Ronna Herman


Jeg har siden oktober 2020, oversatt Ronna Herman sine kanaliseringer. Det vil jeg gjøre etter beste evne, og forhåpentligvis til glede for dere fantastiske følgere.

Husk å ta kopi hvis du vil ta vare på kanaliseringene, for jeg sletter de eldste med javne mellomrom. Den nyeste kanaliseringen ligger øverst.

Her er lenken til Ronna Herman sin hjemmeside: https://www.starquestmastery.com/

Hold deg fast, Kjære

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. oktober 2021


Høyt Elskede Mester, vi vil nå gå gjennom noen av de grunnleggende lærdommene fra fortiden, for de som nylig har begynt å kreve sin fulle Sjelsbevissthet og Selvmestring for dette livet. Det vi kaller Hellig Pust (Hellig Åndedrag), som består av den normale Tredje/Fjerde Dimensjonale luften, som består av oksygen, så vel som Prana - det Hinduistiske ordet for Universell Livskraft energi, som strømmer inn i og gjennom det fysiske fartøyet. Imidlertid inneholder den også Adamantine Partikler av SkaperLys. Størrelsen og kraften til disse Guddommelige Partiklene, øker med hvert nivå av Høyere Bevissthet, som du oppnår. Det bemyndigende Pust av Uendelighet, åpner veiene som fører til de flerdimensjonale nivåene av Skaper Bevissthet. Ditt indre perspektiv vil automatisk utvides, ettersom du gradvis endrer måten å tenke og oppfatte på.

Når du har åpnet hjertets bakre portal, passerer Innånding-loopen av Uendelig Pust gjennom Medulla Oblongata (den delen av sentralnervesystemet som forbinder ryggmargen med hjernen) og ut av Oppstigningschakraet (hodets bakre portal) ved bunnen av skallen, mens den feier oppover og inn i din Sjele-Stjerne. Adamantine Partiklene av SkaperLys som du har pustet inn, er programmert til å integrere et bestemt antall Livskode MinneFrø Atomer fra din OverSjel - Høyere Selv, da Hellige Pust passerer gjennom Sjele-Stjernen. Utpusten eller pusten, passerer gjennom Rotchakraet og kommer inn i Kundalini Frø Atomet, som er innholdet deri. Overvåket av din OverSjel - Høyere Selv blir målte deler av Adamantine Partiklene som er lagret i Rotchakraet, lagt til den Hellige Pust.

(** Merk: Illustrasjoner og fullstendig forklaring på Uendelig Pust En og Uendelig Pust To - Infinity Breath One and Infinity Breath Two, kan du finne i referanse og åpenbaring - REFERENCE & REVELATIONS - en studieveiledning ─ på nettstedet mitt: www.StarQuestMastery.com * Ronna)

De Adamantine Partiklene av Lys, som er lagret i Rotchakraet, er unike, fordi de inneholder de programmerte MinneFrø Atomene i din nåværende Guddommelige Plan/Blåkopi - dine spesielle talenter, egenskaper og kvaliteter fra tidligere livserfaringer - så vel som de forvrengte MinneFrø Atomene, som du brakte frem for å helbrede og harmonisere.

Den Hellige Pust beveger seg deretter opp igjen, foran på det fysiske fartøyet og kommer automatisk inn i kroppen der det krystallinske Stille Punkt Frø Atomet er plassert. Dette Frø Atomet ble designet for å magnetisere, integrere og holde disse høyere frekvens Partiklene av Lys. Det kan kalles et iscenesettingssenter, for det er direkte koblet til ditt Hellige Hjerte. Adamantine Partiklene av Lys, blir deretter trukket inn i ditt Hellige Hjerte for å bli aktivert gjennom dine Frø -tanker og intensjoner. Disse programmerte Adamantine Partiklene, er deretter klare til å pustes ut i Tolv Stråle Skaperhjul, så vel som ut i verden som helhet. En dedikert del, vil også strømme utover til den Femdimensjonale Verdenspyramiden og andre Lyspyramider, som du velger.  

Pinealkjertelen kan kalles et Lysfilter for hjernen. Chakrasystemet er designet for å magnetisere og filtrere de riktige vibrasjonsfrekvensene inn i kroppen, STRÅLES ut av Erkeenglene, som bærer attributter, kvaliteter og dyder til hver enkelt Stråle. Det er en kompleks formel, sammensatt av et bredt spekter av frekvensmønstre som stadig trenger inn i det menneskelige auriske feltet, som deretter formidles til kjertlene og minnesentrene i den fysiske kroppen. Ditt nivå av forståelse og bevissthet vil øke med hver nedlastning av høyere frekvens energier.

Når du har fått tilgang til ditt Hellige Hjerte og du har aktivert Solenergisenteret, så begynner Nullpunktet eller Stille Punkt Frø Atomet i ditt Solenergisenter, å lagre en reserve av Kosmisk energi. Etter hvert som du blir en Selvmester og en bevisst medskaper, vil du ha tilgang til uendelig mye Adamantine Partikler, som du kan bruke i dine kreative bestrebelser og dele med andre. Den HELLIGE HVITE KOSMISKE ILD av Adamantine Partikler, som du magnetiserer til deg som en oppvakt Selvmester, må kontinuerlig sirkulere. Bare en viss mengde, som det er passende for hver sjel å integrere på sitt nåværende nivå av opp-Lyst-het  kan lagres i det fysiske fartøyet. Balansen må STRÅLES ut i formens verden.

Moden spiritualitet er ikke en ubevisst opplevelse. Du må bestrebe deg på å utvikle en Selvbærende Guddommelighet, der du hele tiden puster inn det rike Livets Pust - Adamantine Partikler av Skaper Essens. Ved å gjøre det, vil du begynne å motta åndelig næring fra Livets Elv via det Åttende Chakraet, din Sjele-Stjerne, og gjennom baksiden av ditt Hellige Hjerte.

Hver Selvbevisste person, fungerer som en levende stjerne som er i stand til å motta og formidle harmoniske frekvensvibrasjoner i henhold til hans eller hennes bevissthetsnivå. Som du nå er klar over, kalles disse frekvensene din Sjele-Sang. Du er et LYSPUNKT, en levende Gnist av det Guddommelige. Dette Under-Universet består av en gigantisk Himmelsk Sjele-Sang.

Etter hvert som du utvikler evnen til å puste dypt og uanstrengt den Hellige Pust, vil bevisstheten gradvis gå ned i ditt Hellige Hjertesenter, og deretter enda dypere inn i Vesica Piscis Mandala, som inneholder Hvitt Ild MinneFrø Atom - din egen personlige Guddommelige Fasett av vår Fader/Moder Gud. Dette er når du kan trekke frem all den Hellige Kjærligheten du kan inneholde. Det er her du begynner å innse at du er drømmeren, så vel som drømmen. Det er i dette Hellige Rommet du vil begynne reisen tilbake til helhet (hellighet), mens du streber etter å gjenskape deg selv som et SOLBARN til vår Fader/Moder Gud. Dette er forhåndsbestemt; det er din Guddommelige Arv.

Husk at bare en liten Fasett av ditt Arketypiske Vesen er inkarnert i tettheten til den Tredje/Fjerde dimensjonen. Den Fjerde Dimensjonen inneholder astralplanet, som er en bro til den Femte Dimensjonen. De tre lavere under-nivåene er fylt med et stort utvalg av emosjonelt energirusk og et bredt spekter av uoverensstemmende frekvenser og mentale tankeformer. Den Fjerde Dimensjon er stabburet for massebevissthetstroen til menneskeheten, fra alle tidligere tider på Jorden. Den Fjerde Dimensjonen inneholder også den mentale kroppens auriske felt på Jorden.

Du kalles StjerneFrø av en grunn, for når du kommer tilbake til Selvmestring, vil du starte prosessen med å integrere høyt utviklede Krystallinske Livskode MinneFrø Atomer - en ny, avansert evolusjonær prosess som skal brukes i den neste kommende Gullalder. Menneskeheten er klar til å ta et gigantisk sprang i bevisstheten. På et eller annet tidspunkt i hver persons Sjele-reise gjennom tid og rom, er det en lengsel etter å komme tilbake til de høyere riker - en Guddommelig misnøye setter inn, som ikke kan nektes.

Først må du bli oppmerksom på samvittighetens subtile stemme. Hvisken i din Sjel vil bli høyere og mer særpreget, når du begynner å ta hensyn til Åndens kall. En følsomhet vokser i din følelsesnatur når du blir tilpasset høyere vibrasjonsmønstre for mennesker, steder, tanker og handlinger. Etter hvert vil du lære å skille Sjele-Sang vibrasjonene til din Sjele-familie, og til de forskjellige Mestere og Englevesener.

Ja, menneskeheten er midt i drastiske endringer, en evolusjonær prosess med dype proporsjoner. Husk imidlertid at det bare er en del av den uendelige spiralen. Alle dere som våkner til Guds Bevissthet, har opplevd et stort utvalg av viktige overgangsprosesser gjennom dette Universet.

Vær oppmerksom, du vil ikke lenger få lov til å stagnere eller til og med holde deg på et visst nivå veldig lenge - da tid og transformasjonsprosessen beveger seg for raskt. Språket ditt endrer seg, og tankene dine er forskjellige. De gamle områdene i hjernen din, som inneholder fortiden din, blir gradvis foredlet eller oppløst, så det begynner å virke som om alt som skjedde før, selv i fjor, er en vag drøm. Nye områder av hjernen din blir aktivert, og du må lære å tenke på en helt ny måte.

Lys pakker av informasjon, holografiske bilder av stor betydning og Hellige geometriske mønstre begynner å filtrere inn i bevisstheten din, og du må lære å tyde dem. Det kan virke som om de du beveger deg forbi eller videre fra andre … og at de ikke lenger forstår deg, eller at du ikke finner ord for å fortsette de gamle, hverdagslige samtalemønstrene. Du vil også oppdage at du ikke trenger å uttrykke hver tanke, når du begynner å telepatisk ta opp energiene og tankene til de rundt deg. Dine intuitive evner vil øke, og du er ikke lenger lett lurt. Du vil snakke din sannhet med åndelig integritet, og du vil ikke være villig til å delta i fortidens negative spill. Vi ber deg: ikke bli knyttet til noen måte å Være på, en hvilken som helst metode eller filosofi, som er for smal eller strukturert. Ikke kjøp deg inn i noen avtale, som gir makten til noen utenfor deg selv.

Dømmekraft, dømmekraft, dømmekraft! Vi kan ikke understreke dette nok, for så snart en tilsynelatende sannhet kommer frem og du inkorporerer den i trossystemet ditt, kan den bli erstattet av en høyere sannhet eller et nytt konsept. Når du ser tilbake, kan du ikke se at mye av den kunnskapen du nå godtar som din absolutte sannhet, var utenfor din villeste forestilling for ti år siden, eller til og med bare for seks måneder siden? Vær oppmerksom på at mange av tingene du er så sikker på i dag, utvilsomt vil endre seg i morgen eller i nær fremtid.

Mentalt, nye ideer og konsepter bombarderer bevisstheten din. Det oppleves ubehagelig først, men som gradvis størkner når du bruker dine forbedrede resonnementsevner til å utfolde og dekode fremtidens formler og oppfinnelser. Når du tar fatt på de høyere planene i den Femte Dimensjonen, vil du begynne å huske Fasetter av planen/blåkopien for Skapelsen for dette Under-Universet, inkludert hvordan du holder en ren tanke til den blir realisert, og hvordan du hjelper til med skapelsen av et stort utvalg av vidunderlige ting. Mange av dere vil begynne å se geometriske former, glitrende krystaller og strålende nye farger, når dere beveger dere gjennom og utover tid og rom, og inn i Riker av Lys.

Vi har fortalt deg, at mange spesielle dispensasjoner skal gis til dem som tappert går frem og gjør krav på sin arv. Den tiden er ! Når massene våkner og roper etter hjelp, løsninger, informasjon og oppmuntring, vil du bli trengt mer enn noen gang, min modige. Vi venter på å gi deg styrke, til å gi deg visdom, evner og kunnskap utover dine villeste fantasier og forestillinger.

Du skjønner, hjernen din har alltid fungert med 100% kapasitet, noe som kan komme som en overraskelse for deg, for du har sikkert hørt at den gjennomsnittlige personen bare bruker omtrent 10% av hjernekraften. Før midten av 1900-tallet har massene bare hatt tilgang til den begrensede delen av hjernen som ga gjenklang til frekvensene i den Tredje og lavere Fjerde Dimensjonen.

Det er sinnet som er eller var begrenset - ikke hjernen. Når du balanserer og integrerer de høyere frekvensene, får du tilgang til ditt Hellige Sinn, som inneholder mye mer av hjernekraften din (MinneFrø Atomer). Slik får du tilgang til de høyere Fjerde og Femte Dimensjonale nivåene av Kosmisk Visdom.

Noen avanserte Sjeler bruker til og med inngangsnivåene til den Sjette Dimensjonen. Det er ikke mulig å få tilgang til de avanserte delene av hjernen din, før du justerer de forfinede frekvensene. Hovedmålet i disse tider, er å heve vibrasjonsfrekvensene til det nivået som er nødvendig for å rydde lysmembranene som beskytter portalene til ditt Hellige Sinn og Hellige Hjerte, og de Femdimensjonale nivåene i hjernestrukturen. Det er da du virkelig vil begynne å gjøre fremskritt i din Åndelige søken.

Vær oppmerksom på at det er en «flo og fjære» til prosessen med Oppstigning. Det er med jevne mellomrom store pulseringer, av nye høyere Kosmiske Stråle vibrasjonsmønstre - den Guddommelige Planen/Blåkopien for Vannbærerens Tidsalder - som innimellom bombarderer Jorden med stille tider, for ikke å skape en overbelastningssituasjon. Oppstigning er ikke en jevn, fremadrettet prosess. Det er en oppblomstring av energi og ny informasjon, og deretter en tid med assimilering, integrering og manifestasjon. Mange av følelsene virker mer uttalt for deg, på dette tidspunktet. Du kan føle at du noen ganger har tatt et stort sprang ut i det ukjente, eller du har tatt et skritt tilbake i usikkerhet. Andre ganger kan du føle en forsterket følelse av sårbarhet. Nå bør du være litt vant til «flo og fjære» av forstørrede, akselererte frekvenser. Men når du blir presset til neste bevissthetsnivå, utløser det ofte en alarm av ulik grad, i din fysiske, mentale og emosjonelle kropp.

Det er avgjørelsens tid, for dette er en epoke med Høsting av Sjeler. Alle må bestemme seg om de ønsker å gå videre med Jorden, mens hun spiraler (beveger seg) inn i de høyere Dimensjonale frekvensene- eller gå videre til en annen Tredje/Fjerde Dimensjonal Planet, som har returnert til det opprinnelig design spektret av Lys, for å fullføre leksjonene i rikene av dualitet og polaritet. Mange Sjeler vil velge å forlate Jord planet, som en del av kontrakten og det Guddommelig Oppdraget, og mange andre vakre Sjeler blir plassert eller klargjort for å innta autoritetsposisjoner og maktposisjoner. De vil forbli lavmælte, muligens i bakgrunnen, til det er på tide å gå frem og gjøre seg kjent. De vil være dynamiske, kraftfulle og bære en ny visjon for menneskeheten - en som vil tjene alle mennesker og skape grunnlaget for den Nye Tidsalderen.

Og så sier vi, til deg: «HOLD DEG FAST, KJÆRE!» Det er på tide å søke din personlige sannhet, og nok en gang ta kontroll og herredømme over din verden, å huske at du er en representant for Skaperen, på et viktig oppdrag kalt «UTVIKLINGEN AV MENNESKEHETEN OG PLANETEN JORDEN». Godta din kraft, som en mester i samskapning. Integrer og aktiver gavene du var begavet med, som har ligget sovende i ditt indre.

Ikke fortvil, kjære, hvis du har blitt ledet til vår nåværende lære og de viser seg å være for vanskelige å forstå. Våre mange Budbringere av Lys, har utrettelig arbeidet for å bringe frem vår visdomslære, som tar for seg de grunnleggende prinsippene for spiritualitet gjennom de mange mellomnivåene, og nå til den nåværende avanserte kosmiske læren. Hvis du vil oppsøke disse tidligere meldingene, vil du finne ditt eget forståelsesnivå, og du kan komfortabelt fortsette fra det nivået og fremover.

Den evolusjonære prosessen for menneskeheten er i full gang og går fremover i et forbløffende tempo. Åpne ditt sinn og ditt hjerte, kjære … og omfavn infusjon av Guddommelig Kjærlighet/Lys, som venter deg. Nyt gjensynets herlighet, mens vi går videre sammen på denne utrolige reisen, til en ny virkelighet. Vi er alltid med deg. Du er dypt elsket. JEG ER Erkeengelen Michael.

>> Oppstigningsmålet for menneskeheten, i denne epoken med jordisk erfaring, er å integrere alle de gjenværende Sjelefragmentene i vårt individuelle Sjele-Selv, i det indre, til alle under-planene i den Tredje og Fjerde Dimensjonen.

Det vil ta noen år før våre fysiske kar begynner å vise skjønnheten og majesteten til vår Lyskropp fartøy;
vår aldringsprosess vil imidlertid avta, og vår helse og vitalitet vil bli bedre når vi følger den kjærlige veiledningen vi mottar fra våre kjære venner, fra de høyere riker.

** Vi er i den siste fasen av den Guddommelige Planen/Blåkopien for Jorden, som har vært et eksperiment i dualitet og polaritet.
Spekteret, Lyset og skyggen er ute av balanse - langt utover det opprinnelige parametere for dualitet.For å kunne krysse den harmoniske balanserte Oppstigningsveien, må vi bestrebe oss på å alltid ta de høyeste og beste valgene for det største gode.

Kilde:https://www.starquestmastery.com/post/hold-steady-beloveds

Guddommens Gnist er udødelig og evig

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. september 2021

Høyt Elskede Mester, glem aldri at din grunn til å Være, er å bli en bevisst medskaper og at vår Fader/Mor Gud er den Livgivende Kraften i din eksistens. Du må gi slipp på den rette linjen, det lineære tidsbegrepet, der valgene dine er begrenset og påvirket av fortiden. En Selv-mesters funksjon  innenfor Sirkelens/Kretsens Lover, og konseptet av Evighet Loopen (en horisontal figur 8). Evighetsloopen som kontinuerlig strømmer ut fra deg, er fylt med Guddommelig potensiale: Imidlertid må Evighet Loopen som er rundt deg i ditt personlige Skaper Hjul, inneholde tankeformene for harmoniske frekvenser, for å støtte visjonen din. Du er trygg på at dine ønsker og visjoner vil manifestere seg på den perfekte måten og til perfekt tid, hvis du forblir sentrert i ditt Hellige Hjerte og opprettholder klarhet i tanke og handling. Husk at den menneskelige Ånd ikke kan beseires, for den er sammensatt av Gude-ting og er derfor uforgjengelig. Gnisten av Guddommen som er tildelt hver enkelt av dere, er udødelig og evig.

Verden du nå lever i, er ikke en refleksjon av verden som var planlagt for deg. Lagret i ditt DNA er eteriske tidsatomer, som holder minne Essensen for alle dine tidligere liv. Du har separert og skilt deg selv tusenvis av ganger; Imidlertid har du minneceller fra din Guddommelighet, som du venter på å få tilgang til og innlemme i ditt vesen. Disse minnecellene er byggesteinene i din Lyskropp. Det er en tid for å tilpasse bevisstheten til din elementale kropp, og du må ta deg tid til introspeksjon for å utvikle åndelig følsomhet. Du må ha en vane med å kontinuerlig overvåke og kontrollere SINNETS INNSTILLING, når du beveger deg dypere og dypere inn i prosessen med oppstigning og utvidelse av din bevisste, bevissthet. Etter hvert vil en god del av hukommelsen din fra tidligere hendelser begynne å falme, når du beveger deg ut av rike til den instinktive hjernen og det bevisste sinnet, til det høyere sinnets rike.

Over tid ble menneskeheten sansebevisst i stedet for å forbli Gudsbevisst, og dermed gradvis miste muligheten for Selv-uttrykk. Inspirasjonen og veiledningen til det Høyere Selvet og Sjelen, ble gradvis erstattet av fremstøtet til ego-begjær-kroppen. Den opprinnelige tanken ble en ting fra fortiden, når menneskeheten ble sittende fast i tankens illusjonelle og kollektive bevissthet. Din tro og dine begrep av sannheten ble ubøyelige, strukturerte og ofte forvrengte. Etter hvert som du gradvis mistet forbindelsen til din indre veiledning, begynte du å fokusere på omverdenen, og du ble stort sett en reaktor fremfor en initiativtaker.

De som fungerer innenfor frekvensmiljøet i den uoverensstemmende Tredje og Fjerde Dimensjonen, stoler på deres underbevisste og bevisste sinn, for å lagre informasjon og kunnskap. Noen er flinkere til å beholde og hente informasjon enn andre; den er imidlertid ineffektiv eller forvrengt i mange tilfeller. Husk at kunnskap må integreres og brukes på en hensiktsmessig og effektiv måte, for å beholde visdommen. Chakraene er underbevissthetens sentre. I begynnelsen fungerte disse sentrene i perfekt harmoni; imidlertid ble dualitetens spekter gradvis sterkere og mer utbredt over tid, og vibrasjonsmønstrene dine ble mer uoverensstemmende. Etter hvert som chakrasystemet ble balansert og harmonisert, begynner kraftsentrene til chakraene å fungere i fellesskap for det høyeste gode, i stedet for å kjempe med hverandre om overlegenhet.

Når du eksisterer i de fire første indre dimensjonale nivåene i hjernen, er du i en jordbunden bevissthetstilstand.Fokuset ditt er på «jeg», dine personlige interesser og de kroppslige følelsene til de fem ytre sansene: syn, lyd, lukt, smak og følelse. Dette er riket til ego-begjær-kroppen og det personlige jeget siden den største delen av din Sjele Bevissthet har trukket seg tilbake til din Sjele Stjerne i det Åttende Chakraet, omtrent seks til ti centimeter over kronen på hodet ditt. Det er et sterkt, trangsynt fokus på andre og verden, med ubøyelige og selvsikre meninger.

For å få til endringer må du bevisst velge et positivt alternativ til et negativt, vanlig svar. Du må flittig strebe etter å gi slipp og fjerne gamle, påvirkede tankeformer som holder deg fast i begrensningene. Mange av dere har gjort store fremskritt i prosessen med å balansere eller fjerne ufullkommenhetene, i deres auriske felt. Det er tvingende nødvendig at du fjerner fortidens destruktive eller forvrengte tankemønstre, slik at du kan skape en ny, bemyndigende blåkopi av fremtiden. Under din nattlige gjennomgang av dagen, kan du se for deg et positivt alternativ til negative situasjoner i livet ditt, og deretter fokusere på den visjonen uten feil. Du må holde kommunikasjonskanalen åpen mellom Sjelen og hjernen, via sinnet. Dette starter den langsomme reaktiveringsprosessen til Pinealkjertelen og åpningen av portalen til det Hellige Sinn, som ligger på baksiden av hjernen, nær kronen på hodet.

Etter hvert som du går videre til den høyere, halvbalanserte Tredje Dimensjonen og lavere undernivåer i den Fjerde Dimensjon, begynner bevisstheten å utvide seg til å omfatte utvalgte andre – de som passer inn i ditt aksepterte rikes tenkning og væren. Din aksept og kjærlighet til andre har betingelser, for dine personlige behov og ønsker er fremdeles viktigst. Imidlertid begynner din kjærlighet og medfølelsens kvote, å utvide seg til å omfatte de som passer godt inn i ditt virkelighetsbilde.

Du begynner å lytte til den lille stemmen til din bevissthet eller ditt SjeleSelv; du følger imidlertid ikke alltid veiledningen. Noen av dine dyptliggende vaner blir byrder, og du begynner prosessen med å prøve å endre eller slippe dem. Dermed begynner kampen mellom egoet og det Høyere Selvet. Etter hvert tar egoet en sekundær posisjon som Sjelens tjener. Personligheten din begynner sakte å forandre seg, for egoet styrer ikke lenger følelsene dine og dine lystimpulser. Ditt synspunkt på andre endres gradvis også, og du begynner å se situasjoner fra et høyere og bredere synspunkt. Oppstigning er sinnsutvidende, en prosess for å gå fra en bevissthetstilstand til en annen. Din bevissthet utvides gradvis til å omfatte hele menneskeheten, Jorden, solsystemet og de høyere universelle lovene. Fokuset ditt er ikke lenger på det lille Selvet. Det endelige målet er å bli et Galaktisk Vesen og til slutt oppnå en Universell bevissthet.

Når du oppnår og opprettholder noen av frekvensmønstrene for den høyere Fjerde Dimensjon og vibrasjonsmønstrene på inngangsnivået for den Femte Dimensjon, starter en Sjelesammenslåing nedlastning av Fasetten til ditt Høyere Selv, som ligger i din Sjele Stjerne. Det Høyere Sjele Selvet sender gradvis ned essensen (MinneFrø Atomer) av ditt Høyere Selv til ditt Hellige Hjerte Senter. I sin tur til denne handlingen tennes mer av den Trefoldige Flamme - Guddommelig Kjærlighet, Guddommelig Visdom og Guddommelig Vilje og Kraft - i ditt Sol Kraft Senter, som omfatter hjertet, tymus og halsområdet. Når denne prosessen er fullført, vil du ha integrert egenskaper, kvaliteter og dyder av den delen av ditt SjeleSelv. Deretter vil det neste høyere nivået av ditt eteriske Høyere Selv stige ned og ta residens med Sjele Stjernen, i påvente av at DEN skal slå seg sammen med deg. Denne prosessen vil gjenta seg igjen og igjen, når du smelter sammen med større og større Fasetter av ditt Guddommelige Selv.

Jo tidligere i livet du begynner å lytte til hvisken fra din Sjel og ditt Høyere Selv, jo lettere er det å bringe egoet og personlighetsjeget under kontroll. Ditt SjeleSelv, som har en medfødt følelse av rett og galt, vil vokse seg sterkere og sterkere hvis du tar hensyn til den. Ellers vil det bli gradvis stille, hvis du ikke gjør det. Etter hvert som Sjelens kraft utvides, øker følsomheten, tankene dine, og ønsker og handlinger blir mer forfinet og kjærlige. Intellektets Lys og fornuftens Lys gir visdom og forståelse, for det forsyner den mentale naturen med drivstoffet som gjør at du kan forstå og mestre formens verden.

Vær oppmerksom på at tilgivelse betyr å frigjøre eller løse ubalanserte frekvensmønstre du har skapt mellom deg selv og andre, når du prøver å returnere til ditt senter. Tilgivelse betyr å frigjøre deg selv fra negative følelser, slik at du kan fortsette å motta Adamantine Partikler av Gudommelig Lys. Husk, den rene Essensen av Skaperen som du trekker frem i ditt Hellige Hjerte, må antennes og aktiveres via frekvensene av ubetinget kjærlighet.

Den 2000 år lange perioden i Fiskens Tidsalder, ble styrt av den emosjonelle naturen og Astralplanet i den Fjerde Dimensjonen. De neste 2000 årene - Vannbærerens Tidsalder - vil nå fokusere på vitenskapen om spiritualitet og mental natur, etter hvert som menneskeheten gradvis beveger seg inn i og blir akklimatisert til de høyeste nivåene i den Fjerde Dimensjonen, og de lavere inngangsnivåene i den Femte Dimensjonen.

Med deg, StjerneFrø, som leder an, vil menneskeheten gradvis tilpasse seg en ny, utvidet Selvbevissthet, som gradvis vil bli den aksepterte normen. En aspirant på stien/utviklingsveien må krysse underplanene til Astralplanet, og få kontroll over den emosjonelle/astrale kroppen - den lavere naturen - og dermed balansere de tre nedre chakrasentrene og starte aktiveringen av den Hellige Ilden til Kundalini, lagret i Rotchakraet.

I fremtiden vil det også være normalt å leve innenfor auraen til en Mester, et fremtredende Lysvesen eller, i sjeldne tilfeller, en Erkeengel. Dere, aspirantene på stien/utviklingsveien, bygger en bro mellom den materielle og den åndelige verden. Du må være flittig i jakten på sannheten, og du må ha et intenst ønske og vilje til å tjene, hvis du skal slutte deg til Mestrene.

Du er nå i ferd med å tilpasse deg de høyere frekvensene av elektromagnetiske Lysstrømmer. Sjele-Selvet oppfordrer deg til å bli bevisst på de Universelle lovene, slik at du fullt og helt kan dra nytte av dine Gude-gitte skaper evner. Alle Fasetter av manifestasjon begynner internt, og ETHVERT konsept eller en abstrakt idé som skal fødes, må gå gjennom et inkubasjonstrinn, før den kan bli en realitet i formens verden.

Du må ta tilbake den personlige kraften, som du har gitt til andre. Bevisst frigjøring av energiene alle andre har plassert i ditt auriske felt eller knyttet til ditt Solar Plexus, er også en primær fase for å komme tilbake til balanse og harmoni i ditt indre, noe som er nødvendig for igjen å bli en mester av Selvet. Veien til høyere bevissthet vil til slutt resultere i direkte opplevelse av ditt Gude Selv/JEG ER Nærvær, og prakten og majesteten til Skaperen, i noen av DENS mange former.

La oss gi deg noen flere tanker å tenke på, til vi kommer sammen igjen.Kunnskapens Lysfrekvenser, blir Visdommens Lys: Kunnskap = Personlighetslys ** Visdom = Sjelelys ** Intuisjon = Hjertelys

1. Du kan fornekte Kilden til Alt, men vår Far/Mor Gud, vil aldri fornekte deg.

2. Husk, bare fordi du tror at noe er sant, er det ikke slik.

3. Ensomhet er en illusjon.
Gå innad, og du vil finne det kjærlige selskap du søker.Det er avgjørende at du forblir i den beskyttende varetekt av en gylden-hvit sfære av Guds Lys, der du er trygg på sikkerhet, inspirasjon og veiledning.Du kvalifiserer pusten din, med energien fra dine intensjoner.Ditt Hellige Åndedrag og intensjoner, tilfører drivstoff til visjonene dine.Den menneskelige Ånd kan ikke beseires, for den er sammensatt av «Guds Lys», og den er derfor uforgjengelig.Du må bygge ditt eget Lyssenter, for å kunne gjøre krav på Solskipet ditt.

Solskipets Triade: Glansen i din Diamant Kjerne Guds-Celle, pluss Sjelens Lys og det Hellige Hjertets glød, skaper utstrålingen til ditt Auriske Lysfelt.

Vi understreker igjen, det er et presserende behov for trente, dedikerte VERDENSTJENERE. Innvielse er nå et gruppearrangement - ikke bare en individuell oppnåelse. Når du streber etter Selv-mestring, må du være villig til å hjelpe dem på stien/utviklingsveien bak deg, på en eller annen måte, slik at når du blir løftet opp, og hele menneskeheten. Sjelen har en naturlig tilbøyelighet til gruppebevissthet. Det er din Sjel som søker gjenforening, ikke personligheten.

Mine modige, vær veldig sikre på at hovedfokuset i din nåværende livsfase, er på det du ønsker å oppleve i de kommende årene, med dramatisk bevissthetsutvidelse og de monumentale endringene i verden, som nå pågår. Vær bevisst og oppmerksom på hvert øyeblikk, slik at fokuset ditt blir klart og tydelig, for du skaper din nye verden i morgen, en tanke om gangen. Vi er alltid i nærheten, for å veilede og lede deg. Du er dypt elsket. JEG ER Erkeengelen Michael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/your-spark-of-divinity-is-immortal-and-eternal-lm-sept-21

Finjuster Din Åndelige Bevissthet

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. august 2021

Høyt Elskede Mester, la oss stoppe opp et lite øyeblikk, før vi begynner vår dialog. Lukk øynene og la følelsen av tid og rom falle bort. Se for deg strømmen av Kjærlighet/Lys som stråler fra brønnen i ditt hjertesenter, og som deretter flyter ut i konsentriske sirkler for å omfavne alt og alle på Jorden. Se dem nå fortsette oppover og utover mot alle planetene og stjernesystemene i ditt solsystem. Gjennom din indre visjon, se på hvordan milliarder av små Lysstrømmer stråler tilbake til deg, fra alle levende Vesener på Jorden.

Det er viktig at du legger til side hat, frykt, dømmekraft og din tro, slik at du kan koble deg til kjernen av Kjærlighet Essensen til dine brødre og søstre rundt om i verden. Du er unik, men allikevel er du den samme, for i hver Sjel er det et Hvitt Ild MinneFrø Atom av rent Guddommelig Lys. Tillat deg selv å bli løftet til et sjelden sted hvor du er et svevende og strålende Lysvesen, som kobler deg til alle andre Lysvesener i dette Under-Universet.

Det er ingen separasjon. Det kan ikke være noen adskillelse, uansett hvor langt du reiser fra Skaperens Hjertesenter. Det spiller ingen rolle hvilke oppgaver du har godtatt gjennom tidene eller utseendet på din fysiske drakt, som du har påtatt deg. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du har delt ditt Hvite Ild Frø Atom i mindre og mindre fragmenter; dere har alltid vært knyttet til den øverste Skaperen, vår Fader/Moder Gud, og til hverandre. FORBINDELSEN HAR ALDRI BLITT BRUTT, OG DET VIL DEN HELLER ALDRI BLI!

Pust dypt og sakte, mens du kjenner på de flerfargede, selvlysende og bølgende Lysbølger som omgir deg, fylt med Kjærlighet/Lys og dyder til vår Fader/Moder Gud. Innenfor disse forfinede Lysbølgene, er all energi og programmerte MinneFrø Atomer du noensinne vil trenge for å bygge drømmefeltet ditt, legge grunnlaget for en Ny Tidsalder og gjenvinne din mesterlighet.

Vit at barrierene til astralplanet mellom oss, ikke lenger eksisterer. Selv om vi egentlig aldri ble adskilt, vet du at vi nå har tillatelse til å styrke vår forbindelse med deg, øyeblikk for øyeblikk, dag for dag. Dere barn snubler ikke lenger gjennom mørket, på vei til ingen steder. Du vil ikke lenger føle at du er «skjebnes bonde». Du våkner og husker at det hele har vært et storslått eksperiment; eksperimentet nærmer seg nå, imidlertid slutten.

Når du innser dine gudegitte rettigheter som medskaper, vil du ikke lenger skape det som medfører smerte og lidelse. Hvorfor skulle du ville gjøre det, når du like gjerne kan skape glede, fred og overflod? Alt du trenger å gjøre er å strebe etter å være hjertesentrert og sjelefokusert. Vil du gi oss tillatelse til å være en integrert del av ditt liv, og åpne tankene dine for muligheten at vi er ekte? Når du gjør det, vil du bevege deg inn i det magiske riket av ufarlighet, der du ikke lenger mater den negative energimassens bevissthetskraftfelt på astralplanet. I stedet vil du tilføre din livlige og kjærlige energi, til det eteriske feltet av Kjærlighet/Lys som omgir Jorden – Det Gylne Kosmiske Rutenettet av Opplysning/Opplysthet.

Kan du ikke kjenne at din gamle verden og virkelighet, gradvis blir borte? De negative tankeformene til trosstrukturen i massebevisstheten som ble fanget i det nedre astrale (emosjonelle) plan, blir raskt oppløst. Frekvensene for ekstrem dualitet og polaritetsbevissthet mister gradvis grepet om deg. Mange av dere vender sakte tilbake til balanse og harmoni, og løsner derved grepet til skygge-selvet når dere projiserer mer og mer Lys inn i mørket. Spillereglene endres også, når du beveger deg oppover på Stien av OppLYSthet. Det kalles ofte den smale sti, og det er sant. Hver og en av dere blir holdt ansvarlig - ikke dømt - i henhold til ditt bevissthetsnivå. Dine Skytsengler og ditt Høyere Selv, gir deg stadig muligheter eller utfordringer for å hjelpe deg i din oppvåkningsprosess.

En stor prosent av massene påvirkes fortsatt av forskjellige primitive, religiøse og dogmatiske læresettinger. Det er vanskeligst å frigjøre og gå utover de etablerte ideene og troen som de fleste har blitt utsatt for, fra en veldig ung alder. Rase, kultur og religiøs overbevisning, skaper sterke emosjonelle grenser. Når du blir observatør og begynner å operere innenfor Den Universelle Loven av Skapelsen og reglene om årsak og virkning, begynner du å se visdom og rettferdighet i alt som skjer i livet ditt. Hvis du skal mestre deg selv og din verden, må du begynne å finjustere din Åndelige bevissthet.

Husk at du må godta og underkaste deg en bestemt myndighet, før den har makt over deg. Det er også viktig at du forstår, at uansett hvilket bevissthetsrike du for øyeblikket er tilpasset og fungerer innenfor, enten det er tett eller forfinet, så er det din virkelighet for nåtiden. Hvis du ikke liker det som skjer i din personlige verden, må du endre tro og handlinger, og din personlige virkelighet vil raskt følge etter. Bare de modige har styrken, viljen og besluttsomheten til å bryte de restriktive båndene til de lavere dimensjonene, og til å gå fremover for å slutte seg til rekken av visdomssøkere. Det er svært viktig at du fjerner tankene dine for overtro og dogmer, og søker din egen høyere visdom og sannhet.

Først når du tilpasser deg rikene til det høyeste Fjerde og inngangsnivået til Femte Dimensjon, vil du oppnå en større følelse av «Selvet», slik at du kan begynne å smelte sammen med større og mer ekspansive Fasetter av ditt Høyere Selv. Du er i ferd med å utvikle din Sjette Sans - det intuitive sinnet, der du vil ha direkte kommunikasjon med ditt SjeleSelv og visse Fasetter av din OverSjel – Høyere Selv. Det er begynnelsesfasen for å skape en direkte linje til det Kosmiske lageret for Guddommelig Visdom.

Gjennom prøving og feiling, så lærer du å bli dyktig i bruken av de Universelle Lovene for Manifestasjon. Resultatene av dine valg blir raskt brakt inn i din bevissthet, slik at du vil vite at Loven om Årsak og Virkning, er uforanderlig, og at du er skaperen av din egen virkelighet og verden rundt deg. Større bevissthet skaper større muligheter, men også mer ansvar. Spiralreisen hjemover kan være en gradvis oppstigning eller en rask oppstigning. Imidlertid innebærer det å ta de riktige valgene innenfor ditt nivå av oppLYSthet, og også strebe etter å bruke dine evner til sitt høyeste potensial.

Mine modige, ikke søk Gud i himmelen eller et uoppnåelig sted, langt unna, for Essensen av Skaperen, en Guddommelig Gnist, ligger i ditt Hellige Hjerte. Mange av dere blir bevisste på deres Guddommelige opprinnelse; du har imidlertid bare en liten innsikt i ditt enorme potensiale, som bærer av Kosmisk Kjærlighet/Lys. Det er svært viktig at du blir tilpasset de stadig økende frekvensene til Den Nye Guddommelige Blåkopien for Vannbærerens Tidsalder, for de vil hjelpe deg med å oppnå status som en Selv-mester, noe som er nødvendig hvis du ønsker å fortsette grasiøst videre på Oppstigningsveien og inn i fremtidens strålende nye verden.

Høyt Elskede, når du lar lenkene mellom tid, rom og tetthet til de lavere dimensjonene falle bort, blir visjonene dine skarpe og klare. Din besluttsomhet vil bli styrket, og du vil trygt gå videre med letthet og nåde, for ditt konstante mantra vil være: «Til det beste og høyeste gode, for alle». Husk at du ikke bør sette noen forventninger eller begrensninger, for hvordan eller når visjonene dine vil vise seg.

Etter hvert som mer og mer av din kosmiske opprinnelse blir tilgjengelig, har mange av dere blitt ukomfortable og redde, når dere leser noen av fortellingene om din gamle historie og budskapene som beskriver det store mangfoldet i Skapelsen. Det er opp til deg å godta eller forkaste det du vil hevde som din sannhet. Vi har fortalt deg at det er mange sannheter vevd inn i myter og historier fra fortiden din - sannsynligvis mer enn du skulle tro. Siden spørsmålet har blitt stilt til vårt sendebud (Ronna), kan vi gi deg et eksempel. Ned gjennom middelalderen har mennesker alltid hatt en stor fasinasjon for drager, både gode og onde, og de er en av deres mest bevarte myter.

Drager er avbildet som store Vesener med vinger og lange feiende haler, ofte med flerfarget skinn … og som alltid puster ild fra munnen og neseborene. Noen mennesker har stor tilhørighet til disse skapningene; Imidlertid er de mest fryktet og avbildet som farlige eller onde. For noen år siden, da dette spørsmålet ble stilt til vårt sendebud, tok vi henne med på en indre reise ut i galaksen slik at hun kunne få oppleve den sanne opprinnelsen til «dragemyten».

For mange, mange år siden, da dette Under-Universet ble «sådd» med sin Guddommelige Blåkopi, se for deg … deg selv som et Gudsbevisst Vesen, med stor utstråling. Du var et praktfullt, ekspansivt og flytende Vesen, som inneholdt alle strålene, fargene, dydene og egenskapene til Skaperen. Noen av dere valgte å vise de rislende og iriserende fargene på det som kan virke som deres skinn/hud/skall, mens andre eksperimenterte med mange andre former. Som en medskapende SOL svevde du og eksperimenterte og etterlot deg store spor av Lys, som kan beskrives som vinger og en feiende hale. Og mens du brukte Skaperkraften, pustet du ut store strømmer av Guds 1. Stråle av Guddommelig Vilje og Kraft, eller Skapelses Ild. Åh, hvilket vidunderlig Vesen du var, og hvilke vidunderlige gjerninger du utførte, da du svevde gjennom det store Tomrommet i dette nye, umanifesterte Under-Universet. Alt dette var i forberedelse til den endelige nedstigningen, nedover gjennom multidimensjonene og inn i de fysiske verdenene. Imidlertid ble mange modige Sjeler enige om, å forbli i Drage Brigadens tjeneste under den Store Utbyggeren av Form og Erkeengler. Drage Brigaden er aktiv i hele dette Under-Universet på alle nivåer, der den programmerte Guddommelige Blåkopien skal gjøres tilgjengelig for manifestasjon, innenfor de materielle eksistensområdene.

Bare de av dere som har kunnet bevege seg ut av det fysiske fartøyets grenser, og sveve i Ånden til de høyere riker, har en anelse om hvordan de vidunderlige rikene, virkelig er. Vi har fortalt deg at visjonene og forklaringene vi gir deg, er av en meget forenklet natur og bare en liten del av hvordan det virkelig er, der vi bor. Så du ser, for å få frem disse vidunderlige visjonene om hvordan det var i begynnelsen og de mange formene du har antatt, har du måttet filtrere dem gjennom dine fysiske og mentale evner. Dragene og mange av «monstrene» dine, er bare din versjon eller visjon av noen av Guds største Skapelser, og konseptene dine kan ikke være lenger fra sannheten.

Hver og en av dere er ansvarlig for energien dere henter fra den Kosmiske bredden til Primær Livssubstansen. Hvordan bruker du din åndelige arv? Når vi går i gang med denne viktige evolusjonsfasen, må du ta deg tid til å definere ditt engasjement for deg selv og for din Universelle åndelige familie.

Vit det at vi, Kraftfulle Engler, under ledelse av vår Fader/Moder Gud, står standhaftig ved din side. Når du føler at vi er i nærheten, så stol på følelsene dine, for i sannhet sender vi vår Kjærlighet/Lys inn i ditt auriske felt. Lytt til hviskingen fra din Sjel, for den vil uten feil hjelpe deg med å følge det beste handlingsforløpet og hjelpe deg med å gjøre de klokeste valgene. Du er dypt elsket. JEG ER Erkeengelen Michael.

*

Nedenfor er et innlegg fra Erkeengel Michael, som gir en omfattende forklaring på de viktige rollene til Dragen, Enhet og Elemental Riket i Skapelsesprosessen, i de materielle bevissthetsområdene.

Skjematikken, for å utstråle den Guddommelige Blåkopien for vårt Under-Univers, fra vår Fader/Moder Gud, ned gjennom Multidimensjonene til Menneskeheten, Jorden, Dragen, Enhet og Elemental Riket.

Vår Fader Gud, mottar Hvite Ild Frø Atomer (Adamantine Partikler av Skaper Lys) direkte fra Øverste Skaper. Deretter tilfører den Partikler av Gudommelig Lys, med sine Gudommelige Blåkopi Frø Atomer for en ny Skapelse. Denne nye Skapelsen kan være alt fra et stjernesystem, et Under-Univers, en galakse, et solsystem, en planet eller en ny besjelet Rase av Menneskelige Vesener. Denne spesielle og nye Blåkopien som vi vil fokusere på, på dette tidspunktet, er skapt for Jorden vår, og overgangsprosessen som vi nå opplever: å balansere og harmonisere de siste delnivåene i den Fjerde-Dimensjonale verden og forberede oss på inngangsnivået, av vårt nye Femte-Dimensjonale miljø. Denne prosessen inkluderer integrering av Fem Høyere Stråler av Galaktisk Bevissthet.

Etter at vår Fader Gud har fullført Såingen av Store Hvite Ild Frø Atomer med en ny Guddommelig plan for Jorden, blir de deretter implantert i vår Moder Guds kosmiske livmor. På dette tidspunktet aktiverer hun Frø Atomer av den nye skapelsen, med sine Hellige Ånd frekvenser av Liv/Kjærlighet/Visdom. Hun stråler dem deretter inn i en annen SOL av Lys, hvor Paradisets Soler (den individualiserte Paradisets Skaper Sønn og Datter) vil bo. De vil bli bærerne av den primære dualitet/polaritet av Guddommelig Blåkopi, for vårt Under-Univers. Paradisets Soler er allerede kodet med den Guddommelige Blåkopien for hele syklusen av menneskehetens opphold på planeten Jorden. Imidlertid må de nye komponentene for den første fasen av Vannbærerens Tidsalder, den oppgraderte Guddommelige Blåkopien, modifiseres og aktiveres før de sendes til Erkeenglenes Rike for videre distribusjon.

Den forbedrede Guddommelige Blåkopien, blir deretter strålt ut i de tolv Store Stråler som legemliggjøres av de tolv Erkeenglene i vårt Under-Univers. Disse vidunderlige Vesener integrerer og utvider seg, for å imøtekomme de nye frekvensene til Skaper Lys. Denne Guddommelige Blåkopien er spesifikk for vår Jord, menneskeheten, Enhet og Elemental Riket. Erkeenglene utstråler alle egenskapene og dydene til de tolv Strålene i den Guddommelige Skjematikken til de tre Store Pyramidene av Lys. Den til venstre inneholder det nye mandatet for menneskehetens siste passasje gjennom de syv under-nivåene i den Fjerde Dimensjonen. Midtpyramiden er den største og inneholder dataene for overgangen til Gaia/planeten Jorden, til det høyere Fjerde og lavere Femte Dimensjonale miljøet. Pyramiden til høyre inneholder de høyere vibrasjonsfrekvensene av Lys, som Enhet/Elemental Riket nå vil utstråle til Elementene og til alle «ikke-besjelede» Skapelser, på Jordplanet.

På dette stadiet tar de Store Lysets Herrer/Elohim/Formens Byggere, prosessen. Innenfor de tre Lyspyramidene er den nye aktiverte Blåkopien kodet, sammen med de store Hvite Ild MinneFrø Atomer som inneholder Frekvens Mønstrene for hver av de utvidede tolv Stråle egenskapene og dydene for Vannbærerens Tidsalder. Elohim foredler, trapper ned og legger til alle detaljene i Blåkopien, for det nye kreative prosjektet. Lysets Herrer, i hver Lyspyramide, kaller deretter frem den store Drage Brigaden. (Erkeengelen Michael er Øverstkommanderende for Drage Brigaden.)

Drage Riket kommer i flere størrelser, farger og konfigurasjoner, avhengig av hvilken Under-Dimensjon de tjener: jo lavere de elektromagnetiske energimønstrene i det Dimensjonale miljøet er, desto mindre er Dragene. Størrelsen avhenger også av hva som er deres særegne og kreative spesialitet (som det er en endeløs variasjoner av).

Hver Drage har blitt tildelt en bestemt Erkeengel, og legemliggjør egenskapene og dydene til Strålen som hver Erkeengel «Utstråler». Fargene på Strålene endres med jevne mellomrom, avhengig av mange ting (som vi ikke vil ta for oss på nåværende tidspunkt). Det er nok å si at en drage antar Stråle fargene til sin «veiledende Erkeengel», som gjelder for de spesifikke Dimensjonsfrekvensnivåene og tidsrammen de utfører sin plikt innenfor. (I de høyere dimensjonene er det mange flere enn tolv Erkeengler, som utfører sine oppgaver for Lysets Herre.)

Medlemmer av Drage Brigaden går deretter videre til det nivået hvor den programmerte Guddommelige Blåkopien skal gjøres tilgjengelig for manifestasjon, innenfor de materielle eksistensområdene. I dette tilfellet, innenfor den Femte Dimensjon, for tilgang av StjerneFrø Sjeler på Jorden, i det høyere Fjerde Dimensjonale planet. Antall Drager som kreves, avhenger av størrelsen og omfanget av prosjektet som skal bli sådd eller hvor mange mega watt Guds Frø Atom Lys Kraft, som trengs.

En annen plikt Drage Brigaden utfører, er å levere Kjærlighet/Lys energi, fra vår Fader/Moder Gud til det store Enhet og Elemental Riket og hele Skapelsen, som ikke er forenet med en JEG ER bevissthet. Deres Liv/Linje til Gudskilden, er levert av den store Drage Brigaden. Drage Brigaden, for hver Under-Dimensjon, utstråler vibrasjon mønstre for det nivået. Frø Atomene blir deretter samlet inn i Lyspyramidene, som har blitt plassert over hele verden, hvor Enhetens Engler går til for å fylle på tilførselen av Guds Lys. De utstråler deretter Frø Atomer til utallige formler, som sendes ut til det enorme Elemental Riket. De trofaste tjenerne til vår Fader/Moder Gud, leverer deretter Livskraftenergien til alle gudfryktige skapninger som ikke er besjelet.

(Besjelet = Å gi en sjel eller plass i sjelen.)

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/fine-tuning-your-spiritual-awareness

Søker fred og ro fra innsiden

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. juli 2021


Høyt Elskede Mester, det er på tide å få en oversikt over hva du ofte tenker og den følelsesmessige energien du projiserer i løpet av disse kritiske dagene med konflikt, uro og stress på planeten din. Fortynner eller forvrenger du auraen av harmoni, som du har skapt rundt deg, ved å la deg bli fanget inn i kaoset med den ødeleggelsen som foregår på Jorden, akkurat nå? Er du oppslukt av scenariene som presenteres om og om igjen via TV, radio og avismedier? Har du igjen tillatt deg å bli trukket tilbake til tettheten av det negative miljøet av feilinformasjon og illusjoner?

Hvis svaret ditt er ja på noen av disse spørsmålene, tilfører du de kaotiske vibrasjonene i det negative massebevissthetstrossystemet med din energi, i stedet for å tilføre din Kjærlighet, Lys og Kraft til andre utsendte av harmoni og ro gjennom hele verden. Vil du stå ved siden av de som har det største ønske om å få til en fredelig løsning, til størst fordel for alle ─ eller er du utilsiktet i tråd med de som ønsker å opprettholde separasjon, lidelse og dominans?

Vi mener ikke at du ikke skal holde deg informert om hva som skjer rundt om i verden; Imidlertid sier vi at nå, som aldri før, må du heve deg over det som skjer og bli med oss ​​som observatører fra et høyere utsiktspunkt: et utsiktspunkt der det ikke er noen riktig eller feil vei, bare forskjellige nyanser av sannhet og forskjellige motiver; et utsiktspunkt der ingen rase, land eller religion er fullstendig rettferdig eller feilfri, heller ikke helt galt.

Husk at hver Sjel på Jorden bærer et Gnist av det Guddommelige, innvendig. Du må holde deg hjertesentrert og Sjelefokusert når du tuner deg inn på ditt Høyere Selv med en Åndsinspirert Bevissthet, slik at dine handlinger og avgjørelser alltid er i tråd med den Guddommelige Plan. Så, Elskede, vil du stå  blant rekkene til de rettferdige, hvis største ønske er å bringe Jorden og menneskeheten tilbake til en sann tilstand av fredelig sameksistens, i et miljø der vår Fader/Moder Gud regjerer øverst.

Gitt, at de som har blitt enige om å spille djevelens advokat, som presenterer din skyggeside for deg, på sin mest destruktive måte. Det er andre som på egenhånd hevder at de bare har de høyeste, mest altruistiske motivene; imidlertid ser vi og kjenner de skjulte motivene bak avgjørelsene som blir tatt, samt handlingene som blir iverksatt i fredens og rettferdighetens navn. Dualitetsspillet utspilles på Jorden i sin mest dramatiske form akkurat nå, og det er opp til deg om du vil bli trukket inn i den virvlende, nedadgående spiralen av masse-karmisk handling, som for tiden pågår.

Vi har mange ganger før snakket om loven om årsak og virkning eller «for hver handling er det en reaksjon», som resulterer i det som kalles negativ eller positiv karma. I mange aldre har du, som Opplyst, arbeidet flittig for å bringe balanse i din personlige karma, forfedres karma og rase karmiske påvirkninger. Det var en stor del av spillet om dualitet og polaritet - tilbake til balanse og harmoni i alle Fasetter av ditt Vesen.

Det er mang en antagelse om hva som vil skje nå når krigens, konfliktens og ødeleggelsens vinder virvler som en mørk og tung sky rundt Jorden, og berører og påvirker alt og «alle». Høyt Elskede, det kommer an på hva du føler og tenker. Hva du har i tankene og i hjertet ditt? Står du stødig i Lyset, eller legger du til de negative karmiske tankeformene som blir skapt hvert øyeblikk? Mange av dere har lykkes beundringsverdig med å balansere deres karmiske livsbok. Symbolsk, forestill deg at du har en pluss- og en minuskolonne, og målet ditt er å gjøre minusene til plusser eller positive energimønstre.

Vi ber deg ikke sitte passivt i veikanten, og ikke gjøre noe. Du blir bedt om å stå opp og bli regnet med, for din dynamiske Livskraft-energi er nødvendig nå, som aldri før. Du er mye mer kraftfull enn du kan forestille deg, min modige venn. Ta ikke feil, du SPILLER en viktig rolle i å oppnå en fredelig løsning på en veldig foruroligende verdenssituasjon. Den kollektive energien du og andre Lysarbeidere utstråler fra hjertesentrene deres, har like stor innflytelse på utfallet av denne store konflikten, som de som er ved «frontlinjen». Du er også ved frontlinjen, for å si det sånn, for du har evnen til å tappe inn i de rene, umanifiserte Adamantine Partiklene av SkaperLys, slik at du kan forme dem til kraftfulle positive tankeformer og handlinger, som kan overvinne enhver motgang.

Det har uroet mange av dere, at vi bruker begrepene «Krigere av Fred» og «Krigere av Lys» eller det som kan tolkes som militant terminologi. Også her er det mange forskjellige tolkninger og forskjellige Fasetter av sannhet. Helt siden Jordens og menneskehetens fall i tettheten av separasjon og smerte, har vi kjempet flittig for deg, og med deg. Vi har kjempet mot skyggene av illusjoner og negativitet, som ble skapt av din kollektive bevissthetstro av frykt, skyld og uverdighet. Vi har forsøkt å hjelpe deg med å få kontakt med din Guddommelighet på nytt, og hjelpe deg å huske hvor fantastisk du virkelig er.

Vi har også flittig utført ordrene og instruksjonene fra vår Fader/Moder Gud og Skaperen, «Hjelp våre barn, til å komme tilbake til Lyset og gjenvinne deres Guddommelige Arv.» Ja, vi har vært involvert i eoner av tid, i en krig mellom Skaperens Lys og menneskets skygger; Våpnene våre har imidlertid alltid vært kjærlighet, medfølelse, forståelse og støtte, mens du krysser fortvilelsens daler og søker å sveve opp til fjelltoppene med håp og opplysthet.

Hvis du vil være med oss i vårt forsøk på å bringe Lys til menneskehetens skyggeverden og hjerter; hvis du vil stå fast i din overbevisning om at det riktige til slutt, vil seire (vel vitende om at bare vår Fader/Moder Gud er klar over det totale bildet, om hva som virkelig er det beste resultatet); hvis du kan opprettholde en følelse av fred og glede i deg og utstråle den store kjærligheten til Skaperen til HELE menneskeheten, så er du virkelig en kriger i våre Legioner av Lys.

De som protesterer, roper og marsjerer for fred, legger sin energi i kaosets smeltedigel. De tilbyr ikke løsninger eller tar positive tiltak, men legger skyld og protesterer mot andres handlinger og erklærer at ikke-handling er den eneste måten å oppnå fred og harmoni på. Det er en annen form for gjerdesitting eller ikke å ta stilling. Vi har fortalt deg dette mange ganger før, det er på tide å hoppe av gjerdet av treghet og ubesluttsomhet, det er på tide å erklære hvilken side du vil tjene - Lyset eller skyggesiden. Det er på tide å erklære at du er en utsending av Lyset, en flammende Gnist fra det Guddommelige og en medskaper av kjærlighet, glede, overflod og harmoni. Eller et menneske som er villig til å ta den lette veien ved å følge andres forskrifter og derved for øyeblikket, legge den Guddommelige Fødselsrett, til side.

Fred og ro er ikke det samme. Fred refererer til den Tredje og nedre Fjerde-Dimensjonale bevissthetsfeltet, som primært domineres av menneskehetens emosjonelle natur. Hvert skritt fremover på Lysets vei er preget av forhold eller utfordringer og kaos, ispedd perioder med integrasjon og en følelse av fred.

Sinnsro og følelser skaper en dyp indre ro, som er fri for følelsesmessige forstyrrelser, og derfor er den emosjonelle naturen fokusert innenfor et veldig tynt spekter av dualitet. De høyeste valgene er regelen, og et frittliggende syn på alle forhold opprettholdes. Fred er en bevissthetstilstand med lavere tetthet, mens ro er en Femte-Dimensjonal, emosjonell kvalitet.

«Fred» er et ofte brukt ord i disse urovekkende tider, og kan tolkes på mange måter. Du bruker begrepet «ro i sjelen», som betyr å ha en rolig sinnstilstand, som er fri for uenighet, uharmoniske tanker eller mental konflikt. Fred kan bety en gjensidig avtale mellom to personer, en familie, en gruppe, nabolag, by eller nasjon som gagner alle som er involvert, og som skaper en rolig og sikker atmosfære, samt lovlig orden. Det kan også bety en traktat eller avtale for å forhindre eller stoppe en konflikt mellom to forskjellige fraksjoner. Du kan bli kalt en fredelig person eller en pasifist fordi du er tilbøyelig til eller prøver å fremme et fredelig miljø. Du kan «søke fred» eller forsøke å «holde freden» gjennom forsonende handlinger eller ved å avgjøre uenigheter gjennom kompromisser.

Fred er sluttresultatet av å oppnå harmoni og balanse i enhver situasjon. Fred oppnås aldri via egoets emosjonelle natur eller sinn, men gjennom Åndens høyere vibrasjonsenergier, som alltid søker det største og beste resultatet for ALLE berørte. I din verden av dualitet og polaritet, er det optimale målet å søke harmoni og balanse i alle ting; denne harmonien må imidlertid begynne innenfra. Det må blomstre i hjertet, når du lar Ånden komme ned og igjen ta herredømme i ditt fysiske fartøy/vessel. Så vil du begynne å se gjennom øynene filtrert av kjærlighet, og du vil lytte med ører temperert av medfølelse.

Du vil vite at alt du noen gang trenger er ditt, ved å spørre, og du søker ikke lenger å ta det som tilhører en annen. Du vil alltid streve etter en vinn/vinn-løsning, og du vet at når man taper, taper alle andre også. Du blir Lysets forkjemper, og du går mykt og lett, men modig … når du bærer det flammende eteriske-sverdet av Guddommelig vilje, ære, sannhet og rettferdighet. Du bekrefter hva som er din sannhet, og du lever din sannhet standhaftig med integritet og ydmykhet, underviser ved eksempel og gir alle andre samme rett.

Du må først søke fred innenfra, Elskede, og når du finner det du søker, vil du utstråle en aura av ro ut i verden, der den vil bli sammenføyd og forstørret av andre, med en fredelig og harmonisk natur. Med samlet kraft, kan du overvinne all motgang, og du kan skape og forbedre cellene eller områder av Lys du bygger på Jorden, så vel som i ditt nye Femte-Dimensjonale miljø. Og når disse tankeformene av Lys når et visst forstørrelsesnivå, vil de mirakuløst begynne å manifestere seg på det jordiske planet. Mange av dine visjoner nærmer seg det punktet, og de vil manifestere seg tilsynelatende uten anstrengelse. Den siste «touchen» og forberedelsene er nesten fullført, Elskede. Se nå etter de fantastiske resultatene av all din standhaftige innsats.

Menneskehetens umenneskelighet overfor hverandre har vært en pågående, uopphørlig prosess siden fallet i tettheten. Fredelig sameksistens, har nesten aldri vært det endelige resultatet av en konflikt. Den underliggende hensikten har oftest vært å erobre, gripe og tvinge andre til underkastelse, uten hensyn til velferden til de som er fanget i midten eller blir tvunget til å kjempe.

Vi forklarte for en tid tilbake, hvordan kløften mellom Lyset og skyggene har økt i noen tid. Imidlertid blir Lysets vibrasjonsmønstre gradvis lagt over den Tredje og nedre Fjerde-Dimensjonale verden, av illusjoner og skygger. Denne tilstanden blir mer dramatisk definert, hver dag. Det er viktig at du holder deg våken, hjertesentrert og Åndsinspirert, hvert eneste øyeblikk. Du må lære å sette pålitelige grenser, og hele tiden forsterke skjoldet eller kolonnen med beskyttende SkaperLys. Du må lytte til ditt hjertes hvisken, for det er der dine engle-guider og lærere vil etterlate perler av visdom, for deg å få tilgang til og bruke.

Gå innad, mine trofaste følgesvenner, og husk at for mange eoner (evigheter) siden, så svevde Universet sammen, da vi skapte nye galakser, verdener og sivilisasjoner utover dine villeste drømmer. Husk hvordan du hadde tilgang til hele den Guddommelige substansen av Skapelsen, og alt du måtte gjøre var å se for deg noe, og det dukket mirakuløst opp for deg. Prøv å huske de mange formene du har tatt - noen menneskelige - men også mange forskjellige former i en rekke komposisjoner, teksturer og trekk, men alle vakre og perfekte i øynene til vår Fader/Moder Gud. Det er viktig at du husker at du har opplevd hver Rot-Rase som noensinne har befolket Jorden, noe som betyr at du har vært i alle farger, og at du har hatt egenskapene til hver Rase, som nå er nedfelt på Planeten Jorden. Vi forteller deg at dere - StjerneFrø Sjeler, er mangefasetterte Vesener, som har opplevd all den rikdom og mangfold som denne Jorden, dette solsystemet, galaksen og universet har å tilby. Så, hvordan kan du dømme dine brødre og søstre som følger på Stien/Veien bak deg, for i dette livet har de en annen hudfarge enn deg, og de har forskjellige skikker, tro og annerledes tilbedelse, eller kaller sin Gud med et annet navn? Det er blitt sagt, men jeg sier det igjen: «DU DØMMER KUN DEG SELV!»

Husk, modige hjerter, i disse tider med stor forandringer, kan du gjøre en forskjell. Utstrål din Kjærlighet/Lys, for alle å se. Tillat oss å hjelpe deg med å utføre ditt jordiske oppdrag og pleie deg med vår kjærlighet. Sammen, skal vi seire. JEG ER Erkeengel Michael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/seeking-peace-and-serenity-from-within-lm-jul21

En oversikt over «Jordens og menneskehetens tilstand»

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. juni 2021


Høyt Elskede Mester, la oss gi deg en kort oversikt over «den nåværende tilstanden til menneskeheten og Jorden», fra vårt perspektiv. Tenk deg at du ser på planeten din med våre visuelle evner, fra en av de store Lysbyene høyt over Jorden. Vi ser de største og minste og mest solide formene og strukturene, men vi ser og fornemmer også de vibrasjonsmønstrene og fargene som utstråles fra alle animerte og livløse objekter på Jorden. Vi observerer og overvåker kontinuerlig de skiftende mønstrene i Jorden, havene, atmosfæren og Jordens Auriske-felt, i tillegg til aktivitetene til Solen og naturens Elementer. Vi ser områdene, både store og små, som begynner å utstråle de lysere, harmoniske fargene og vibrasjonene til de Arketypiske Bevissthetsplanene for den Femte Dimensjonen og den nye Guddommelige Blåkopien for Vannbærerens Tidsalder. Dette er stedene som begynner å forankre de strålende gavene til Kjærlighet/Lys, fra de Himmelske Lysbyer og som til slutt vil være fremtidens Hellige Steder.

Når du kommer til samme felles formål med dine Sjelefamilier, for å bekrefte din forpliktelse til å oppfylle din Guddommelige Misjon, ser vi på hvordan en vakker kolonne av Lys strømmer ut og fyller din gruppe – Pyramiden av Lys, så vel som dine personlige pyramider, og deretter kobler til Lysbyen nærmest deg. Hvis du bare kunne se de storslåtte geometriske mønstrene av Lys, som begynner å strømme ut i dine personlige pyramide av Lys, når du aktiverer prosessen med å forankre denne fantastiske gaven i deg selv, mens resten strømmer ned i Jordens kjerne, og deretter ut ditt Solenergi-Senter (både foran og bak). Denne sjeldne energi-infusjonen skaper et hellig rom rundt deg, og det stråler gradvis ut i større og større konsentriske sirkler, og forbinder seg til slutt med den kompatible energien til andre Lysbærere.

Mørket og skyggelandene blir tydeligere og tydeligere, når Åndens Lyshet begynner å skape større og større lommer med kontrasterende vibrasjonsmønstre. Vi ser malstrømmen av kaotisk, hatfylt energi når den skaper virvler av død og ødeleggelse. Akkurat som Adamantine Lyspartiklene, aktivert av din kjærlige intensjon, sender frem vibrasjonsmønstre av glede, fred, overflod og harmoniske interaksjoner – mens mørket, blottet for den største delen av Åndens Lys, skaper og utstråler smerte, lidelse, frykt og ødeleggelse.

Det utspiller seg et stort drama på Jorden i løpet av denne episke tiden med forandringer, og du må huske at både de uskyldige og de ikke så uskyldige inngikk en avtale på et høyere bevissthetsnivå, om å være deltakere i denne kaotiske evolusjonskampen og transformasjon. Det er en del av din grunnleggende menneskelige natur, å motstå endringer og å frykte det ukjente, til du er på god vei til å bli et oppLyst Åndelig/menneskelig Vesen, som ser hendelser fra et høyere ståsted og et ikke-fordømmende synspunkt.

For å lette på din lidelse og sorg over tapet av dine kjære, må du vite at de har en levende god helse og er mer levende enn noensinne. De soler seg i rampelyset av kjærlighet og hengivenhet fra deres Sjelefamilier, og mange vidunderlige Engler og Lysvesener i de høyere riker. Deres død er ikke forgjeves. De vil komme tilbake, hvis de ønsker det, fullt bemyndiget for å bidra til å skape og nyte en ny fred, velstand, enhet og bevissthet for fremtiden. Gjennom de forsterkede evnene til ditt sinn og hjerte, husk dem og send dem kjærlighet, og sett deg stille, mens de utstråler kjærlighet og glede tilbake til deg. Du kan ikke se dem, men de er ikke tapt for deg.

Det beste og verste fra hvert land blir brakt inn i rampelyset, slik at alle verdensborgere kan se feilslutninger, nærsynthet og bedrag – eller visdom, sannhet og integritet, fra deres ledere. Når du som Lysbærer, blir fokusert, proaktiv og klok nok, vil du kreve og insistere på at ledere skal tjene til folkets høyeste og beste interesser. Du vil styrke ledere som ikke er redd for å gå imot populære oppfatninger, for å gjøre drastiske, rettferdige og sårt tiltrengte endringer, ledere som vil være Ånds-inspirerte og dedikert til likeverd, fred og velstand for alle mennesker og ikke bare noen få utvalgte.

Husk at når du blir fylt med Åndens Lys, så påvirker det alt og alle rundt deg. Når din utstråling vokser og utvider seg, vil du tiltrekke deg flere og flere likesinnede, inn i din bevissthet. Den åndelige trompeten som skal våkne, blir høyere, og den gir etterklang over hele landet, til de tynt befolkede stedene på Jorden, så vel som de tettest befolkede områdene. Lyset har ingen favoritter; det vil tilføre og velsigne alt og alle som er mottakelig for og i harmoni med dens transformerende, oppkvikkende energier.

Du må også være klar over at noen kjære Sjeler, ikke vil kunne stå i auraen i din Lyshet, for det vil være for ubehagelig. Uansett om de er forsettlige eller ikke, vil de prøve å kaste deg ut av Senter og gjenopprette status quo – eller beholde ting, slik de var tidligere – uansett hvor kaotisk eller utilfredsstillende det var. Det er viktigere enn noensinne, at du, som transduser og transformator til det forfinede Skaper Lyset, holder deg fokusert og standhaftig når du prøver å innlemme og utstråle mer og mer av det forfinede Lyset fra Skapelsen, ut i verden.

Mange rundt deg vil lure på og spørre om, hvorfor du har forandret deg så mye, og hvorfor du ikke lenger er villig til å delta i de gamle spillene med drama og lavere frekvenser av underholdning. Når du beveger deg lenger oppover veien mot Selv-mestring, vil andres energier og handlinger påvirke deg mindre og mindre. Som vi ofte har fortalt deg, må du først undervise ved eksempel, gjennom dine intensjoner og handlinger, og til slutt gjennom visdomsord som tilbys til riktig tid. Men hvis de rundt deg ikke er villige til å lære å handle og reagere på en mer positiv, harmonisk måte gjennom observasjon eller å lytte når du gir kjærlige forslag og moralsk støtte, er det viktig at du trekker deg fra dramaet de skaper og innta en holdning, som en upartisk observatør.

Søkere av visdom og Selv-transformasjon, lærer fra sine egne handlinger og reaksjoner, enten positive eller negative. Fra et Åndelig synspunkt gir negative hendelser en mulighet til å lære hvilket handlingsforløp, som gir de mest positive resultatene. Ditt Høyere Selv tester deg alltid om og om igjen, til du avviser de tingene som ikke er til ditt eget beste og autentiserer det som er din sannhet.

Når du beveger deg fremover på evolusjonsveien, vil du overskride de astrologiske påvirkningene du frembrakte for å oppleve i dette livet. Du blir også tilbudt en gylden mulighet til å aktivere, innlemme og bruke et fullstendig mål på kvalitetene, egenskapene, dydene og aspektene av alle de tre Gudsstrålene, så vel som de vidunderlige egenskapene til alle de fem høyere Galaktiske Strålene, i alt tolv Stråler av GudsBevissthet for dette Under-Universet.

Hittil har menneskeheten vært begrenset til de Syv Strålene av Solar Bevissthet. Du kan påkalle hvilken som helst Avatar, Oppsteget Mester, Erkeengel eller Himmelsk Vesen, for å OverLyse deg og hjelpe deg med å oppnå ditt høyeste potensial. Når du balanserer og harmoniserer hele chakrasystemet ditt, vil du ha mer vitalitet, og du vil utstråle mer av den livgivende eliksiren av livet ned til Jorden og til menneskeheten. Du vil bli et mikrokosmos av Lys innenfor Lysbyene, som du prøver å skape på Jorden. Vi må også informere deg om at sammen med disse vidunderlige gavene, følger et stort ansvar:

«You must walk your talk, and fly your vision» …slik at alle kan se, og du må alltid dele din Kjærlighet og ditt Lys.

Tillat oss å gi deg noen ytterligere retningslinjer for hvordan du kan leve hver dag som Selv-mester:

>> Alltid tilpass deg, din høyeste sannhet. Stol på ditt Høyere Selvs inspirerende hvisken, som vanligvis er de første impulsene eller svarene du får på et spørsmål eller en situasjon.

>> Ditt svar på enhver situasjon, enten positiv eller negativ, bør alltid projiseres og omfavnes i kjærlig energi.

>> Ulykkelighet og misnøye kommer alltid fra å ikke etterleve sannheten din, uansett hvilket bevissthetsnivå du for øyeblikket, fungerer innenfor. Leksjonene i ditt liv, blir alltid presentert for deg på ditt nåværende nivå av forståelse.

>> Når du utvikler deg mot mestring av Selvet, blir leksjonene og utfordringene dine mer subtile og er vanligvis ikke så dramatiske eller så langt utenfor ditt «Senter».

>> Ikke alltid uttrykk eller projiser dine følelser, mot andre. Tillat deg selv å føle og uttrykke hvilken som helst følelse du opplever, men analyser og løs dem i ditt eget hellige rom. Snakk og del bare for å avklare eller oppklare en misforståelse, og del alltid tankene dine gjennom et filter av kjærlighet og medfølelse. Slik er det for en mester.

>> Du må lære å motta med like mye kjærlighet og entusiasme, som når du gir til andre.

>> Jo mer kjærlighet og respekt du føler for deg selv, jo mer vil du utstråle kjærlighet og respekt for andre. Se kjærligheten som stråler ut fra ditt Solenergi-Senter i et evighetstegn, og føl det magnetisere kjærlighetsenergiene tilbake til deg, på mange vidunderlige måter.

>> Du må lære å identifisere kilden og håndtere dine egne negative tankeformer. Ofte blir dine negative følelser hentet fra de rundt deg, spesielt hvis du er en veldig empatisk person. Lær å omgi deg selv i en sfære med Gyllent/Hvitt Lys, der ingenting av lavere vibrasjoner kan komme inn og forstyrre roen din.

>> Alle på Jorden er i ferd med å rydde opp i gamle minner og tankeformer fra fortiden. Vær en passiv observatør, når disse følelsene ruller opp innenfra. Ikke gjør krav på dem; bare observer og si til deg selv: «Dette er sinne jeg opplever», eller frykt, depresjon, skyldfølelse eller andre umyndiggjorte følelser. Se for deg en brennende lyskule som kommer ned fra ditt Høyere Selv og brister i en million små krystallinske diamanter, som gjennomstrømmer hele kroppen din, transformerer og balanserer alle uoverensstemmende energier i deg. Gjør dette så ofte som nødvendig.

>> Vær en observatør av prosessen, slik at du ikke sender noen negative vibrasjonsmønstre inn i ditt auriske felt, ettersom du lærer deg å hele tiden holde deg innenfor ditt «Senter av Kjærlighet og Kraft».

>> Slå av din Mentale Autopilot og bli direktøren for din reise og dine opplevelser. Still inn på din egen mentale radiostasjon, og søk tanker, vibrasjonsmønstre og lyder som er oppløftende og styrkende. Negativ, kritisk tenkning er sammensatt av lavere, forstyrrende frekvensmønstre. Hvis du ikke liker det som skjer i din verden, løft tankene dine og ombestem deg slik at du projiserer balanserte, oppløftende frekvensmønstre for tanker og intensjoner.

>> Lær å tenke med hele hjernen din, dvs. bruk både din lineære, analytiske, utadrettede venstre hjerne sammen med din intuitive, kreative, innadrettede høyre hjerne. Utnytt ditt geniale potensiale, eller Lys-Pakkene med visdom, lagret i hjernen din i membraner av Lys, som er tilpasset høyere dimensjonal intelligens eller det «kosmiske lageret» av kunnskap.

Høyt Elskede Lysbærer, når du integrerer mer plasma av fornyelse og blir en harmonisk leverandør av Lys, er vi nå i stand til å samhandle med deg og jobbe gjennom deg, for å skape fantastiske nye ting og mirakler, utover din største forestilling. Vi omslutter deg i Livets Lys, fra Hjertet til vår Fader/Moder Gud og den Høyeste Skaper. Jeg er alltid i nærheten, for å veilede og beskytte deg. JEG ER Erkeengel Michael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/an-overview-of-the-state-of-the-earth-and-humanity-lm-jun21

Å bli en Sjels-infusert personlighet

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. mai 2021


Høyt Elskede Mester, ditt HVITT ILD GUDS-FRØ ATOM/JEG ER-Nærvær, er din opprinnelige Kjerne Intelligens, din første individualiserte identitet i en Universell eller Under-Universell opplevelse. I denne Under-Universelle opplevelsen, inneholder de tolv første Guds-Gnistene/Sjele Fragmentene alle dyder, aspekter, talenter og kunnskap du trenger for å krysse flere nivåer (Dimensjoner) i dette Under-Universet. Siden den tid, har din Guds-Frø Atom Essens blitt brutt og skilt utallige ganger. Du er nå i ferd med å gjenvinne alle de mange Fasettene til ditt Sjele-Selv, innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen, slik at du kan gå videre til en større, mer dynamisk og ekspansiv versjon av ditt Høyere Selv i et Femte-Dimensjonalt miljø.

For å hjelpe deg med å oppnå dette, din Diamant Kjerne Guds-Celle og ditt personlige Livets Blomst Skaper Hjul, inneholder et fullstendig mål av de Tolv Strålene fra Guds-Bevissthet for denne Under-Universelle opplevelsen. De ble utformet slik at når du var klar til å begynne hjemreisen til de høyere nivåene av bevissthet, ville du ha tilgang til din egen FULL SPEKTRUM GUDDOMMELIGHET. Din oppgave er å aktivere disse Strålene, å innlemme Gudsegenskapene og de andre egenskapene de inneholder, og deretter bruke disse talentene og egenskapene til det beste.

Det er fremdeles mye forvirring om hva Sjelen er, hvordan den fungerer og hvor den bor. Det er viktig at du forstår den intrikate prosessen med å koble deg på nytt med de mange Fasettene til ditt Høyere Selv. Det er også viktig at du får klarhet i de mer grundige læresetningene vi har gitt deg angående de flere Høyere Selv Fragmentene. Du har mange av disse, ikke bare en. Å innlemme disse flere Fasetter av Selvet, er en prosess som vil ta mye tid og kontemplasjon. Derfor føler vi at det er på tide med en avansert forklaring av denne viktigste prosessen – SJELENS EVOLUSJON.

For å utvikle deg, må du utvide kapasiteten din for Kjærlighet/Lys, slik at den inkluderer alle Fasetter av Skapelsen på Jorden: Kjærlighet til naturen, Kjærlighet til dyreriket, Kjærlighet til menneskeheten, Kjærlighet til dine oppfattede fiender og det viktigste, Kjærlighet til Selvet. For i essensen, er hele Skapelsen en del av deg, og du er et verdifullt Hvitt Ild Frø Atom fra den Høyeste Skaper. Utvidelsen av Guds-Bevissthet, resulterer i en utvidelse av ditt aurafelt - din Lys Essens. Over tid vil flere av dere utvikle en utstråling som er så kraftfull og ekspansiv, at den vil begynne å ha en positiv effekt på de rundt deg, og til slutt, på Jorden og hele menneskeheten. Ganske mange av de mer avanserte Sjelene, har allerede fått den evnen. Du må imidlertid huske at du ikke kan formidle det du ikke har hevdet som ditt eget. Husk også dette, en viktig del av oppdraget ditt på Jorden er å intensivere Lyset fra de nedre dimensjonene. Utvidelse av sjelens bevissthet resulterer i en utvidelse av det auriske feltet, både i intensitet og omfang av innflytelse.

En aspirant på Stien, må fokusere på både ytre og indre trening. Du må strebe for å bli en bevisst observatør av det som foregår rundt deg. Å trene deg selv opp til å bli fullt engasjert med fokusert bevissthet om de fysiske hendelsene i hverdagen, er viktig, i tillegg til å lære å behandle de harmoniske og uoverensstemmende frekvensmønstrene du blir utsatt for. Du må da ta de nødvendige tiltakene. Å øve på emosjonell og mental disiplin, er også veldig viktig når du prøver å bli en mester i Selvet. Du må ikke vende ryggen til verden og livets opplevelser, men møte dem rett på (head-on). Det er imidlertid viktig at du lærer å se livet fra et høyere utsiktspunkt (fra et høyere ståsted). Forsøk å se det større bildet og ikke bli viklet inn i de små historie-dramaene.

Logikk er en funksjon av den fysiske mentale kroppen og ditt bevisste sinn. Husk at kunnskapen eller teoriene du aksepterer som din egen sannhet, må oppleves for å få visdom fra den avslørte informasjonen. Inspirasjon er levert av det Høyere Selv og ditt Hellige Sinn. Du må lære å være oppmerksom på impulser fra ditt Hellige Sinn og ditt Hellige Hjerte, eller til innspillene fra den rådende Fasetten til ditt Høyere Selv, for det er slik du gradvis vil lære å kommunisere med Vesener fra de Høyere Riker og få kosmisk visdom.

I begynnelsen var det kommunikasjon med og blant spesialiserte, åndelige guider og verger; men over tid gikk denne gaven eller evnen tapt. Da menneskeheten sank dypere ned i den materielle verdensbevisstheten, ble de nedsenket i følelsene fra de fem sansene, også sluttet de gradvis å vende innover, for følelsen av forbindelse med de høyere bevissthetsområdene. Den nedre delen av Tredje og Fjerde Dimensjon, er ikke lys og klar. Det er tåkete eller har et tåkeoverlegg. De Sjelene som eksisterer i dette miljøet, skjønner ikke dette, for det er den bevissthetstilstanden de er vant til. Realiteten til de nedre Tredje/Fjerde dimensjon, kan sammenlignes med å eksistere i en grumsete labyrint hvor du for alltid søker veien som vil føre deg tilbake til det rene Lyset av bevissthet. Denne tåken begynner gradvis å forsvinne når du beveger deg inn i midt-undernivåene til den Fjerde Dimensjon, og verden blir Lysere og lettere når du krysser hvert høyere under-nivå. For å motta leksjonene av Lys, må du løfte bevisstheten din for å tilpasse deg i det minste det Femte under-nivået til den Fjerde Dimensjonen. I denne Under-Universelle opplevelsen er det syv under-nivåer til hver Dimensjon, med det første under-nivået som er det laveste og tetteste, mens det syvende er det høyeste og mest forfinede under-nivået. Mestere og guider er villige til å møte deg halvveis; imidlertid bare i svært sjeldne tilfeller vil de senke frekvensene til tettheten av ekstrem dualitet, for det er så ubehagelig for dem.

Egoet er en Fasett av det fysiske jeg/ego-personligheten. Den ble skapt for å hjelpe deg med å utvikle en følelse av identitet og individualitet over tid. Et utadrettet sinn, styres av egoet. Det feildirigerte ego-selvet var medvirkende til å skape det illusjonelle trossystemet til det materielle planet, en realitet basert på separasjon, frykt, egoisme og knapphet. Når du utvider dine mentale horisonter, begynner du å bryte ned barrierer for selvbegrensende oppfatning. Sinnets utvidelse, inkluderer å aktivere sovende celler i de øvre dimensjonale nivåene i hjernen og tappe inn i visdommen til ditt Hellige Sinn. Blind lydighet er ikke en forutsetning for opp-Lys-ning, for du prøver å bli en mester i Selvet og leve dine personlige sannheter, slik de er blitt avslørt for deg og validert av hjertemonitoren din.

Menneskeheten er midt i en Sjel og cellulær oppvåkning. Når du beveger deg inn i vibrasjonsmønstrene til de høyere Fjerde og nedre Femte Dimensjon, vil cellene, det eteriske legemet og det auriske feltet begynne en akselerert renseprosess. Denne prosessen vil lette og til slutt resultere i nedlastingen av de mange Fasettene til ditt Høyere Selv, og også den gradvise gjenvinningen av din eteriske Kropp av Lys (Lyskropp). Vær oppmerksom og bevisst hvert eneste øyeblikk, slik at fokuset ditt blir tydelig og klar. Du vil gradvis utvikle en følelse av selvsikkerhet og sikkerhet, en visshet om at alt er bra og at det vil forbli slik.

Sjelen er en mangedoblet utvidelse av ditt GUDS-FRØ ATOM/JEG ER-Nærvær. Sjelen bruker den høyre hjernebevisstheten av intuisjon, som er knyttet til det høyere Hellige Sinn og den Åndelige Vilje. Et indre fokusert sinn styres av Sjele-Selvet. Menneskeheten er i ferd med å utvikle de subtile, forfinede sansene, som har blitt sløvet fra misbruk. Du må bevege deg forbi de grunnleggende, ofte forvrengte fysiske sansene, mens du flittig prøver å utvikle de høyere mentale sansene til intuisjon og Guddommelig visdom. Det er av avgjørende betydning at du lærer å kontrollere din følelsesmessige natur, og holde tankene på de forfinede frekvensene av Lys.

Du bærer i din Diamant Kjerne Guds-Celle, et krystallinsk MinneFrø Atom med full selvrealisering fra ditt opprinnelsessted. Den inneholder en veldig kort oversikt over høydepunktene i hvert liv du noen gang har levd – de viktigste leksjonene du har lært, og talentene du har perfeksjonert, mens du reiste gjennom dette Universet.

Sjelen er verken Ånd eller materie. Det er en krystallinsk, HELLIG ILD MINNEFRØ ATOM, et Fragment av ren Lys Essens som er programmert til å registrere reisen din gjennom denne Under-Universelle opplevelsen. Det er koblingen mellom deg og vår Fader/Moder Gud, og til slutt, til den Høyeste Skaper. Ditt personlige Sjele-Selv for dette livet, bor i ditt Hellige Hjerte som en Fasett av din Diamant Kjerne Guds-Celle. Hver høyfrekvente Fasett av din Sjel har sitt eget MinneFrø Atom. Når en gitt Fasett tar bosted i din Sjele-Stjerne, som Over-Sjel/Høyere Selv, vil den med jevne mellomrom videreformidle sine personlige vibrasjonsmønstre til MinneFrø Atomet i din Diamant Kjerne Guds-Celle, men også til ditt legemliggjorte Sjele-Selv.

Først vil den aktivere de riktige MinneFrø Krystallene i ditt Hellige Sinn. Hvis frekvensene og bevisstheten din utvides for å imøtekomme dem, vil MinneFrø Krystallene som holdes i reserve i Diamant Kjerne Guds-Cellen, bli aktivert. Når du inkorporerer alle dine Sjele-Fragmenter, vil du til slutt få muligheten til å få tilgang til all visdom, talenter, positive minner og opplevelser fra neste fase av evolusjon – reisen til Sjele-Selvets, gjennom flere nivåer av den Femte Dimensjonen. Denne prosessen gjentar seg igjen og igjen når du krysser flere-Dimensjonale nivåer av Guds-Bevissthet og inkorporerer flere og flere Fasetter av ditt Guddommelige Selv. DETTE ER EN FORENKLET FORKLARING AV OPPSTIGNINGSPROSESSEN.

Du var programmert for alltid å søke det Hellige Hjertet av din Essens, din Diamant Kjerne Guds-Celle og ditt Hvitt Ild Frø Atom av Skaper Essens. Med spesifikke tidsbestemte intervaller har det alltid vært små grupper av avanserte, unike Vesener som inkarnerte i de forskjellige raser og under-raser, for å få frem nye ideer og innpode nye kvaliteter og egenskaper. Disse avanserte Vesener, kastet inn deres visdom, høyere bevissthet og spesielle talenter med et godt eksempel, og de smeltet også fysisk sammen med utvalgte medlemmene av menneskearten for å fremme menneskehetens DNA-kodinger. DU LEVER I EN AV DISSE SPESIELLE TIDENE.

Den Fjerde Dimensjon kan kalles en «overgangsvirkelighet», for det er her du begynner å gi slipp på alle fortidskondisjoneringene (det som hører fortiden til). Det Fjerde-Dimensjonale riket er mer emosjonell av natur, og derfor er hjertet og følelsen av natur det viktigste fokuset. De gamle kalte den Fjerde Dimensjon Maya eller illusjon, eller astralplanet for bevissthet. Menneskehetens kollektive massebevissthet fyller de nedre tre nivåene av den Fjerde Dimensjon. Det er her det meste av menneskeheten eksisterer mentalt, til de gradvis begynner å snu seg innover og lytte til hvisken fra deres Sjele-Selv. Personligheten/egoets ønske-kropp er mesteren til å manipulere dette riket, og den oppfordrer deg hele tiden til å søke mer tilfredshet og lykke via følelser og eksterne midler til tilfredsstillelse.

Du begynner å utnytte ditt indre kraft potensiale, når du beveger deg inn i de høyere under-nivåene i den Fjerde Dimensjonen. Sakene blir mer flytende, og derfor blir det lettere å manifestere det du ønsker. Det er derfor du må lære å være avgjørende og fokusere tankene dine med klar intensjon. Et disiplinert sinn knytter kjedene av tanker sammen, i riktig rekkefølge. Det er veldig viktig for deg å forstå at spredte tanker er skadelige for fremgangen din. Å leve i nåværende øyeblikk - i «Stille-Punktet av Kraften i NÅ øyeblikket» - er en kritisk komponent for å oppnå Selv-mestring. Mental innsats er nødvendig for å kunne lykkes å krysse Stien av opplysthet/opplysning. Gradvis vil en god del av minnet ditt om tidligere hendelser begynne å falme, når du beveger deg ut av riket til den instinktive hjernen/sinnet, og inn det Høyere Sinnets rike. Viktige trekk ved en Selv-mestring, er fokuserte observasjonsevner og harmløshet i tanke, ord og handling. Som en aspirant på Stien, vil større og større kosmiske sannheter bli avslørt for deg. Du bør imidlertid være klar over at de mindre prinsippene for tidløs visdom, stadig vil bli utvidet til å innlemme de unike reglene, lovene og sannhetene til neste nivå av eksistens i den uendelige syklusen av Oppstigning i bevissthet.

Du må holde kommunikasjonskanalen åpen mellom Sjelen og hjernen, via sinnet. Dette setter i gang den langsomme reaktiveringsprosessen av pinealkjertelen, og åpningen av portalen til det Hellige Sinn, som ligger i den øvre og bakre delen av hjernen, nær hodet. Det Hellige Sinn resonerer til de høyeste Fjerde-Dimensjonale under-nivåene, så vel som alle de Femte og Sjette-Dimensjonale nivåene - med en liten del av Syvende-Dimensjonale frekvenser og data, som er reservert for fremtidig bruk når du har fått evne til å krysse høyest mulige nivåer for menneskeheten i denne Under-Universelle opplevelsen. Imidlertid må du gradvis øke dine egne vibrasjonsmønstre, for å kunne benytte deg av dette lageret av kosmisk visdom.

Det Hellige Sinn og det Hellige Hjerte, er ikke laget av materiell verdensmateriale; de består av «spindelvev som flyter i luften», eterisk lysstoff som ikke kan oppdages på vitenskapelige måter. Imidlertid er de mer virkelige enn noen del av din fysiske kropp. For når du først har opprettet forbindelsen mellom ditt Hellige Sinn, ditt Hellige Hjerte og din Diamant Kjerne Guds-Celle, vil det være en konstant strøm av Adamantine Partikler, samt relevant, avansert informasjon som kommer fra ditt MinneFrø Atom, men også fra din Over-Sjel/ Høyere Selv. Det er derfor det er så viktig at du kobler sammen den åndelige triaden av Guds-Bevissthet: Det Hellige Sinnet, det Hellige Hjertet og de mange Fasettene til din Diamant Kjerne Guds-Celle.

Når du beveger deg inn i vibrasjonsmønstrene til den Femte Dimensjon, vil cellene, det eteriske legemet og det auriske feltet begynne en akselerert renseprosess. Ro begynner på det laveste nivået av den Femte Dimensjon og styrkes eksponentielt. Å oppnå guddommelig kraft og visdom, krever at du beveger deg utover de enorme trosmønstrene til menneskehetens kollektive bevissthet i samsvar med din kosmiske bevissthet, via de mange Fasettene til ditt Høyere Selv. Følelsesmessig stabilitet og mental innsats er nødvendig for å lykkes med å krysse Stien for opplysthet/opplysning. Det er en lov om LIKEVEKT som gjelder for den Femte Dimensjon, og over.

Kort fortalt er den Sjette Dimensjon, Dimensjonen av udødelighet og en sterkt utvidet Sjele-Bevissthet, når du kobler deg til de høyeste nivåene av ditt Sjele-Potensial i dette Under-Universet. Den Syvende Dimensjon, er den endelige evolusjonære grensen for menneskeheten i denne runden av Under-Universelle opplevelser. Det første under-nivået (den laveste i frekvensen) av den Åttende Dimensjon er EVIGHETS-INNGANGSPORTEN (Infinity gateway), som du vil kunne ta i bruk når du får muligheten til å integrere flere og flere av de høyere frekvensene av Guddommelig Lys. En vedlikeholdseffekt initieres når du får muligheten til å få tilgang til hvert høyere frekvensnivå, hvor små mengder med forfinet Guds-Lys begynner å strømme inn i din personlige kolonne av Lys, og dermed tilfører Lys til ditt aurefelt og til livskraften til din Sjele-Sang.

HUSK, MINE MODIGE, DERE LEVER MIDT I EVIGENHET.Visdomsbudskapene vi gir dere, er ikke for å sette flere regler eller skape nye dogmer.Vår intensjon er å sette hjertene deres i flammer av kjærlighet og gi deg et glimt av den strålende fremtiden du har foran deg.Jeg vil veilede, dirigere, inspirere og beskytte deg, og jeg utstråler den evige kjærligheten til vår Fader/Moder Gud, til hver av dere.JEG ER Erkeengel Michael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/becoming-a-soul-infused-personality-lm-may-2021

Du er et «Hvitt Ild Frø Atom» av alt det som er

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. april 2021


Høyt Elskede Mester, helt i begynnelsen var hver av dere de Hellige Uskyldige, en strålende Gnist fra Høyeste Skaper. Da det kom til din tur å eksternalisere og våkne, var du plutselig klar over din gudfryktighet som et Hvitt Ild Frø Atom av Alt Det Er. Så kom en oppsiktsvekkende bevissthet om din egen bevisste «Jeg ER Tilstedeværelse» som en individualisert Fasett av Skaperen. Denne oppvåkning av Sjeler har fortsatt på alle nivåer, i alle Dimensjoner av Skapelsen, i hele dette universet – og den fortsetter i dag når Store Vesener av Lys blir frembrakt for å skape nye galakser, solsystemer, planeter og verdener uten ende.

I disse ekstraordinære tider, i en eller annen grad, skjer det en stor intern, transformasjonsprosess i hver Sjel på Jorden. Individuelt opplever du en ryddings- og renselsesprosess, samt modifikasjon og utvidelse i forskjellige områder av din fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske kropp. Endringer som er nødvendige, hvis du skal holde deg oppe og integrere de stadig økende vibrasjonsfrekvensene som bombarderer Jorden, på dette tidspunktet.

Som et oppvåknet StjerneFrø, er det et stadig økende antall bevissthetsfelt tilgjengelig for deg. Akkurat som Skaper Lys strømmer ut fra det Kosmiske Skattkammeret, som skal brukes av Elohim og Formbyggerne, er dette sjeldne Lyset tilgjengelig for de av dere som nå i det minste er innstilt på den høyere Fjerde og lavere Femte-dimensjonale frekvensen mønstre. Hver stjerne i galaksen er en node med vibrasjonsenergifrekvenser.Hver person fungerer som en levende stjerne som er i stand til å motta og formidle harmoniske frekvensmønstre, i henhold til sitt bevissthetsnivå. Disse frekvensene kalles din Sjele Sang. Universet er sammensatt av en gigantisk Himmelsk Sjele Sang.

De syv store chakrasentrene dine, kan sammenlignes med syv elektriske batterier eller syv dynamiske kraftsentre i ditt fysiske fartøy (vessel). Du trekker frem i disse syv kraftsentrene, de spesifikke kvalitetene, egenskapene og dydene til de syv Strålene av Guds Bevissthet, via Stråle-dianse til de Syv store Erkeenglene, som OverLyser menneskeheten. Måten du kvalifiserer deg på og bruker disse energiene, avgjør din Energiske Signatur og din Sjele Sang. Dine overfølsomme, våkne medmennesker, føler din resonans og kan skjelne om det er velvillighet eller uoverensstemmende.

Enheten for Englenes Kongedømme, er bærere av Kosmisk Hellig Ild og kan kalles Hellige Ild Vesener.

De fungerer innenfor det Eteriske Plan av tilværelsen, og de, sammen med andre store Ild Vesener du har kalt «Drager», er sendere av Metatronisk Lys Substanser i dette Universet. Denne sjeldne Livsessensen utstråles hele tiden fra hjertet til vår Fader/Moder Gud til store oppbevaringsenheter – Pyramider av Lys - som er strategisk plassert i hele de store Dimensjonale og Under-Dimensjonale Rikene av Skapelsen.

Under ledelse av Elohim, OverLyser den store Enheten for Englenes Kongedømme, fjellene, havene, de store skogene og innsjøene, til de minste elementalene, når de utstråler livgivende næring av Gud Essens til vannet, jorden, trærne, blomstene og hvert strå av gress. Disse vidunderlige Vesener leverer også de kosmiske strømmer av Livskraft Energi for alle Fasetter av Skapelsen, som ikke er velsignet med et individuelt Guds-Frø Atom (en Sjel) og JEG ER bevissthet, om å være. En Gnist av den Høyeste Skaper Essens, som er i Alle ting, fra den største til den minste.

Hver og en av dere måtte gjennomgå det man kunne kalle en læretid under disse Mesterbyggerne, slik at du kan bli dyktig til å støpe og skape et stort utvalg av ting av kroppslig natur. Mens det var på de høyere nivåene av Universelt Lys, det så ut til å være en ganske enkel prosess å forme og skape det du ønsket å manifestere. Det var fordi du fungerte i riket av rene tanker, der det ikke var noen forvrengning eller negativitet for å forurense TankeFrøene som ble sendt ut fra ditt Hellige Sinn, og fordi du trakk frem den maksimale mengden av Skaper Lys som var tilgjengelig for deg på den tiden, innenfor denne Universelle opplevelsen. Det blir stadig vanskeligere å holde de rene manifestasjonstankene på hvert nivå eller dimensjon, når du bryter deg selv inn i flere og flere Gnister eller Fragmenter av Guds Bevissthet. Derfor, er det noe rart at menneskeheten har måttet kjempe så lenge for å manifestere det som er nødvendig og ønsket, mens den eksisterer i den begrensende, forvrengte Tredje- og Fjerde Dimensjonale virkelighetsverdenen?

Du må frigjøre gamle restriktive, utdaterte og fryktbaserte frekvenser, og erstatte dem med riktig nivå av Guds Bevissthet og Universelle Lover, som vil hjelpe deg på din nåværende vei til Opplysthet. Det er en trinnvis prosess, og den kan ikke forhastes. Det er egoet som stadig ønsker mer informasjon, spesielt dramatiske og oppsiktsvekkende nyheter eller avsløringer, selv om det oftest ikke er noe ønske om å integrere eller bruke informasjonen. I løpet av disse kritiske tidene med akselerert forandring og evolusjon, har det imidlertid blitt gitt en Guddommelig dispensasjon for å lindre litt på kravene, og for å øke hastigheten på prosessen med å avsløre de mer avanserte Universelle Lover og Kosmisk visdom, for å hjelpe menneskeheten på Oppstigningsveien.

Det har alltid vært en langsom prosess med å lære reglene, retningslinjene og kravene for hvert trinn på Veien. Kvaliteter, evner og kunnskap må integreres og perfeksjoneres slik at de høyere sannhetene blir en del av den du er. Når du lever etter dine nye sannheter som en naturlig del av ditt Vesen, lagres den visdom som oppnås fra informasjonen for fremtidig bruk i et Fasett av ditt Høyere Selv, som ligger på Kausalplanet for tilværelsen. Denne visdommen blir en permanent del av din JEG ER bevissthet. Du må forstå at din JEG ER Nærværelse, er en enorm kilde til Lys og Skaper Visdom.

Imidlertid inneholder du og mange av Fragmentene av ditt Høyere Selv i dette Universet, all visdom og erfaring du har samlet i løpet av dine mange opphold og store opplevelser gjennom tid og rom. Alle positive opplevelser, suksesser og visdom oppnådd i løpet av hele din levetid innen denne Universelle opplevelsen, er lagret i Hvitt Ild Frø Atomet i ditt Hellige Sinn. Når din Energiske Signatur når et visst frekvensnivå, begynner du automatisk å ta i bruk gaver, informasjon og visdom som er lagret i ditt Hellige Sinn, men også i tankene til ditt Høyere Selv som bor på Mental-Kausalplanet. Husk at det er veldig viktig at du filtrerer all ny informasjon og kunnskap gjennom ditt eget Hellige Hjerte og Hellige Sinn sentre, før du aksepterer det som din sannhet.

Det har tatt mange år for deg å innlemme den forvrengte energien du nå bærer. Dette er imidlertid en tid med mirakler, og det var en annen spesiell, Guddommelig dispensasjon gitt av vår Fader/Moder Gud, hvorved alle anstrengelser du gjør for å gå tilbake til Selv-mestring, vil bli forstørret og akselerert i løpet av disse vidunderlige revolusjonstider for Oppstigning. Selv-mestring oppnås alltid gjennom prosessen med å oppgradere bevisstheten din og øke din evne til å integrere og utstråle mer Guddommelig Lys substans. I prosessen vil du bli en Stifinner, en Veiviser og en Verdenstjener, fylt med velvilje for alle Vesener, når du utstråler ubetinget Kjærlighet og Lys, ut i verden.

Din bevissthet vil gradvis utvide seg til å omfatte hele menneskeheten og Jorden, så vel som solsystemet, galakser og Universet. ditt primære fokus kan ikke lenger kun være på det lille selv, alene. Ditt endelige mål er å bli en galaktisk borger og til slutt et Universelt Vesen av Lys.

Utvidelse av bevissthet resulterer i hvordan du kan utnytte høyere, mer kompleks informasjon. Dette vil resultere i muligheten til å integrere mer og mer av dyder, kvaliteter og talenter til vår Fader/Moder Gud. I det Tredje- og Fjerde Dimensjonale miljøet, styrer de menneskelige følelsene. I de høyere nivåene av det Fjerde og nedre nivået av den Femte dimensjonen, er den mentale naturen og mer raffinerte evner dominerende, fordi de blir OverLyst av renheten og belysningen av det Hellige Sinn, det Hellige Hjerte og det Høyere Selv.

Kjære hjerter, ikke bare les de dypeste uttalelsene vi gir deg, som de nedenfor. Studer dem og forplikt dem til hukommelsen, for innenfor disse visdomsordene er det kritiske faktorer du vil ønske å trekke på, når du fullfører mestringen av Selvet, men også når du blir bedt om å dele din hardt opptjente visdom med andre.

** En mester søker hans eller hennes høyeste sannhet, og lever den etter beste evne.Du må tillate alle andre, samme rett.

** En mester lærer å se verden og dens store drama, fra et høyere ståsted/utsiktspunkt.

** En mester er dyktig i å manipulere energi, alltid til det største gode.Han eller hun eksisterer i en virvel av harmoniske Åndelige krefter.

** Oppstigning er sinn og Sjele-ekspanderende, og går alltid fra en tilstand av økt bevissthet til en annen.Tiden blir formbar når du beveger deg ut av den lineære tidslinjen inn i de spiralformede, bølgende vibrasjonsbølgene med de høyere Dimensjonene.

** Du har entret en Tidsalder med bevisst, bevissthet.En bevisst, bevissthet om og oppvåkning av å nære ditt Sjelen Selv, er trinn for å oppnå Selv-mestring.

** En mester vet når han skal snakke og når han skal være stille.En mester er bevisst i sin tale.Konstant tankespinn og meningsløs sladder, forstyrrer roen i ditt Aurafelt. Du skal søke de harmoniske og høyere bølgefrekvensene av Lys, i alle ting.

** KUNNSKAP ALENE, DELER. VISDOM OG SJELSBEVISSTHET, FORENES.

** Som en initiativtaker på Veien, øker du stadig kapasiteten din til å integrere Skaper Lys.Når du fornekter noen Fasetter av din Guddommelighet, fornekter du din Guddommelige helhet.

** Universet er i stadig omforming og omdefinerer seg selv gjennom impulser og ønsker fra den Høyeste Skaper og vår Moder/Fader Gud. Den Høyeste Skapelsens ønske, er å oppleve individualitet ved å bryte seg selv til et ufattelig antall forskjellige Gnister av Skaper Bevissthet.

** Omniverse er fylt med dansende, flytende, sammensmeltende og separerende Hvitt Ild MinneFrø Atom av Hellig Lys. Skaperen er levende og bevisst i hvert eneste av disse Fragmentene, uansett hvor stort eller hvor lite.

** Rommet (Space) er en Enhet i seg selv og venter på å bli programmert eller formet til uendelige muligheter.

SPØRSMÅL: Hvordan vet vi om vi har eteriske tårer? I så fall, hvordan vet vi hvor de befinner seg, og hvordan vi helbreder dem?

Erkeengel Michael:
Helbredelse av eteriske tårer i Aurafeltet, er en prosess som initieres så snart du begynner å integrere flere av ditt Høyere Sjele Selv. Når du begynner å integrere mer høyfrekvent energi i det fysiske fartøyet ditt, som starter prosessen med å balansere og harmonisere chakrasystemet ditt, er en av de største fordelene at eventuelle eteriske tårer du har, gradvis vil begynne å gro. Ofte vil du ha fysisk ubehag i områder der det er tårer eller eterisk arrvev i Aurafeltet ditt. De mest utbredte eteriske tårene er i områdene til de tre nedre chakraene, over hjerteområdet/solar plexus eller på baksiden av kroppen, mellom skulderbladene.

Du kan øke hastigheten på prosessen ved å gå inn i din personlige Pyramide. Legg deg på krystallbordet, og be dine englehjelpere om å skanne kroppen din og fortelle deg hvor - eller om - det er noen eteriske tårer i ditt Aurafelt.

Hvis du får en indikasjon på at det er noen tårer, si til meg: «Jeg ber deg forsegle tårene med ditt brennende Sverd av Lys», og det vil bli gjort. Denne prosedyren kan ta en stund; helbredelsesprosessen vil imidlertid begynne. Det vil akselerere når du får tilgang til høyere vibrasjonsmønstre av Lys. Å hente inn flere Adamantine-partikler av Lys via uendelig pust og toning av vokallydene, er også en stor fordel, for det vil hjelpe til med helbredelsen og harmoniseringen av ditt Aurafelt, så vel som de fire kroppslige systemene.

Mine modige, uansett hvor du bor eller forholdene du bor i, er det en stor mulighet for deg å begynne prosessen med å oppnå Selv-mestring. Du er sterkt tiltrengt som en Bærer av Lys og som Verdenstjener. Dette gjelder alle dere som leser dette innlegget. Jeg omgir og omslutter deg i et Aurafelt av beskyttelse. Jeg er alltid din verge og trofaste følgesvenn. JEG ER Erkeengel Michael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/you-are-a-white-fire-seed-atom-of-all-that-is

Et Kosmisk Øyeblikk av Muligheter

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. mars 2021


Høyt Elskede Mester, menneskeheten er midt i et kosmisk øyeblikk av muligheter. Den Syvende Stråle av Guddommelig Lys, den Fiolette Flamme av transformasjon og renselse, gjennom utstrålingen fra elskede Erkeengelen Zadkiel og Lady Amethyst, strømmer ned på Jorden og menneskeheten for å hjelpe til i disse enestående tider med evolusjon og Oppstigning. De rensende vibrasjonsmønstrene til den Fiolette Flamme vil øke kraftig de neste årene, etter hvert som stadig mer avanserte Sjeler lærer å utnytte og projisere dens magiske, transformerende egenskaper.

De innkommende Sjelene til de nye Under-Rot-Rasene - menneskehetens arter - er høyt utviklede og åndelig tilpasset, og de er sterkt påvirket av den SYVENDE STRÅLE av transformasjon, frihet, forløsning, renselse, ritual og Enhetsbevissthet.Alle og alt på Jorden blir påvirket av utstrålingen fra den Syvende Stråle, den Fiolette Transmuterende Flamme. Som et resultat blir mange av de gamle, utdaterte undervisningsmetodene kastet, når menneskeheten utvikler seg i visdom og hever frekvensmønstrene.Mye av den inspirerte, sanne religiøse troen vil bli beholdt, og religionene som overlever vil være de som utvider sin filosofi til å integrere de høyere Skaper sannheter, som nå blir avslørt.

Den Fiolette Flamme fra den Syvende Stråle, vil akselerere transformasjonsprosessen ved å returnere uensartede vibrasjonsmønstre til nøytralt Lysstoff. Denne transformasjonen blir tilrettelagt gjennom din kjærlige, bevisste intensjon og handlinger, slik at du kan komme tilbake til balanse og harmoni i din fysiske, følelsesmessige, mentale og eteriske kropp. Når dette er oppnådd, vil du lettere bli en sann medskaper av skjønnhet, overflod, glede og fredelig sameksistens på Jorden. Du skal søke personlig Oppstigning; imidlertid må du også hjelpe dine brødre og søstre, men også Jorden, til å utvikle seg og gå tilbake til en harmonisk tilstand av bevissthet.

Aldri før har du hatt en slik mulighet til å tjene menneskeheten og Skaperen. Du er ved et veiskille i din evolusjonære prosess, for verden som du har kjent, er sakte i ferd med å forsvinne. Som Guddommelig Gnist av Skaperen, fikk du en flott gave, en skattekiste med Skaper Essens, til å bruke på hvilken som helst måte du måtte ønske. Du begynte dette livet med en god porsjon Adamantine Lys Partikler, lagret i ditt Hellige Hjerte. En annen reserve Hvit Ild Hellig Ild Frø Atom, ble gjemt bort i Rotchakraet ditt. I eldgammel lære ble det kalt Kundalini, og den ble fremstilt som en kveilet slange. Du har alltid hatt tilgang til den Hellige Ild, lagret i ditt hjerte; du må imidlertid huske hvordan du bruker Nøklene til Riket, for å tenne og effektivt bruke denne kraftfulle kilden av Guddommelig Lys. Kundalini eller «Slange Ild» er en annen sak, for du må fjerne 51% av den forvrengte energien du har skapt tidligere, for å tappe inn i dette reservoaret av Metatronisk Spektrum Lys.

Det er stor bekymring for at ødeleggelsene rundt hele verden akselererer. Vi erkjenner at dette er sant, og det vil fortsette en stund til når Jorden frigjør de negative mønstrene og de innsnevrede energiene - for Moder Jord må forsøke å reparere skaden som har blitt gjort på planeten gjennom tidene, gjennom menneskets negative tanker og handlinger. Menneskeheten er ansvarlig for den nåværende tilstanden på Jorden, og det er opp til dere alle – StjerneFrø Sjeler, sammen med hjelp fra Vesener fra de Høyere Riker - å streve for å rette opp så mye av skaden som mulig. Du får verktøyene sammen med den Hellige Ild energien, som er nødvendig for å utføre denne oppgaven. Du må imidlertid innlemme og lede denne kraftfulle energien på riktig måte. Oppstigningen din og Jordens Oppstigning er ubønnhørlig bundet sammen, og vi er forpliktet til å hjelpe deg på alle mulige måter.

Dette Universet, og spesielt det Under-Universet der du for tiden eksisterer, er midt i en monumental transformasjonsprosess. Planeter skifter steder og beveger seg nærmere Solen i solsystemet som de er en del av. Galakser og Under-Univers utvides og beveger seg oppover, utover eller nedover, avhengig av observatørens synspunkt. Nye galakser er i dannelsesstadiet, da drivkraften for utvidelse blir tent av en stor infusjon av Skaper Partikler av Lys og Liv, og TankeFrø for ny Skapelse gjennomsyrer bevisstheten til alle sansende Vesener.

Under dette skiftet av Tidssyklus, opplever du et stort utvalg av transformative endringer. Du gjenvinner alle de personlige Fragmentene av energi og tankeformer, som du skapte under din lange reise inn i det fysiske uttrykket. Du gjenforenes med de mange Gnistene av bevissthet, som utgjør ditt Guddommelige SjeleSelv og din Sjelefamilie. Du prøver også å bli en åndelig/menneskelig voksen, mens du eksisterer i et stadig utvidende, flerdimensjonalt rike av fysikalitet. De forskjellige fargede selvlysende Strålene, vil hjelpe til med å integrere og balansere de høyere frekvensmønstrene til galaktisk bevissthet. Jo mer du balanserer, harmoniserer og styrker chakrasystemet ditt, jo mer Guddommelig Lys kan du absorbere. Ryggsøylen vil til slutt bli en «Lyssøyle», hvor Skaper Lys strømmer igjennom og kan flyte fritt og uhindret, hvorved Oppstigningsprosessen vil bli kraftig akselerert.

Den Hellige Ånd eller ditt Høyere Mentale Selv er din kresne høyere intelligens som overvåker og regulerer Lys infusjonene og Åndens gaver, som tildeles deg i henhold til ditt nivå av åndelig bevissthet og dine nåværende behov. Spesielle dispensasjoner blir også overvåket og spredt av ditt Hellige Mentale Selv, som er mellomleddet mellom deg og din Femte-Dimensjonale Hellige Triade. Imidlertid krever spesielle dispensasjoner som du får, at du flittig prøver å gjøre din del. Du må gjøre det meste for å bruke de spesielle gavene til Hellig Skaper Lys, til det høyeste gode. Husk at du er en utvalgt samarbeidspartner med vår Fader/Moder Gud.

Når du blir dyktigere som medskaper på det Jordiske Plan, bør du forsøke å hele tiden overvåke energimønstrene dine og søke å oppgradere dem, ettersom du streber etter vedvarende harmoni og et forfinet Guddommelig uttrykk. Du må frigjøre kraften til den Hellige Ild som har ligget i dvale i mange tusen år, og forsøke å lede og fokusere energien din til de områdene i livet du ønsker å endre. Ved å etablere og kontinuerlig oppgradere ditt Skaperhjul av Liv, planter du Frøene av fokusert forandring, og du forsyner den Hellige Skaper Ild som er nødvendig for å manifestere det du har sett for deg. Når du kan gjøre dette på en dyktig måte, vil din personlige verden bli et eventyrland. Du vil bli en Lyssøyle, for alle å se.

Vi kan ikke understreke nok hvor viktig pusten er for å gjenvinne din Guddommelige natur. Ikke den grunne pusten som flertallet av mennesker på Jorden har akseptert som den rette måten å puste på. Denne typen ineffektiv pust har resultert i mange svekkende symptomer og sykdommer. Det har også begrenset inntaket av Guddommelig Essens, noe som er viktig for ditt velvære og gjenvinning av din Lys Beholder (Vessel of Light).

Vi har forklart og lagt vekt på Uendelig Pust, trekkspill pusten, og hvor viktig det er å puste med intensjon. Uendelig Pust kan kalles Oppstigning Pust, for det justerer dine galaktiske chakraer med din fysiske beholder, og det åpner retur-passasjer til de høyere Dimensjoner via den Binære Sekvenseringsteknikk. Det fremskynder prosessen med å bygge ditt stigende Vehikkel av Lys, og det letter også åpningen av portalen til ditt Hellige Sinn og front- og bak portalene til ditt Hellige Hjerte. Trekkspillpusten muliggjør en dobbel fordel: den trekker frem Adamantine Partiklene som er lagret i Rotchakraet, og også Adamantine Partiklene som er lagret i din Eteriske Kopi, som ligger i din Fem-Dimensjonale, personlige Pyramide av Lys.

Din Sjele Sang er sammensatt av vibrasjonsmønstre i midt-Fjerde og høyere Dimensjoner av ubetinget kjærlighet, visdom, balanse og harmoni. Som Selv-Mester vil din Energiske Signatur og din Sjele Sang smelte sammen til en Himmelsk Mandala av Lys, lyd og farge, som du vil bli identifisert i de høyere riker. Du blir gjenkjent av glansen i ditt indre Lys. Jo mer Lys Essens du innlemmer i din fysiske beholder, jo mer strålende vil auraen din gløde.

Det er en Hellig sti åpen for hver av dere å følge, uansett på hvilken stasjon eller under hvilke omstendigheter dere kan finne dere selv - en gylden mulighet som venter på å gjøre det mulig for dere å bruke kraften, ta i bruk kreativiteten din, bringe frem de mange latente evnene du har lagret dypt inne i din minnebank. Nå, som aldri før, er vi i nærheten, observerer, venter på å hjelpe, oppmuntre, skape mirakler og legge veien til rette, når du prøver å utvikle deg fremover og oppover. Hvis du kan se alt som for tiden er i livet ditt som forbigående, bortsett fra Kjærlighet/Lys og den Åndelige Ild i ditt Hellige Hjerte og Sjel, så vil du vite hva vi prøver å formidle til deg. Slipp frykten for fortiden og fremtiden, eliminer den følelsesmessige og mentale kontrollen andre har over deg, slik at du kan bli den frie Ånden du var ment å være.

Når Evighetens/Uendelighetens Loop og tidslinjen til fortiden din har blitt harmonisert og hoveddelen av dine motstridende energier er blitt forvandlet, vil du gå inn i Evighetens Loop for fremtiden. Du er i ferd med å få tilgang til fremtidens Lys, mens du lar skyggene fra fortiden ligge igjen.Du er midt i en kosmisk gjenforeningsprosess, mine modige venner, og du vil utvikle deg til rett tid, på en eller annen måte.

Du bør være klar over at denne transformasjonsprosessen er en lang og kompleks syklus; det kan imidlertid være en storslått reise hvis du vil dra nytte av visdomslæren og verktøyene vi tilbyr deg. Loven om Sirkelen - sier at hver nye kreative innsats må begynne innenfor et Stille Punkt av Viljeskraft av Kjerne Essensen til Skaperen, men også av medskaperen. Husk at en person som er sentrert i sitt Hellige Hjerte og Hellige Sinn, kan formidle Kosmiske sannheter og inspirerte tanker til millioner av mennesker, mens de kjærlige vibrasjonene i deres aurafelt velsigner alle de kommer i kontakt med.

Det er på tide for hver og en av dere å gå fremover, ta stilling og bli hørt. Begynn der du er, på ditt høyeste nivå av forståelse, se gjennom øynene av filtrert kjærlighet, føl med et hjerte fylt av medfølelse, og funger med et sinn som ikke er overskygget av skyld, frykt eller dom. Det er slik du vil validere sannheten din og få din visdom, kjære. Det er slik verden og virkeligheten din vil bli fylt opp av kjærlighet, glede og overflod. Det er veien til mesteren, veien til å Leve sannheten, veien hjem.

Du er alltid din egen dommer, og med hjelp fra ditt Vokter Råd, bestemmer du hva de viktigste detaljene i din neste livserfaring vil være. I omgivelsene til de høyere Dimensjonene, er en Sjel alltid ivrig etter å rette opp tidligere feil, slik at det auriske feltet kan bli ryddet for eventuelle uharmoniske vibrasjonsmønstre, og reisen mot opplysning (opplysthet) kan fortsette.

Det betyr ikke noe om folk benekter sannheten i det vi formidler til deg. Ikke desto mindre er det den Levende sannheten og den Universelle Loven, der hver Sjel blir påvirket og styrt av prinsippene i den Guddommelige Plan, enten de tror eller ikke. Her gjelder også det indre sløret som gir deg tilgang til din større visdom, og du må bryte gjennom begrensningene i det negative Tredje og Fjerde-Dimensjonale miljøet for å få tilgang til en utvidet og vidunderlig tilkobling til Kosmisk Bevissthet. Du har alltid vært og vil alltid være koblet til ALT SOM ER. Følelsen av frakopling ligger i ditt sinn, og måten å «låse opp døren» til Livets Elv, ligger i det HELLIGE HJERTE.

Når du forfiner resonansen din, blir du gradvis Flerdimensjonal, noe som betyr at du tapper inn på frekvensmønstrene til flere Dimensjoner samtidig. For å gi plass til de forfinede frekvensene til flere nivåer i den Fjerde, Femte og høyere Dimensjoner, må det være en ryddings- og renselsesprosess. Via leksjonene og instruksjonene vi har gitt deg gjennom årene, prøver vi å gi deg den kunnskapen og de verktøyene som trengs for å krysse Stien til Oppstigning, med letthet og nåde.

For å bli en levende biflod (sideelv)for Livets Elv, må du forberede deg på å la Livets Essens strømme inn i og gjennom deg. Du skal bruke det du trenger og deretter la resten flyte fremover, klar og tilgjengelig for å bli formet til fantastiske nye kreasjoner. På denne måten vil du bli bærer og server av Lyset. Dette er det ultimate budskapet i all lærdom vi har gitt deg, de siste årene. Dette er målet med Selv-mestring.Dette er veien for Oppstigning.

Du er ved et storslått veiskille, kjære. Når du beveger deg gjennom prosessen med å rydde og rense de mange Fasettene av deg selv, etterlater du energiene som skapte all smerte, lidelse og nød. Gå tilbake et øyeblikk, og se på de siste månedene som observatør - begynner du å få et bilde av hva den store planen og Oppstigningen handler om? Å være bevisst og ha kontroll er viktige Fasetter av mestring. Hvis du flittig har jobbet med leksjonene vi har gitt deg, bør du være godt på vei til å gjenvinne de mange gavene du tok med til Jorden for lenge siden.

Hver og en av dere lever innenfor en personlig Holografisk Sfære av Lys og Skygge, som dere alene skapte. Du, som en medskaper, sender ut Tankefrø, energi og intensjon, som skaper mønstre av en viss Frekvens. Disse Frekvens vibrasjonene kommer fra deg som Energistråler, i et Uendelighets Tegn (Evighets Tegn), og skaper kraftige bølgeformer, som er en refleksjon av dine bevisste tanker, intensjoner og handlinger. Når du lærer å holde deg hjertesentrert og Sjele-fokusert, og derved alltid utstråler ubetinget kjærlighet og balanserte, harmoniske vibrasjonsmønstre, vil din verden og virkelighet gradvis endres til det bedre. For du lærer sakte, men sikkert å fungere som en bemyndiget mester i medskaping - en sann Guddommelig Utsending av vår fader/moder Gud og den Høyeste Skaperen. I disse tider med usikkerhet og store endringer, husk, min elskede Lysmester, du har ingenting å frykte, og det er så veldig mye å hente. Føl varmen fra vårt Hellige Åndedrag når den treffer ditt kinn, og føl den auraen av kjærlighet som vi omgir deg med. Vi er i nærheten, så nå ut og berør oss. Vi vil svare. Du er dypt elsket. JEG ER Erkeengel Michael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/a-cosmic-moment-of-opportunity-lm-mar-2021

Ta kontroll over din skjebne

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. februar 2021


Høyt Elskede Mester, du er for tiden i ferd med å integrere neste passende nivå av SkaperLys, ved hjelp av din OverSjel-intelligens. Å koble til og integrere de mange Fasettene til ditt Fem-dimensjonale Selv, vil til slutt resultere i en ny biologisk Blåkopi av Skapelsen.

Din Guddommelige Fødselsrett inkluderer alle gaver, talenter, egenskaper og dyder av Skapelsen. De er gratis, dine for å ta. Du må imidlertid perfeksjonere dem gjennom egen innsats, og deretter dele din integrerte visdom med dem på Stien, bak deg. De kloke, Jordens mestere og de innviede på Stien, har brukt utallige krefter og tid på å få fram sine talenter og å skaffe seg den visdommen de deler med alle som er visdomssøkere. Deres oppdrag er å gjøre reisen eller oppgaven med å få Selv-mestring lettere for menneskeheten, og de fortjener godtgjørelse for innsatsen.

Det må alltid være en overflodsutveksling av noe slag, for utførte tjenester. Du skal legge frem tid og krefter på å dele din visdom med andre, eller på en eller annen måte kompensere dem som legger til rette for deg, ved å forsyne deg med den avanserte visdomslæren fra de høyere riker. Du må streve for å løfte dine ideer og mål til de høyest mulige frekvenser, og dermed gjøre dem til forfinede idealer, som vil være til nytte for hele menneskeheten.

Oppvåkningsprosessen innebærer å bevege seg gjennom de mange nivåene på det emosjonelle Astralplanet. Målet ditt er å sentrere deg selv i det Høyere Mentalplanet for bevissthet. Når hans eller hennes bevissthet, visdom og lys øker, utvides en disippels perspektiv gradvis til å omfatte hans eller hennes personlige verdensmiljø, sammen med de fysiske familieforpliktelser og ansvar. Gradvis øker aspirantens innflytelse, det samme gjør hans eller hennes potensial for å bli en Verdenstjener.

Det krever konstant og bevisst innsats for å temme egoet, og for å få den kunnskapen og kompetansen som kreves for å bli en Verdenstjener. Du må være et enestående eksempel, men også ha evnen til å begeistre og stimulere ønsket om åndelig visdom, for å tjene menneskeheten som et ledende Lys. En Opplyst lærer gir sannheten slik den er blitt avslørt, og mulighet for eleven til å akseptere eller avvise læren.

Så mange av dere har vanskeligheter med å oppdage oppdraget eller lidenskapen, og derfor driver dere gjennom dagene i treghet. Du fortsetter å gjøre ingenting, uten å gjøre noe forsøk på å sette i gang positive endringer i livet ditt. Ikke alle er ment å undervise massene eller bli en Verdenstjener. Det er de av dere som stille og rolig holder på med deres daglige plikter, og som gjør små jevne forbedringer i dere selv, mens dere utstråler Skapelsens Kjærlighet/Lys ned på Jorden og ut i verden, som har den mest dramatiske innflytelsen på det jordiske negative miljøet. Vi søker Verdenstjenere på grasrotnivå. Hver og en av dere er nødvendige, for å løfte og foredle massenes kollektive bevissthet.

Når du går gjennom prøvelsene, testene og utfordringene ved en transformasjon, ønsker vi å oppmuntre de av dere som føler seg hjelpeløse, og frykter at det ikke er noen vei ut av dilemmaet dere befinner dere i. Vil du ikke åpne tankene dine for muligheten for at det er hjelp tilgjengelig fra riker av Guddommelig Eksistens, at det er en ny måte å tenke på og en mer forfinet måte å leve på, tilgjengelig for deg?

Du ber, og ofte ber du i desperasjon om hjelp. Men hvis den ikke kommer i en form du er komfortabel med, benekter du og avviser den. Bønner blir alltid besvart. Svaret er imidlertid noen ganger «NEI» hvis du ber om noe som ikke er i tråd med din åndelige skjebne. Hvis man gjennom bønn ber om det største gode, manifesterer det seg som små og store mirakler, og åpner veien for et liv med letthet og nåde.

Bønn fra ego-begjær-kroppen blir besvart ved å la deg søke dine egne løsninger, som kommer til uttrykk fra dine misforståelser og upassende handlinger. Livets leksjoner læres ved å oppleve det du har skapt. Egoet tiltrekker seg disharmoni og misnøye, og det får den som søker til å se utenfor seg selv, etter løsninger og tilfredsstillelse. Du må lære å be med hjertets renhet og med intensjoner av høyeste orden. Når du løfter Lys kvotienten din, vil du øke hjertets magnetiske tiltrekningskraft. Du må lære å motta overfloden som er skjenket deg, med takksigelse og et takknemlig hjerte.

Hvorfor ikke starte Misjonserklæringen din, ved å liste opp de negative tingene i livet ditt som du vil endre? Begynn med flere små endringer i livet ditt, og husk at du må begynne med deg selv. Vi forsikrer deg om at hvis du gjør en samlet innsats og bruker verktøyene vi har gitt deg, vil du begynne å se drastiske endringer i livet ditt. Vi ber deg sette oss på prøve. Med et åpent sinn, studer noen av de grunnleggende konseptene vi har gitt deg, og sakte, men sikkert, implementer de du resonerer sterkest med, i din hverdag. Gi oss tillatelse til å veilede og inspirere deg, og ved å gjøre det vil du ha Himmelens krefter bak deg. Du kan bare mislykkes hvis du gir opp, elskede.

Tiden er viktig, for det er veldig tydelig at frykten og sinne for massene, styrken til naturkreftene og jordens endringer og rensing akselererer og øker i intensitet hver dag. Det er en intens polarisasjonsbygging mellom de forskjellige fraksjonene, ikke bare på isolerte steder rundt om i verden, men i alle land, som involverer hver race, kultur, religion og politisk tilhørighet.

Vi har fortalt deg at kløften mellom Lyset og skyggenes land utvides, og det er veldig tydelig både fra et Høyere og Jordisk synspunkt. Vi ser tydelig områdene som blir badet i det Levende Lys, takket være deg, du trofaste Lysvokter. Vi ser også virvelvinden av negativitet og kaos bygge seg opp i en mengde land, provinser, byer, nabolag og til og med blant familier over hele verden.

Hvis du blir fanget i retorikken til de verdensomspennende nyhetsmediene, kan du ikke unngå å være klar over at vi blir foret med et vanvidd av negativitet, som blir spydd ut i luftveiene og bevisstheten til de som er mottakelige for de forvrengte budskapene om sensasjon og separasjon. Frykt for deprivasjon, sinne mot herskere, ledere og regjeringen, og en indignert følelse av rett til varer og tjenester, uten personlig ansvar, er symptomatisk for den intense frykten for endringer, som skjer i alle områder av verden og innen den menneskelige bevissthet.

Det er på tide at neste trinn i Oppstigningsprosessen begynner, og mange av de avanserte aspirantene på Stien, er allerede i ferd med å bli dyktige og oppslukte av prosedyrene. På dette tidspunktet er det ingen tvil om at de som på noen måte har avansert i deres åndelig bevissthet, får sin oppvåkning og evolusjonsprosess påskyndet som aldri før i verdenshistorien. Det er slik at de kan fungere som sendere og tolkere av Universelle Lover og Kosmisk Sannhet.

Dere, aspirantene på Stien, blir dyktige til å bygge og bruke flere Pyramider av Lys (Lyspyramider) i den Femte Dimensjon, når du sakte, men sikkert blir vant til et lavere Femte-Dimensjonalt miljø. Du har åpnet stier til Lysbyene, slik at du gradvis kan innlemme høyere og mer forfinede frekvenser av Lys (Lysfrekvenser). Du forbereder deg også på å samhandle regelmessig med de mange Fasettene til ditt Høyere Selv og de store Vesenene av Lys (Lysvesener).

Gjenforeningen begynner for mange av dere, hvor den høyere frekvensen av din Sjelesang når forskjellige Fasetter i din OverSjel – ditt Høyere Selv. Når du avgrenser vibrasjonsmønstrene dine og din energiske signatur når et visst nivå av harmoni, vil din Sjelesang begynne å gi gjenklang gjennom det høyere Fjerde- og inn i den nedre delen av Femte Dimensjon.

Også, når du studerer og dykker inn i mysteriene til den Kosmiske Sannhet, vil du bygge et reservoar av kunnskap som du kan trekke på når det er nødvendig. Når du får mer tilgang til ditt Hellige Sinn, vil det også virke som om du har utnyttet en Kosmisk informasjonskilde. I begynnelsen vil det imidlertid være din egen eldgamle og omfattende fortid, som er gjort tilgjengelig for deg. Du vil bli stadig mer følsom for ideer, konsepter og kompleks informasjon, og du vil få muligheten til å utnytte dette rike lageret av informasjon etter eget ønske.

Det er også tid for en fantastisk overføring av visdom og historiske opplevelser for de av dere som er i de siste stadiene av å komme tilbake til balanse og harmoni, innenfor de høyere frekvensnivåene i den Fjerde Dimensjon. På det riktige tidspunkt, er du programmert til å utveksle MinneFrø Atomer av Bevissthet, med noen av dine Høyere Selv Sjele Fragmenter. Hver av dere vil bli begavet med noen av de unike høyere frekvens opplevelser, som Sjele Gnister har opplevd, og du vil gi dem dine. Dette er en del av Oppstigningsprosessen som nå pågår.

For noen av dere vil denne informasjonen være forvirrende. Imidlertid vil mange av dere oppleve denne prosessen i varierende grad, under nattlige opphold eller i meditasjon. Derfor ønsker vi å gi deg en grunnleggende forståelse av hva som foregår på de forskjellige Oppstigningsnivåene.

Når du utvikler deg og blir dyktig til å dele din visdom med andre, vil du bli stadig mer følsom overfor de subtile budskapene, konseptene og ideene fra guider, lærere, englehjelpere og opplyste mestere fra de høyere riker. Når du har forvandlet informasjonen du har fått til visdom, og har blitt et levende eksempel på hvert nye, avanserte bevissthetsnivå, vil du være kvalifisert til å undervise andre i begrepene. Du må oppleve det du lærer og bli et lysende eksempel, som er den mest effektive måten å få andres oppmerksomhet.

Husk, mine modige, i hver epoke og store sykluser, blir Kosmisk Visdom og Guddommelig Sannhet gjort tilgjengelig for de med åpent sinn og kjærlige hjerter. Overgivelse til vår Fader/Moder Gud Vilje, betyr overholdelse av de Universelle Lover, når de blir åpenbart for deg. En Selv-mester prøver alltid å ta de høyeste valgene, har et brennende ønske om å tjene andre og er alltid ansvarlig for sine egne handlinger.

En sann kanal for Kraft og Lys i den materielle verden, er en bevisst utførelse av guddommelighet - en vokter av det Guddommelige Prinsipp.

Påkall oss og tillat oss å Lyse opp Stien, når du reiser fremover i fremtiden. Du er mest elsket. JEG ER Erkeengel Michael.


AVANSERT INFORMASJON OM VÅRT UNIVERS OG DE MANGE UNDER-UNIVERS

Ronna/Hellig Skribent
Overlyst av Erkeengelen Michael

*** MEMBRANER ELLER HOLOGRAMMER AV LYS: Dette Universet er innesluttet i en krystallinsk Lysmembran, som skiller den fra andre Universer. Universet vårt blir trukket inn i en oppadgående SPIRAL AV LEVENDE LYS. Universet vårt og dets mange Under-Univers, gjennomgår et stort sprang inn i en ny LYS SKAPELSE. Planeten Jorden beveger seg gradvis inn i en ny elektromagnetisk bane. Det er tusenvis av underjordiske kamre på Jorden hvor krystallinske felt av Adamantine Partikler er lagret, for å brukes til å hjelpe Jorden i sin Oppstigningsprosess. Hvert Under-Univers har sitt eget unike elektromagnetiske spektrum av Lys. Du lurer kanskje på hvordan et Univers ser ut? Det er mange størrelser og former med et uendelig utvalg av komponenter.

*** Den Under-Universelle Guddommelige Blåkopi, ble primært designet for å oppleve Fader Gud/Skapersønn (SOL) ved Skapelsen, med vår Moder Gud/Skaperdatter i støtteposisjon. Andre Under-Univers reverserer rekkefølgen av fremtredende, og atter andre har en rekke Over Belyste komponenter og kombinasjoner. Når det Guddommelige eksperimentet i dualitet og polaritet nærmer seg slutten, vil det maskuline og feminine aspektet av Skaperen, igjen bli enhetlige og likeverdige.

*** Det er massive Skaper Stråler som utgjør vibrasjonsmønstrene i Under-Universene. Hvert Under-Univers har et spesifikt antall Gudsstråler (noen mer og noen mindre enn de Tolv Strålene i vårt Under-Univers). Disse Gudsstrålene stråler kvaliteter, dyder og talenter som skal innlemmes i den kreative prosessen for hvert Under-Univers. Hvert Under-Univers har sin egen Guddommelige Blåkopi, for den kreative prosessen som skal manifestere seg innenfor grensene til det Under-Universet.

*** Det er Pyramider av Lys i hver region av Rom eller Dimensjon, der Adamantine Partiklene av Skaper Lys er lagret i Store Pyramider av Levende Lys. Det er også Bevissthetstidsceller, så vel som gamle Hvite Ild MinneFrø Atomer lagret der, for å bli brukt av Lysvesener hvis skjebne det er å manifestere fantastiske nye kreasjoner og deretter utstråle dem ut i det store tomrom.

*** BEVISSTHETSTIDSCELLER: En underenhet i en Guddommelig Blåkopi, som inneholder et skjema for et spesialisert program eller eksperiment i et Under-Univers. Tidsceller med høyere Skapelse åpner seg nå, og vil være tilgjengelige for de som har frekvensmønstre tilpasset de høyere Mentalplan av bevissthet.


SETT MED FIRE GUDDOMMELIGE TUNERE

Kjære, Erkeengelen Michael har alltid understreket viktigheten av lyd og harmonisering av vibrasjonsfrekvensene i og rundt oss. Han inspirerte meg til å oppsøke en kilde for å lage GUDDOMMELIGE TUNERE spesielt for STAR * QUEST, som skal brukes i forbindelse med hans lære.

DE GUDDOMMELIGE TUNERENE ER DESIGNET FOR Å BÆRE VIBRASJONALE FREKVENSER AV:

GUDDOMMELIG GUDINNE
VÅR MODER GUD
2562 CPS

GUDDOMMELIG LYS
ERKEENGEL METATRON
2460 CPS

GUDDOMMELIG VILJE
ERKEENGEL MICHAEL
1255 CPS

GUDDOMMELIG SKJØNNHET
LORD MELCHIZEDEK
2223 CPS

GUDOMMELIGE TUNERE har veldig høye frekvenser/vibrasjoner, som vil hjelpe til med å aktivere og balansere de høyere chakraene, Oppstignings-chakraet ved bunnen av hodeskallen, pinealkjertelen og «MinneFrø Atomet av Visdom» lagret i vårt Hellige Sinn. Disse gaflene vil også bidra til å reaktivere det Tredje Øyet og øke hastigheten på integrasjonen av de mange Fasettene til vår Høyere Selv- og Hellige Triade. Dette vil akselerere integrasjonen av våre Lyskroppsfrekvenser, og dermed hjelpe oss til å bli en Selv-mester og en Verdenstjener. GUDDOMMELIGE TUNERE vil hjelpe oss med å utnytte visdommen i vår eldgamle fortid, når vi skaper vårt BLÅKOPI for fremtiden.

SETT AV FIRE GUDDOMMELIG TUNERE I EN BLÅ FLØYELPOSE - $155 pluss S&H. Dette kan du lese mer om, ved å trykke på linken under ...

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/taking-control-of-your-destiny-lm-feb-2021

Sirkelens Lov - Triangelens Lov

Erkeengel Michael via Ronna Herman
den 1. januar 2021


SIRKELEN REPRESENTERER ENHET
- FULLFØRING

TRIANGELEN REPRESENTERER SKAPELSEN
- BYGGING

UENDELIGHETSTEGNET REPRESENTERER DEN EVIGVARENDE STRØMMEN AV GUDDOMMELIG LYS

Høyt Elskede Mester, du har bodd i en uvirkelig verden: en verden full av illusjoner, hvor sannheten er blitt forvrengt, endret og til og med slettet, for å ta bort dine gudegitte gaver og holde deg fanget i en «virkelighet» av frykt, kamp og deprivasjon.

Skaperens hovedplan for dette Universet er lagret i ditt Hellige Sinn, og nøkkelen til Tidenes visdom og igjen få evnen til å bli en medskaper på Jorden, er lagret i ditt Hellige Hjerte. Derfor har vi så ofte understreket viktigheten av å fjerne det beskyttende skjoldet som du har plassert over ditt Solare Hjerte Senter for mange år siden, slik at du ikke skulle føle så mye emosjonelt ubehag.

Det du ikke var klar over, var at ved å gjøre dette, så ble din utstråling sterkt redusert for tilstrømning og utstrømning av guddommelig SkaperLys, fra ditt Hellige Hjertesenter. Som et resultat av dette, så kunne du ikke lenger aktivere Adamantine Partikler av SkaperLys med ren kjærlig intensjon, fra ditt Hellige Hjerte. Deretter hadde du bare halvspektret Primær Livskraft Substans å jobbe med. Din tredobbelte flamme kunne ikke lenger blusse frem; derfor ble også dine kreative evner til å manifestere redusert, og dermed begynte kampen for å utnytte og bruke dine guddommelige tildelte egenskaper og talenter.

Du befinner deg i en tid med stor reversering, utbedring og utvidelse, hvor du får en mulighet til å harmonisere all negativitet du personlig har skapt, sammen med ulikhetene som ble påtvunget deg. Vi har forklart at da du, StjerneFrø, begynte reisen ut i det store tomrommet og det umanifesterte Universet, ble det utarbeidet forseggjorte planer for veien tilbake til de forfinede Riker av Lys laget og satt på vent til passende tid og til visse betingelser ble oppfylt.

Den tiden har kommet, og planen ble aktivert på begynnelsen av 1980-tallet. Som du er klar over, har hver livsfase for menneskeheten og Jorden endret seg radikalt, de siste tretti årene. Høyt Elskede, vær oppmerksom på at det som har skjedd i den siste tiden bare er begynnelsen på enda større endringer, og vi prøver å gi deg teknikker, avansert informasjon og lære, sammen med alle muligheter til å krysse bølgene av endringer, med letthet og nåde.

Vi har kort forklart, på flere måter, hvordan du bryter inn i mindre fasetter av ditt Guddommelige Hvite Ildfrø Atom av Gudsbevissthet, for å forberede deg på din reise inn i de tettere, reduserte frekvenser, av lavere Dimensjonale Riker av tilværelsen. Da du svarte på Clarion-samtalen (en sterk forespørsel om at noe skal skje) og gikk med på å være en del av eksperimentet i dualitet og polaritet innenfor den Under-Universale opplevelsen, har vi også diskutert hvordan hvert fragment av din Guddommelighet deretter ble skilt i to Lysgnist, en med feminine egenskaper og annet med maskuline egenskaper.

Hver og en av disse dype skillene, ble utført i en liten Lyspyramide opprettet eksplisitt for det formålet. Hovedplanen var feilsikker; for hver gang du delte essensen din, la du igjen en Eterisk Kopi som ventet på tidspunktet for gjenforening i en av de små Lyspyramidene. Disse personlige pyramidene er spredt over hele Universet, i alle Dimensjoner og mange av Under-Dimensjonene.

Vår Fader/Moder Gud, Elohim/Formbyggere og Erkeenglene, har skapt levende Lyspyramider innenfor alle nivåer av Skapelsen, slik at du kan få tilgang til livets byggesteiner. Disse livgivende formene gir tilgang til Lysfrekvenser som er nødvendige komponenter i transformasjonen, slik at du som menneske kan komme tilbake til en tilstand av Høyere Bevissthet - Din Guddommelige tilstand.

Du er nå i ferd med å gjenvinne alle de mange Fasettene til ditt Sjele Selv, innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen, slik at du kan gå videre til en større, mer dynamisk og ekspansiv versjon av ditt Høyere Selv, innenfor et Femte-Dimensjonalt miljø. For å hjelpe deg med å oppnå dette, inneholder din Diamantkjerne Gudscelle og din personlige Livets Blomst Skaperhjul, et fullstendig mål av de Tolv Strålene fra Gudsbevissthet for denne Under-Universelle opplevelsen. De ble utformet slik at når du var klar til å begynne hjemreisen til de høyere nivåene av bevissthet, så vil du ha tilgang til din egen FULL SPEKTRUM GUDDOMMELIGHET. Din oppgave er å aktivere disse Strålene, å innlemme de Gudskvaliteter og egenskaper de inneholder, og deretter bruke disse kvalitetene og egenskapene til det beste. Det er fremdeles mye forvirring om hva Sjelen er, hvordan den fungerer og hvor den bor. Det er viktig at du forstår den intrikate prosessen med å koble deg på nytt, med de mange Fasettene til ditt Høyere Selv. Det er også viktig at du får klarhet om den mer inngående læren vi har gitt deg, angående de flere Høyere Selv Fragmentene (du har mange, ikke bare en) og prosessen for å inkorporere disse Flerfasettene av Selv.

Loven om Sirkelen er igangsatt i hele dette Universet, og den energiske virkningen av denne storslåtte, Høyeste Skaper TankeFrø (Supreme Creator Seed Thought), fungerer nå for fullt. Ekspansjonstiden for denne fasen av Skapelsen nærmer seg slutten, og den nåværende fasen av syklusen innebærer at Skaperen sender ut, ER Essensen til å innlemme ALT som er skapt i løpet av denne spesielle utvidelsessyklusen. Det er en sammenslåing av all den balanserte, manifesterte Skaper Essensen, slik at den Høyeste Skaperen, de medskapende Gudene og Gudinnene i hele dette Under-Universet, og alle de store Lysvesener kan KJENNE og OPPLEVE alt de har skapt. Du har hørt ordtaket mange ganger: «Som ovenfor, så under», og dette er en viktig sannhet å huske. Akkurat som du gjenvinner alle Fasettene av din Guddommelighet, skjer den samme gjenforeningsprosessen fra den Høyeste Skaper Kilde.

Informasjonen vi har gitt for å hjelpe deg med å gjenvinne dine kreative evner, er en mikrokosmisk duplisering av den kreative prosessen i hele Omniverse. Først må du få muligheten til å frembringe Full Spektrum Metatronisk Lys/Livskraft i dette Universet kalt Adamantine Partikler, som utstråles i Livets Elv fra Hjertet til vår Fader/Moder Gud. Den blir tilgjengelig når den energiske signaturen din er avstemt til midt Fjerde-Dimensjonalt nivå og høyere.
 
For å dra nytte av denne Guddommelige gaven, må du forstå og anvende de Universelle Lovene om Manifestasjon, og du må aktivere de Adamantine Partiklene av Lys, med din rene intensjon, før denne Essensen av Lys kan aktiveres og strømme ut i verden. For å få fortgang i prosessen er det viktig at du har laget ditt eget personlige Skaperhjul/ Livets Blomst Sirkel rundt deg, som du har fylt med ditt nøye planlagte, storslåtte design for fremtiden. Deretter, via den Uendelig Pust*, din fokuserte intensjon og bevisste handlinger, blir prosessen med manifestasjon i den materielle verden sterkt akselerert.

* Den Uendelige Pust er nøkkelen til udødelighet, og å oppleve Enhetsbevissthet i den fysiske kroppen.

Ebben og flyten av Skapelsen, er uendelig. Det er en Stille Punkt-pause (Still Point), mens TankeFrø blir dannet og sammensmeltet, og Livets Essens aktiveres i Skapernes Sinn og Hjerte, og på alle nivåer av Skapelsen, helt ned til deg, en menneskelig skaper på planeten Jorden. Dette oppnås ved å tilføre og aktivere TankeFrø med ubetinget kjærlighet. TankeFrø pustes deretter ut i tomrommet, for å manifestere seg i formens verden. Denne prosessen fortsetter gjennom hver store syklus, til det er på tide at retur- og gjenforeningsprosessen begynner. All Skaperkraft er i ferd med å bli innlemmet i den Høyeste Skaper Sirkel av Guddommelighet, i påvente av den neste store Stille Punkt-pause, og neste viktige ekspansjonssyklus. Denne prosessen gjentas om og om igjen på alle nivåer av Skapelsen, i dette Universet.

Du er midt i en kosmisk gjenforeningsprosess, mine modige venner, og du vil utvikle deg over tid, på en eller annen måte. Du må være klar over at denne transformasjonsprosessen er en lang og kompleks syklus; det kan imidlertid være en storslått reise hvis du vil dra nytte av visdomslæren og verktøyene vi tilbyr deg. LOVEN OM SIRKELEN sier at hver nye kreative innsats må begynne innenfor Stille Punkt av Vilje og Makt, Kjerne Essens av Skaperen og alle medskapere.

LOVEN OM TRIANGELEN er en annen viktig komponent i Skapelsen. Du er kjent med Treenighetskonseptet fra Bibelen: Faderen, Sønnen og den Hellig Ånd, som i virkeligheten er den Maskuline Fasetten av Gud, som er Første Stråle av Guddommelig Vilje og Makt. Den Hellige Ånd er Moder aspektet av Gud, hvis Kosmiske Livmor har blitt tilført med TankeFrø - Adamantine Partikler - fra Sinnet til Fader Gud. TankeFrø aktiveres med den Andre kjærlighetsstrålen / visdommen fra Hjerte Kjernen til Moder Gud, og stråles deretter ut i Universet via Livets Elv, for å brukes av Solene (Paradisets Sønner og Døtre) gjennom kvaliteter, egenskaper og aspekter ved den Tredje Strålen for å skape verdener og vidunderlige ting uten ende.

Den pyramideformede form, enten tre- eller firesidige, er metoden hvor du får tilgang til og får inngang i de Høyere Lysdimensjonene. De Høyere Riker fungerer innenfor en tredobbel balanse, en Treenighet av kraft, den Hellige Skapelsens Ild. Den firesidige pyramiden er representativ for dualiteten i den Tredje og Fjerde Dimensjonale verden av eksistensen.

Treenighetens kraft har vært en pådriver i hele dette Universet. AA Metatron, Lord Melchizedek og jeg, Erkeengelen Michael, har fått privilegiet å danne en Treenighet av Bevissthet innenfor dette Universelle nivået. Vi bærer og STRÅLER DET Guddommelige Lyset * Guddommelig Visdom * Guddommelig Vilje, aspekter og kvaliteter til vår Fader/Moder Gud, ut i dette Universet. Treenigheten av Bevissthet er en viktig komponent i den kreative prosessen, for du må bruke kvalitetene, egenskapene og aspektene til alle de tre kraftige Gudstrålene, hvis du ønsker å bli en vellykket og dyktig formskaper, på ethvert nivå av Skapelsen.

Du, StjerneFrø, har sluttet deg til mange grupper, store og små, over hele Universet, og du har akseptert spesielle oppgaver som skulle utføres som en gruppe på forskjellige steder og på bestemte tidspunkter. Vi har tidligere nevnt at du har blitt kodet med tid eller hendelsesutløsere - MinneFrø Atomer - i din Diamantkjerne Gudscelle, som har blitt eller vil bli aktivert på det angitte tidspunktet eller når en bestemt del av den Store Plan skal være satt i gang. Du har vært en del av mange Treenighet CelleFrø Atomer, som besto av spesielle oppdrag av høyeste orden. Disse triadene er vanligvis sammensatt av nære Sjelevenner eller Sjeler som har hatt mange spesielle oppgaver sammen tidligere, og som også vil komme sammen i fremtiden. Grupper på tre, ni og tolv slår seg sammen oftere og oftere i disse tider med gjenforening, og dette vil skje enda oftere i fremtiden.

Er du klar til å utvide visjonen din, utover din private lille verden eller mikrokosmiske virkelighet? Er du klar og villig til å akseptere sannheten om at du påvirker alle og alt i dette Universet, i en eller annen grad, og at alle på Jorden og i alle andre Riker også påvirker deg? Vi spør hver og en av dere, «Er du klar til å bruke de vidunderlige gavene som er din Guddommelige Fødselsrett? Hva vil være arven din til menneskeheten og verden?»

Nå ut til stjernene, elskede, for det er ingen grense for hva du kan manifestere når dine visjoner er i harmoni med den Guddommelige Plan, til det beste for alle. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å styrke din beslutning. Vit at vi alltid er i nærheten for å inspirere, veilede og beskytte deg, og til å utstråle kjærligheten til vår Fader/Moder Gud. JEG ER Erkeengel Michael.

VI TILBYR DEG NÅ EN VIDUNDERLIG GAVE. SOM EN VERDENSTJENER, BER VI DEG OM Å DELE DENNE VELSIGNELSEN MED VERDEN.

Hvis du er villig, gå inn i din Personlige Pyramide av Lys, før du sovner. I ditt indre, legg deg på Krystallbordet ditt, der det er en Eterisk Kopi av din Sjel – ditt Høyere Selv. Se for deg en strøm av Lys, som strømmer fra din Personlige Pyramide oppover i Verdenspyramiden. Følg den strømmen av Lys og se for deg en annen Eterisk Kopi av ditt Sjele Selv, i din personlige Krystallstol i Verdenspyramiden. Disse Eteriske Kopiene av deg selv vil fremover forbli på plass, slik at strømmen av Skaper Lys kan strømme fritt frem og tilbake mellom de forskjellige Pyramidene du har skapt. Det vil også være en mindre strøm av Lys, som vil utstråle en liten brøkdel av den Sjette-Dimensjonale frekvensen, inn i din Personlige Pyramide, hvis du har koblet deg til den Høyere Dimensjonale Lysbyen i ditt område, via meditasjonene Erkeengelen Michael har gitt oss. Det er også en strøm av Lys, som flyter fra din Personlige Pyramide av Lys, ned i ditt fysiske kar, slik at du hele tiden mottar en strøm av SkaperLys / Adamantine Partikler. Du vil også dele Lyset du har aktivert med din kjærlige intensjon, dine hellige pusteteknikker og dine bekreftelser. Dette er sann tiende, kjære venner. Hvilken større gave kan vi gi, enn å dele Guds Lys med andre?

BEKREFTELSE: JEG ER LAGET AV REN GUDDOMMELIG SUBSTANS. JEG LEGEMLIGGJØR OG UTSTRÅLER ESSENSEN AV VÅR FADER/MODER GUD. SÅ VÆRE DET! SÅNN ER DET!

Englevelsignelser, Ronna

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/law-of-the-circle-law-of-the-triangle-lm-jan-2021