynene. Hvis du ønsker det, kan du avslutte øvelsen med bønnen nedenfor.

BØNN FOR PASSERING AV TERSKELEN
La meg være velsignet av Kuan-yins medfølende kjærlighet og beskyttelse, idet min sjel forbereder seg på å krysse fra frykt til kjærlighet, i alle dimensjoner av mitt vesen. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum.


TIL DET HIMMELSKE FJELL

Av og til trenger vi himmelsk energi for å oppnå våre spirituelle mål. Når du kjenner du ikke har helt kontroll over din skjebne, gir som regel det guddommelige deg en sjanse til å strekke deg etter hjelp, og du får en sjanse til å påkalle guddommelig kraft og de himmelske fjell slik at du kan bli skjenket et langt bedre resultat. Når du tillater de vesener, som elsker deg betingelsesløst, å tilby hjelp, er det et uttrykk for spirituell bemyndigelse – du styrker disse kreftene slik at de kan komme deg til unnsetning og hjelpe deg med å manifestere ditt livsformål, og din skjebne.

Du blir bedt om å tillate det guddommelige å hjelpe deg, om å påkalle Det himmelske fjell i ditt eget hjerte og om å strekke deg ut og la det guddommelige støtte din nåværende livsutfoldelse. Vi lever i et univers med fri vilje, og uansett hvor høyt du er elsket – ja, nettopp fordi du er så elsket og respektert, vil intet vesen gripe inn på dine vegne uten din tillatelse.

Å be om hjelp betyr ikke at du blir svak og avhengig og ikke kommer til å utvikle deg spirituelt. Du gjør dette for å utvikle din mestringsevne på et sjelelig nivå, ikke for å overgi livet ditt til andre, eller slutte å ta personlig og åndelig ansvar for det lenger! Å be om spirituell bistand hjelper deg å vokse i tillit, visdom og forståelse for universets natur og funksjon. Å lære å be om og motta guddommelig bistand, lærer oss kunsten om overgivelse, slik at vi kan smelte sammen med åndelige krefter som er større enn våre egne individuelle selv. Noe vidunderlig begynner å skje. Du vil oppdage at ditt guddommelige selv er et kraftfullt, levende uttrykk for universets kilde. I deg har du kraften, kjærligheten og næring fra selve livets kilde.

Når du påkaller Det himmelske fjell, blir vi minnet på at vi er guddommelige i våre egne hjerter. Vi får kraft gjennom denne erindringen, og kan hjelpe andre å huske også. Det betyr at jo mer du velger å spirituelt styrke det guddommelige til å bistå deg, desto sterkere og mer bevisst blir ditt forhold til lysvesener, og jo mer vil du erkjenne likhetene mellom disse vesenene og din egen guddommelige natur. Ved å holde deg i godt åndelig selskap, vil du, med andre ord, begynne å forstå din egen sanne natur.

Sørg for at du bemyndiger de vesener som virkelig elsker deg betingelsesløst. Når du ber om hjelp, si alltid følgende tre ganger: «Jeg påkaller de vesener som elsker meg betingelsesløst.» Så sier du: «Takk for deres klare veiledning og støtte i denne saken, slik at jeg kan vokse i min egen spirituelle mestringsevne, med fred, kjærlighet og glede, og etter min egen frie vilje. La det skje!»

HELBREDELSESKALL TIL DET HIMMELSKE FJELL
Sitt eller stå i en komfortabel stilling med lett lukkede øyne, og fokuser på pusten din. Kjenn føttene dine på gulvet og bli bevisst på energien mellom føttene og jorden. Forestill deg at denne energien vokser til en enorm lyskule, som strekker seg dypt ned i jorden og sender lys opp gjennom din kropp og ut gjennom toppen av ditt hode. Se for deg at denne lyskulen, som nå svever over ditt hode, øser lys ned gjennom kroppen og ut gjennom fotsålene, der den danner en lyssøyle akkurat der du står eller sitter.

Si følgende tre ganger: «Jeg påkaller de vesener som elsker meg betingelsesløst. Hjelp meg å manifestere min åndelige skjebne, med den høyst mulig vibrasjon som det er mulig for meg å oppnå i denne kroppen og i dette livet. Av egen fri vilje og som et suverent lysvesen, aksepterer jeg nå din guddommelige hjelp gitt for mitt høyeste gode og med ubetinget kjærlighet.» Kjenn på energien som blir aktivert. Lukk øynene og bli mer oppmerksom på ditt hjerterom.

Forestill det at du, i ditt eget hjerte, kan se et mørkegrønt, frodig fjellparadis der den lysende Kuan-yin sitter fredfullt og utstråler lykksalighet. Hun hører ditt kall og hilser deg med kjærlighet og fred, og begynner å stråle lys fra sitt vesen til deg. Motta hennes lys i ditt hjerterom, kjære. Vit at du har guddommelig hjelp med deg nå.

EN BØNN TIL DET HIMMELSKE FJELL
Kjære Kuan-yin, i himmelfjellets ashram, hør meg og hjelp meg å gi slipp på mine vanskeligheter med å motta hjelp. Hjelp meg å overkomme enhver følelse av verdiløshet eller mistillit som hindrer meg i å bli veiledet og satt i situasjoner der jeg kan motta guddommelig hjelp til mitt eget beste. Hjelp meg å føle meg verdig til assistanse, og hjelp meg nå til å ta imot den assistansen som kommer til meg med betingelsesløs kjærlighet. Takk! Om mani padme hum.