Månedens Energier


Den 1. hver måned, legger jeg ute 2 budskap fra Østens Gudinne, Kuan Yin. Budskapene har vibrasjoner i den nye tids energi, og det er mye flott tekst.

Kuan Yin er Medfølelsen Mor. Hun leder oss mot vår Opplysthet som betyr å være i stand til å leve i Enhet og Harmoni med den Kjærlighet som er, og hengi oss til denne kjærligheten.

Opplysthet er ikke ment å være et fjernt åndelig mål, men noe vi kan velge å leve når som helst. Vi kan nærme oss vår opplysthet ved å velge kjærlighet, vennlighet, medfølelse og visdom fremfor frykt, fordømmelse, sinne eller adskillelse fra kilden – Det Guddommelige Feminine – som søker å nære oss slik at vi kan utfolde vårt fulle Vesen.

Du er en vakker sjel, og i deg er kraften til å være medskapende til et vakkert liv. Et liv der ditt Sjelelys kan stråle og løfte andre ved å minne dem om å velge Kjærlighetens vei, fremfor fryktens. Du kan være en kilde til Lys, Helbredelse og Visdom på denne Jorden, hvis du ønsker det. Du er klar til å vokse åndelig, til å være en ledestjerne i bevissthetens utvikling på denne jorden og til å være modig og velge Kjærlighet fremfor frykt.

Mai Energier

SMARAGDFONTENEN

Det guddommelige feminine motiverer alle levende vesener til oppvåkning og bemyndigelse. Når en oppriktig søkende forsøker å bryte igjennom, sendes mye hjelp. Det er fornuftig å være åpen for å ta imot denne hjelpen, og faktisk ta et steg frem og drikke fra smaragdfontenen som er Kuan-yins betingelsesløst kjærlige hjertechakra. La deg selv næres av Den guddommelige mors styrke og kjærlighet som flommer mot deg nå.

Det kommer intet godt ut av å gjøre livet vanskeligere enn det behøver å være, annet en unødvendig stress, eller at man kanskje lærer at det ikke er så morsomt på denne måten! Akkurat nå går du gjennom en periode med viktig åndelig vekst. Ditt høyere selv har satt opp en spirituell plan, og planlegger å være på et bestemt sted i tid og rom for å sette ting i bevegelse, dra nytte av synkroniteter og bli i stand til å leve ut sin guddommelig hensikt – også i den fysiske verdenen. Sjelen er meget snarrådig og påkaller guddommelig hjelp for å komme til sitt bestemmelsessted i tide.

Når du tillater deg selv å bli hjulpet, blir et stort støtteapparat tilgjengelig for deg. Din sjel blir styrket og næret av Den guddommelige mors kjærlige hjerte. Når sjelen fylles med kjærlighet fra Smaragdfontenen kan den strømme gjennom deg, og du vil føle deg lykkeligere, mer balansert, tilfreds og fredfull. Jo mer assistanse du tar imot, desto mer selvstendig og tillitsfull vil du føle deg. Du vil oppdage at det oppstår færre problemer, og når de faktisk kommer, kan du bli overrasket over hvor raskt de løser seg – noen ganger med svært lite anstrengelse fra din side. Dette er fordelen med å la guddommelige krefter, som er større enn hver enkelt av oss, nære og støtte oss. Når vi lar den kjærlige kraften, som er mye større enn vår individuelle bevissthet, ta de tunge takene. Vil vår sjels vei utfolde seg raskere og bli mer gledesfylt. Alt du trenger å gjøre, er å la det skje.

Du er nå ved et punkt der du trenger støtte til å reise deg og bryte gjennom. Du inviteres til å drikke fra Smaragdfontenen og akseptere kjærligheten som strømmer endeløst fra Den guddommelig mors hjertechakra. Dette vil være til stor nytte for deg, også på måter du ennå ikke er bevisst på. Måtte din åndelige tørste bli slukket, og måtte du bli støttet og hjulpet av Den guddommelige mor.

HELBREDELSE FRA SMARAGDFONTENEN
Ligg eller sitt bekvemt, lukk øynene og pust rolig. Forestill deg at du er ved en hellig plass fylt med smaragdgrønt lys, og at du hører en fontene. Det høres ut som et vannfall, som en kvinne som synger vakkert, som lyden av klingende krystallbolle og syngende fugler. Du ser eller fornemmer fontenen og gir deg selv lov til å gå nærmere den. Du forstår at du er på et veldig spesielt sted med stor kraft og kjærlighet – i Den guddommelige mor Kuan-yins hjertechakra. Gi deg selv lov til å bade i og drikke av denne fontenen med respekt og takknemlighet. Absorber den. Kjenn hvordan alle følelser frigjøres. Og bare vær.

Når du er klar, kan du vende tilbake til pusten og kroppen. Du kan avslutte helbredelsen med bønnen nedenfor.

Vær åpen for å si ja i dagene og ukene som kommer. Tillat livet å være enklere, gi slipp på det som føles tyngende eller lager hindringer for deg, og ha full tillit til din prosess.

BØNN VED SMARAGDFONTENEN
Guddommelig Kuan-yin, elskede gudinne, du som elsker meg betingelsesløst, du har nå min velsignelse og tillatelse til å hjelpe meg med guddommelig energi, som er til mitt høyeste gode, på alle områder av mitt liv. Jeg kneler nå ved din hellige fontene av kjærlighet, lys og guddommelig assistanse. Fra ditt hjerte drikker jeg det som fyller min sjel! I takknemlighet tar jeg imot din betingelsesløse, kjærlighetsfulle hjelp. Om mani padme hum.


TIL DET HIMMELSKE FJELL

Av og til trenger vi himmelsk energi for å oppnå våre spirituelle mål. Når du kjenner du ikke har helt kontroll over din skjebne, gir som regel det guddommelige deg en sjanse til å strekke deg etter hjelp, og du får en sjanse til å påkalle guddommelig kraft og de himmelske fjell slik at du kan bli skjenket et langt bedre resultat. Når du tillater de vesener, som elsker deg betingelsesløst, å tilby hjelp, er det et uttrykk for spirituell bemyndigelse – du styrker disse kreftene slik at de kan komme deg til unnsetning og hjelpe deg med å manifestere ditt livsformål, og din skjebne.

Du blir bedt om å tillate det guddommelige å hjelpe deg, om å påkalle Det himmelske fjell i ditt eget hjerte og om å strekke deg ut og la det guddommelige støtte din nåværende livsutfoldelse. Vi lever i et univers med fri vilje, og uansett hvor høyt du er elsket – ja, nettopp fordi du er så elsket og respektert, vil intet vesen gripe inn på dine vegne uten din tillatelse.

Å be om hjelp betyr ikke at du blir svak og avhengig og ikke kommer til å utvikle deg spirituelt. Du gjør dette for å utvikle din mestringsevne på et sjelelig nivå, ikke for å overgi livet ditt til andre, eller slutte å ta personlig og åndelig ansvar for det lenger! Å be om spirituell bistand hjelper deg å vokse i tillit, visdom og forståelse for universets natur og funksjon. Å lære å be om og motta guddommelig bistand, lærer oss kunsten om overgivelse, slik at vi kan smelte sammen med åndelige krefter som er større enn våre egne individuelle selv. Noe vidunderlig begynner å skje. Du vil oppdage at ditt guddommelige selv er et kraftfullt, levende uttrykk for universets kilde. I deg har du kraften, kjærligheten og næring fra selve livets kilde.

Når du påkaller Det himmelske fjell, blir vi minnet på at vi er guddommelige i våre egne hjerter. Vi får kraft gjennom denne erindringen, og kan hjelpe andre å huske også. Det betyr at jo mer du velger å spirituelt styrke det guddommelige til å bistå deg, desto sterkere og mer bevisst blir ditt forhold til lysvesener, og jo mer vil du erkjenne likhetene mellom disse vesenene og din egen guddommelige natur. Ved å holde deg i godt åndelig selskap, vil du, med andre ord, begynne å forstå din egen sanne natur.

Sørg for at du bemyndiger de vesener som virkelig elsker deg betingelsesløst. Når du ber om hjelp, si alltid følgende tre ganger: «Jeg påkaller de vesener som elsker meg betingelsesløst.» Så sier du: «Takk for deres klare veiledning og støtte i denne saken, slik at jeg kan vokse i min egen spirituelle mestringsevne, med fred, kjærlighet og glede, og etter min egen frie vilje. La det skje!»

HELBREDELSESKALL TIL DET HIMMELSKE FJELL
Sitt eller stå i en komfortabel stilling med lett lukkede øyne, og fokuser på pusten din. Kjenn føttene dine på gulvet og bli bevisst på energien mellom føttene og jorden. Forestill deg at denne energien vokser til en enorm lyskule, som strekker seg dypt ned i jorden og sender lys opp gjennom din kropp og ut gjennom toppen av ditt hode. Se for deg at denne lyskulen, som nå svever over ditt hode, øser lys ned gjennom kroppen og ut gjennom fotsålene, der den danner en lyssøyle akkurat der du står eller sitter.

Si følgende tre ganger: «Jeg påkaller de vesener som elsker meg betingelsesløst. Hjelp meg å manifestere min åndelige skjebne, med den høyst mulig vibrasjon som det er mulig for meg å oppnå i denne kroppen og i dette livet. Av egen fri vilje og som et suverent lysvesen, aksepterer jeg nå din guddommelige hjelp gitt for mitt høyeste gode og med ubetinget kjærlighet.» Kjenn på energien som blir aktivert. Lukk øynene og bli mer oppmerksom på ditt hjerterom.

Forestill det at du, i ditt eget hjerte, kan se et mørkegrønt, frodig fjellparadis der den lysende Kuan-yin sitter fredfullt og utstråler lykksalighet. Hun hører ditt kall og hilser deg med kjærlighet og fred, og begynner å stråle lys fra sitt vesen til deg. Motta hennes lys i ditt hjerterom, kjære. Vit at du har guddommelig hjelp med deg nå.

EN BØNN TIL DET HIMMELSKE FJELL
Kjære Kuan-yin, i himmelfjellets ashram, hør meg og hjelp meg å gi slipp på mine vanskeligheter med å motta hjelp. Hjelp meg å overkomme enhver følelse av verdiløshet eller mistillit som hindrer meg i å bli veiledet og satt i situasjoner der jeg kan motta guddommelig hjelp til mitt eget beste. Hjelp meg å føle meg verdig til assistanse, og hjelp meg nå til å ta imot den assistansen som kommer til meg med betingelsesløs kjærlighet. Takk! Om mani padme hum.